DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B

DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B инструкция

 • 6
  INHOUDSOPGAVE
  TECHNISCHE GEGEVENS ...........................................6
  VUILVERWERKING ...................................................6
  INTRODUCTIE ..........................................................7
  In deze handleiding gebruikte symbolen ..................................7
  Letters tussen haakjes ...............................................................7
  Problemen en reparaties ...........................................................7
  VEILIGHEID .............................................................7
  Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid ..................7
  GEBRUIK CONFORM DE BESTEMMING .......................7
  INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK .............................8
  BESCHRIJVING .........................................................8
  Beschrijving van het apparaat ...................................................8
  Beschrijving van het controlepaneel .........................................8
  Beschrijving van de accessoires .................................................8
  Beschrijving van de controlelampjes .........................................9
  HANDELINGEN VOORAF ............................................9
  Het apparaat controleren ..........................................................9
  Installatie van het apparaat ......................................................9
  Het apparaat aansluiten ............................................................9
  Eerste inwerkingstelling van het apparaat ................................9
  INSCHAKELING VAN HET APPARAAT ..........................9
  HET APPARAAT UITSCHAKELEN ...............................10
  AUTOMATISCHE UITSCHAKELING ............................10
  ENERGIEBESPARING ..............................................10
  VERZACHTINGSFILTER ............................................10
  Het lter installeren ................................................................10
  Verwijdering en vervanging van het verzachtingslter ...........11
  KOFFIEZETTEN .......................................................11
  Selectie van het aroma van de koe .......................................11
  Selectie van de hoeveelheid koe per kopje ..........................11
  De maalgraad regelen .............................................................11
  De temperatuur instellen ........................................................12
  Tips voor warmere koe .........................................................12
  Koezetten met koebonen .................................................12
  Koezetten met voorgemalen koe ......................................12
  BEREIDING VAN LONG KOFFIE .................................13
  BEREIDING VAN CAPPUCCINO EN WARME
  (NIET OPGESCHUIMDE ) MELK .................................13
  Bereiding van warme (niet opgeschuimde ) melk ...................13
  Reiniging van het cappuccinosysteem na gebruik ...................13
  BEREIDING VAN HEET WATER ..................................13
  REINIGING ............................................................14
  Reiniging van het apparaat .....................................................14
  Reiniging van het koedikbakje .............................................14
  Reiniging van het druppelbakje en van de condensbak ..........14
  Reiniging van de binnenkant van het apparaat ......................14
  Reiniging van het waterreservoir ............................................14
  Reiniging van de mondstukken van de koe-uitloop .............14
  Reiniging van de trechter voor het invoeren van de
  voorgemalen koe .................................................................14
  Reiniging van de zetgroep ......................................................14
  ONTKALKING .........................................................15
  PROGRAMMERING VAN DE HARDHEID VAN
  HET WATER ............................................................16
  Meting van de hardheid van het water ...................................16
  Instelling van de hardheid van het water ................................16
  BETEKENIS VAN DE CONTROLELAMPJES ...................17
  OPLOSSING VAN PROBLEMEN .................................18
  TECHNISCHE GEGEVENS
  Spanning: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
  Geabsorbeerd vermogen: 1450W
  Druk: 15 bar
  Max. inhoud waterreservoir: 1,8 liter
  Afmetingen LxHxD: 238x340x430 mm
  Lengte snoer: 1,15 m
  Gewicht: 9,1 Kg
  Max. capaciteit koebonenreservoir: 250 g
  Het apparaat is conform aan de volgende EG-richtlijnen:
  t &VSPQFTFSFHMFNFOUFSJOH4UBOECZ
  t 3JDIUMJKO -BBHTQBOOJOH &( FO MBUFSF BNFOEF-
  menten.
  t 3JDIUMJKO&.$&(FOMBUFSFBNFOEFNFOUFO
  t )FUNBUFSJBBMFOEFPCKFDUFOEJFCFTUFNE[JKOPNJOBBO-
  raking met levensmiddelen te komen, zijn conform aan de
  voorschriften van de Europese verordening 1935/2004.
  VUILVERWERKING
  O
  p grond van de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het
  apparaat niet samen met huishoudelijk afval wegge-
  gooid worden maