Acme United HE01 инструкция

Acme United HE01

Справа вы найдете вашу инструкцию Acme United HE01. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Acme United HE01 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Acme United HE01. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Acme United HE01 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Acme United
Модель
HE01
Изделие
EAN
4770070861899
Язык
английский, немецкий, французский, испанский, португальский, польский, русский, румынский, Украинец
Тип файла
PDF
Headphones maintenance:
Connect headphones to the device. Wear headphones correctly. Earcup, which is marked with L
letter, must be set on left ear and earcup, which is marked with R letter - on right ear.
Cautions:
• Donotlistenathighervolumesforalongtime.
• Donottrytobreakearphones.
• Handlewithcare.Avoidcontactfromwaterandotherliquid.Avoidcontactwithhightemperature
and sharp objects.
Ausinių priežiūra:
Prijunkite ausines prie įrenginio.Tinkamai užsidėkite ausines. Ausinė pažymėta L raide turi būti
dedamaantkairiosiosausies,oausinė,pažymėtaRraideturibūtidedamaantdešiniosiosausies.
Įspėjimai:
• Venkiteilgo,labaigarsausausiniųklausymo.
• Nebandykiteardytiausinių.
• Prižiūrėkite ausines, saugokite nuo vandensar kitu skysčių, bei kontaktų su aštriais arkarštais
objektais.
Austiņu kopšana:
Iespraudiet austiņu vadu austiņām paredzētā kontaktligzdā. Uzlieciet pareizi austiņas — austiņa,
kas apzīmēta ar burtu L, liekama uz kreisās auss, austiņa, kas apzīmēta ar burtu R — uz labās.
Pārliecinieties, vai austiņas darbojas.
Brīdinājumi:
• Izvairietiesnoilgasskaļasmūzikasklausīšanās.
• Nemēģinietaustiņasizjaukt.
• Rūpējietiesparaustiņām.Izvairietiesnosaskarsmesarasiem,karstiempriekšmetiem.
Tähelepanu:
Ühendage kõrvaklappide juhtme otsik soovitava seadme kõrvaklapipessa. Asetage kõrvaklapid
õigesti kõrvadele (L-tähega tähistatud kõrvaklapp tuleb asetada vasakule, R-tähega paremale
kõrvale). Kontrollige, kas kõrvaklapid töötavad.
Hoiatus:
• Ärgekuulakekõrvaklappidegapikkaaegavägavaljuheli.
• Ärgepüüdkekõrvaklappeosadeksvõtta.
• Käsitsege kõrvaklappe hoolikalt.Vältigekõrvaklappidekontakti teravatevõituliste.esemetega,
mis võivad kõrvaklappe kahjustada või nende töö halvata.
Подключение наушников:
Подключение наушников происходит при помощи шнура, который через специальный
разъем подключается к источнику звука. Необходимо правильно одеть наушники: наушник с
буквой L предназначен для левого уха, а с буквой R – для правого уха. Проверьте, работают
ли наушники.
Предупреждения:
• Избегайтедлительногогромкогопрослушивания.
• Неразбирайтенаушники.
• Избегайтеконтактасострыми,горячимипредметами
Stosowanie słuchawek:
Podłącz słuchawki do urządzenia. Załóż słuchawki poprawnie. Słuchawka oznaczona literą L musi
być noszona na lewym uchu a słuchawka oznaczona literą R – na prawym uchu.
Uwaga:
• Niesłuchajgłośnychdźwiękówprzezdługiczas.
• Niepróbujłamaćsłuchawek.
• Używajproduktuzrozwagą.Unikajkontaktuzwysokątemperaturąiostrymiprzedmiotami.
GB
LT
LV
EE
RU
PL

У вас возник вопрос относительно изделия Acme United HE01?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Acme United HE01, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Наушники
Тип наушников Вкладыши
Частота наушников 20 - 16000
Чувствительность наушников 112
Полное сопротивление 32
Юнит динамика 15
Акустическая система closed
Дизайн
Стиль ношения Вкладыши
Цвет товара   Black, Grey
Порты и интерфейсы
Технология подключения Проводная
Длина кабеля 1.2
Прочие свойства
Порт подключения наушников -

Relaterade produkter: