Bosch Logixx 7 WVH28421EU

Bosch Logixx 7 WVH28421EU инструкция

(1)
 • 1 2 3 4
  5 6
  Programmakiezer voor het in-/uitschakelen van
  de machine en voor de programmakeuze.
  Kan in beide richtingen gedraaid worden.
  Uitvoerig programma-overzicht.
  a
  Blz. 7/8
  Wasgoed sorteren en in de
  trommel doen (drogen)
  Alleen wasgoed met de volgende textielbehandelingssymbolen drogen:
  ( = drogen op normale temperatuur (Intensive Dry{(Drogen)).
  'c= drogen op lage temperatuur(Gentle Dryc8(Voorzichtig drogen)).
  De volgende textielsoorten mogen niet gedroogd worden:
  ) = symbool ''niet drogen''.
  Wol of met wol gemengde weefsels. Kans op krimpen!
  Fijne was (zijde, synthetische vitrage). Kans op kreukels!
  Textiel dat schuimrubber of dergelijke materialen bevat.
  Textiel dat met ontvlambare vloeistof is behandeld, bijv. vlekkenwater,
  wasbenzine, verdunner. Kans op explosie!
  Textiel dat nog haarspray of dergelijke middelen bevat.
  Gevaarlijke dampen!
  De maximale belading niet overschrijden. aBlz. 7
  Programmakiezer
  Wasgoed sorteren en in de trommel doen
  Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht.
  Het wasgoed sorteren overeenkomstig de textielbehandelingssymbolen op de etiketten.
  Sorteren naar soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur.
  Vreemde voorwerpen verwijderenkans op roesten.
  De maximale belading niet overschrijden. aBlz. 7
  Bij de keuze van een droogprogramma. aBlz. 4:
  Wasgoed sorteren en in de trommel doen
  Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk Belangrijke aanwijzingen in acht. aBlz. 6
  Kleine en grote stukken wasgoed door elkaar in de trommel doen.
  Deur van de was-/droogautomaat sluiten. Pas op dat er tussen de vuldeur en de rubber
  afdichting geen wasgoed beklemd is geraakt.
  Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen toevoegen
  Doseren overeenkomstig
  de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling, de waterhardheid (inlichtingen hierover
  bij het waterleidingbedrijf in uw regio) en de gegevens van de fabrikant op de verpakking.
  Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:
  doseerbolletje met vloeibaar wasmiddel vullen en in de trommel leggen.
  Tijdens het draaien: wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!
  Juiste installatie volgens het apart meegeleverde
  install atievoorschrift.
  Apparaat controleren
  Een beschadigd apparaat nooit inschakelen!
  Contact opnemen met de Servicedienst!
  Stekker in het stopcontact steken
  Alleen met droge handen!
  Alleen aan de stekker vastpakken!
  Kraan opendraaien
  Aan het eind van het droogprogramma volgt een
  automatisch pluizenreinigingsprogramma. Kraan
  ook bij de keuze van een droogprogramma
  opendraaien.
  Zorg voor een goede beluchting
  Een goede beluchting is noodzakelijk om de tijdens
  het drogen ontstane lucht af te voeren.
  Zorg altijd voor een goede beluchting van de ruimte
  waarin het apparaat zich bevindt.
  Het luchttoevoerfilter regelmatig reinigen.
  De toe- en afvoeropeningen voor de koellucht nooit
  blokkeren.
  Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwas,
  waterontharder, vlekkenzout
  Uw was-/droogautomaat
  Voorbereiden
  Vóór de eerste was/het eerste drogen
  a Blz. 6
  De was-/droogautomaat werd vóór het verlaten van de
  fabriek getest. Om het resterende water uit de test te
  verwijderen de eerste wascyclus zonder wasgoed met het
  programma Fluff Clean
  .(Pluizen verwijderen) laten
  draaien. a Blz. 6: Vóór de eerste was/het eerste drogen
  Instellen en aanpassen van het programma
  Programmakiezer op het gewenste wasprogramma zetten. aBlz. 7:
  Programma-overzicht
  Optietoetsen en verdere functies gebruiken aBlz. 9/10
  Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!
  Als u de optietoets
  °C (Temperatuur), (Centrifugeren) of (Klaar in)
  ingedrukt houdt worden automatisch de instelopties doorgebladerd.
  Als u wilt wassen en drogen zonder onderbreking (alleen bij Cottons LF, Cottons
  Eco , Mix
  1
  , Easy-Care I en PowerWash 60'):
  Toets {(Drogen) aanraken en de functies of
  activeren. aBlz. 10
  De maximale belading om te drogen niet overschrijden. a
  Blz. 7
  Maximaal toelaatbaar centrifugetoerental van het wasprogramma kiezen om een
  goed droogresultaat te bereiken.
  $Start/Reload (Start/Bijvullen) indrukken
  ... Wassen/Wassen+Drogen
  1
  Wasmiddelbakje ~: wasverzachter
  Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas
  Bestemming van het apparaat
  ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
  ʋ voor het wassen in sop van in de machine wasbaar textiel en voor
  het drogen ervan,
  ʋ voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare
  was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt
  zijn.
  Kinderen niet zonder toezicht bij de was-/droogautomaat
  laten.
  Huisdieren uit de buurt van de was-/droogautomaat
  houden.
  De was-/droogautomaat mag niet door kinderen en
  personen bediend worden die niet op de hoogte zijn van
  de gebruiksvoorschriften.
  De was-/droogautomaat in een ruimte met een waterafvoer
  installeren en gebruiken.
  Wasgoed uit de trommel halen
  De deur van de was-/droogautomaat openen en het wasgoed eruit halen.
  Deur en wasmiddellade van de wasautomaat open laten zodat eventueel resterend
  water kan verdampen!
  Kraan dichtdraaien
  Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop.
  aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 9
  Uitschakelen
  Programmakiezer op  Off (Uit) zetten.
  ... Drogen
  Drogen
  Wassen
  Wassen en drogen zonder onderbreking
  1
  Droogprogramma instellen en aanpassen
  Programmakiezer op de stand Intensive Dry{ (Drogen) of Gentle Dry 8
  (Voorzichtig drogen) zetten.
  aBlz. 7: Programma-overzicht
  2
  $Start/Reload(Start/Bijvullen)indrukken
  2
  Display/Optietoetsen/Extra
  functies
  Programma beëindigd als 
  ... het Start/Reload uitgaat en of (als Spoelstop (= geen afsluitend
  centrifugeren) werd gekozen) op de indicatie verschijnt, de pieptoon te horen is.
  Geluidssterkte pieptoon instellen. a
  Blz. 10
  Als gekozen werd en wordt aangegeven: toets Start/Reload $
  indrukken.
  Het programma wordt met het afpompen van het water en met het centrifugeren
  van het wasgoed voortgezet (het standaard-centrifugetoerental kan tevoren
  gewijzigd worden).
  Als alleen het water afgepompt moet worden: toets Start/Reload $opnieuw
  indrukken als de centrifugegang begint. Het programma wordt onderbroken en
  de deurvergrendeling wordt opgeheven. Het wasgoed kan uit de trommel
  gehaald worden.
  Wanneer op de display brandt voor die van het droogprogrammaâ hoge
  temperatuur in de trommel. Het programma voor het afkoelen van de trommel
  isâinâbedrijf totdat de temperatuur in de trommel is gedaald. a
  Blz. 11: Informatie
  op het display
  Programma wijzigen 
  Als per ongeluk het verkeerde programma werd gekozen:
  Was/droogprogramma opnieuw kiezen.
  Indien nodig de programma-instelling aanpassen en/of verdere functies kiezen.
  aBlz. 9/10
  Start/Reload $ kiezen.
  Programma onderbreken 
  Toets Start/Reload $ indrukken.
  Let op de indicaties: als gaat branden en op de indicatie verschijnt, dan
  kan de deur geopend worden. Indien nodig een stuk wasgoed eruit halen of erin
  leggen. Als en afwisselend worden aangegeven, dan kan de deur
  door hoge waterstand in de trommel of door hoge temperaturen niet geopend
  worden.
  Toets Start/Reload $ indrukken om het programma voort te zetten.
  De bijvullenfunctie kan tijdens de droogfase niet geactiveerd worden.
  ... of programma beëindigen
  Wasprogramma met hoge temperatuur:
  Afkoelen van het wasgoed: «/ Rinse/Spin (Spoelen/Centrifugeren) kiezen,
  Start/Reload $ indrukken.
  Wasprogramma met lage temperaturen:
  «/ Rinse/Spin (Spoelen/Centrifugeren) kiezen, Start/Reload $ indrukken.
  Droogprogramma:
  Intensive Dry{ (Drogen) of Gentle Dryc8 (Voorzichtig drogen) kiezen,
  toets { (Drogen) indrukken, droogtijd op 15 minuten instellen, daarna Start/
  Reload $ indrukken.
  Belangrijke aanwijzingen
  
  Voorbereiden van het wasgoed/Wasgoed en machine ontzien
  Alle zakken legen.
  Controleren op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
  Broeken, gebreide kleding en tricot, bijv. truien, T-shirts of sweatshirts vóór het wassen
  binnenstebuiten keren.
  Controleer of BHs met beugel in de wasmachine gewassen mogen worden.
  Fijne was in een netje of zakje wassen (pantys, vitrage, BHs met beugel).
  Ritssluitingen en knopen dichtdoen.
  Zand uit zakken en omslagen borstelen.
  Bij vitrage haken/rolletjes verwijderen of de vitrage in een net of kussensloop stoppen.
  Bij keuze van het droogprogramma alleen voor een droger geschikt textiel gebruiken.
  Vóór het drogen moet met de hand gewassen textiel met het passende centrifugetoerental
  gecentrifugeerd worden.
  Vóór het drogen optimaal centrifugeren. Voor katoen adviseren wij een centrifugetoerental
  van meer dan 1000 omw./min., voor kreukherstellend wasgoed meer dan 800 omw./min.
  Voor een gelijkmatig droogresultaat het wasgoed op het soort weefsel en het
  droogprogramma sorteren.
  Strijkwas na het drogen niet onmiddellijk strijken. Wij raden u aan het wasgoed eerst in
  elkaar te rollen zodat het resterende vocht gelijkmatig wordt verdeeld.
  Voor een goede droogcapaciteit moeten doorgestikte dekbedden, badhanddoeken
  of andere grote wasstukken apart gedroogd worden. Niet meer dan vier badhanddoeken
  (of 3 kg) drogen.
  Vóór de eerste was/het eerste drogen
  Geen wasgoed in de was/droogautomaat leggen. Kraan opendraaien en ½ maatbeker
  wasmiddel in wasmiddelbakje II doen. Het programma Fluff Clean . (Pluizen verwijderen)
  40°C instellen en Start/Reload $n kiezen. Na beëindiging van het programma de
  programmakiezer op  Off zetten.
  Verschillend vervuild wasgoed
  Nieuw wasgoed apart wassen.
  Licht Niet voorwassen.
  Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma Cottons Eco
  of extra functie â(intensive) kiezen.
  Sterk Minder wasgoed in de trommel doen. Voorwas.
  Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma Cottons Eco
  of extra functie â(intensive) kiezen.
  Inweken Wasgoed van gelijke kleur in de trommel doen.
  Inweekmiddel/wasmiddel in wasmiddelbakje II doen (volgens de gegevens op de
  verpakking). Het programma Cottons LF 30 °C instellen en Start/Reload $ kiezen. Na ca.
  10 minuten Start/Reload $ indrukken. Na het inweken eventueel het programma wijzigen
  of opnieuw Start/Reload $ kiezen als het programma moet worden voortgezet.
  Stijven Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden.
  Stijven is in alle wasprogrammas met vloeibaar stijfsel mogelijk. De stijfsel volgens
  de gegevens op de verpakking in het wasverzachterbakje gieten (het bakje indien nodig eerst
  schoonmaken).
  Verven/Ontkleuren
  Verfmiddelen mogen alleen in voor een huishouden gebruikelijke hoeveelheden gebruikt
  worden. Zout kan roestvrij staal beschadigen. Neem altijd de gegevens op de verpakking
  in acht. In de wasautomaat geen wasgoed bleken.
  Start/
  Bijvullen
  Inhoud
  
  ʋ Bestemming van het apparaat......................................................... 1
  ʋ Voorbereiden................................................................................... 1/2
  ʋ Wasgoed voorbereiden of Wassen+Drogen.........................2/3/4
  ʋ Voorbereiden drogen.................................................................2/3/4
  ʋ Instellen en aanpassen van het programma ........................3/4/5
  ʋ Na het wassen/drogen...................................................................... 5
  ʋ Belangrijke aanwijzingen................................................................... 6
  ʋ Programma-overzicht......................................................................... 7
  ʋ Droogtabel ........................................................................................... 8
  ʋ Verbruikswaarden............................................................................... 8
  ʋ Indicatie en optietoetsen................................................................... 9
  ʋ Extra functies en individuele instellingen .....................................10
  ʋ Informatie op de indicatie ...............................................................11
  ʋ Aanwijzingen voor de veiligheid ....................................................11
  ʋ Wat te doen als  ..................................................................... 12/13
  ʋ Noodontgrendeling ..........................................................................13
  Wasmiddellade met
  bakjes I, II, ~
  Deurgreep
  Onderhouds-
  klep
  Trommel
  Luchttoevoeropening
  Luchtafvoeropening
  (Achterkant)
  Milieubescherming/Energiebesparingstips
  De per programma maximaal toelaatbare hoeveelheid
  wasgoed in de trommel doen. aBlz. 7
  Programma-
  overzicht
  Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
  Het programma Cottons Eco (Katoen Eco) 60°C en de
  extra functie Intensive (Vlekken) kiezen om bij aanzienlijk
  minder energieverbruik een goed wasresultaat te bereiken.
  Wasmiddel volgens de gegevens op de verpakking en naar
  waterhardheid doseren.
  Als het wasgoed hierna in het apparaat gedroogd moet
  worden: een zo hoog mogelijk centrifugetoerental kiezen 
  hoe minder water in het wasgoed des te minder tijd en
  energie bij het drogen nodig zijn.
  De ruimte waarin het apparaat is opgesteld goed beluchten,
  het luchttoevoerfilter regelmatig reinigen.
  Installatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud. aBlz. 9
  Geen kletsnat wasgoed drogen. Tijd- en energieverspilling!
  Gefeliciteerd  u hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
  hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch.
  Dit apparaat onderscheidt zich door een zuinig water- en energie-
  verbruik. Elk apparaat dat de fabriek verlaat wordt eerst zorgvuldig
  gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
  Voor verdere informatie en een overzicht van onze producten, toebe-
  horen en reserve-onderdelen zie onze website www.bosch-home.com
  of neem contact op met onze Servicedienst.
  De contactgegevens van Servicedienst vindt u eveneens op onze
  website of in de lijst met Servicedienstadressen.
  3
  De in de fabriek ingestelde droogmodus is . In deze modus
  wordt de droogtijd automatisch aan de hoeveelheid wasgoed
  aangepast met als resultaat kastdroog wasgoed dat onmiddellijk
  opgevouwen en in de kast gelegd kan worden. U kunt de
  droogmodus ook op zetten voor extra droog wasgoed of
  op Tijdgestuurd drogen dat u door aantippen van de toets {
  (Drogen) kunt instellen om een globale of exacte droogtijd te
  bepalen. aBlz. 8: Droogtabel
  Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!
  Als u de optietoets
  (Klaar in) ingedrukt houdt worden
  de instellingen automatisch doorgebladerd.
  Bedienings-
  paneel
  1 2 3 4
  5 6
  Het apparaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing
  in gebruik nemen. Neem ook het afzonderlijke
  installatievoorschrift in acht.
  De aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 11 beslist in acht
  nemen!
  7
  Programma-overzicht (zie ook de informatie op blz. 9/10)
  
  Programmas °C
  maximale
  belading (kg) *
  Soort wasgoed
  Extra functies, informatie
  Cottons LF (Katoen)
  : 90
  7,0/
  4,0**
  Stevig textiel, hittebestendig textiel van katoen of linnen.
  7Prewash (Voorwas), 2 Rinse plus (Extra spoelen), SLess Iron (Licht
  strijken), Intensive (Vlekken)
  Cottons Eco (Katoen Eco)
  Stevig textiel van katoen of linnen.
  Allergy Plus ā÷(Allergie+)
  : 60 7,0 Stevig textiel van katoen of linnen.
  7Prewash (Voorwas), 2 Rinse plus (Extra spoelen), SLess Iron (Licht
  strijken), Intensive (Vlekken)
  voor een bijzonder gevoelige huid, langer wassen bij de gekozen temperatuur,
  meer water, extra spoelen.
  PowerWash 60 ?
  4,0/4,0** Stevig textiel van katoen of gemengde weefsels.
  Tijdgestuurd programma, 60 minuten.
  Kort programma voor normaal vervuild wasgoed.
  Easy-Care I
  (Kreukherstellend )
  : 60 3,5/2,5**
  Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of
  gemengde weefsels.
  7Prewash (Voorwas), 2 Rinse plus (Extra spoelen), SLess Iron (Licht
  strijken), Intensive (Vlekken)
  Mix
  1
  Textiel van katoen en kreukherstellend textiel.
  7Prewash (Voorwas), 2 Rinse plus (Extra spoelen), SLess Iron (Licht
  strijken), Intensive (Vlekken)
  Verschillende soorten textiel die samen gewassen kunnen worden.
  Delicate/Silk
  (Fijn/Zijde )
  : 40 2,0
  Voor fijne, wasbare textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of
  gemengde weefsels.
  7Prewash (Voorwas), 2 Rinse plus (Extra spoelen), SLess Iron (Licht
  strijken). Alleen voorzichtig centrifugeren tussen de spoelbeurten.
  :üWool O (Wol)
  Met de hand of in de machine wasbare wol of met veel wol
  gemengde weefsels.
  Bijzonder fijnprogramma ter voorkoming van krimpen, langere
  programmapauzes (textiel blijft in het sop).
  SuperQuick 15@
  (Extra snel 15)
  Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische
  of gemengde weefsels.
  Kort programma, ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed.
  Fluff Clean ÷÷÷÷
  (Pluizen verwijderen)
  :, 40, 90 0
  Trommelreinigingsprogramma 90° = antibacterieel, geen wasmiddel gebruiken, 40° = antibacterieel voor gebruik met speciaal wasmiddel om de
  wasautomaat te reinigen, : = pluizenspoelprogramma voor het verwijderen van pluizen die zich in de waskuip hebben opgehoopt.
  Rinse/Spin «/
  (Spoelen/Centrifugeren)
  7,0
  Voor met de hand gewassen wasgoed; 2 Rinse plus (Extra
  spoelen) is geactiveerd. Indien men uitsluitend wil centrifugeren: de
  toets deactiveren.
  2 Rinse plus (Extra spoelen), SLess Iron (Licht strijken)
  Empty > (Afpompen)
  Refresh v
  (Stoom Opfrissen)
  1,0
  Anti-geur- en anti-kreukprogramma, geschikt voor het opfrissen van
  kostuums, colberts en pantalons, of voor chemische reiniging van
  wasgoed dat niet in de wasautomaat kann worden gewassen; ook
  voor het opfrissen van vrijetijdskleding van katoen of kunstvezel.
  Om kreukels te vermijden het textiel na afloop van het programma direct uit de
  machine nemen en 3 tot 5 minuten ophangen.
  Intensive Dry { (Drogen)
  4,0
  Witte/bonte was, drogen met normale warmte-instelling.
  Gentle Dry 8
  (Voorzichtig drogen)
  2,5
  Kreukherstellend textiel, drogen met weinig warmte.
  De programmas zijn voor licht vervuild textiel tijdgestuurd. Bij sterk vervuild textiel de hoeveelheid wasgoed verminderen en een extra functie kiezen, bijv. Intensive (Vlekken).
  * Maximale belading volgens EN50229. Waarden in rood: maximale belading om te drogen, waarden in zwart: maximale belading om te wassen.
  ** Als u zonder onderbreking wilt wassen en drogen: op de programmas Cottons LF, Cottons Eco en PowerWash 60' volgt Intensive Dry, op de programmas Easy-Care I en Mix
  1
  volgt Gentle Dry.
  Voor verdere informatie en een overzicht van onze
  producten zie onze website: www.bosch-home.com.
  Op deze website vindt u ook informatie over onze Servicedienst.
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH
  Carl-Wery-Str. 34
  D-81739 München
  WVH28421EU 9000748311
  0112
Bosch Logixx 7 WVH28421EU

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Bosch Logixx 7 WVH28421EU или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Bosch Logixx 7 WVH28421EU вам ответить.

Посмотреть руководство для Bosch Logixx 7 WVH28421EU бесплатно. Руководство относится к категории Стиральные машины, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 9.1. Руководство доступно на следующих языках: голландский. У вас есть вопрос о Bosch Logixx 7 WVH28421EU или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Bosch Logixx 7 WVH28421EU

Главная
Бренд Bosch
Модель Logixx 7 WVH28421EU
Изделие Стиральная машина
Язык голландский
Тип файла PDF

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Bosch Logixx 7 WVH28421EU .

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь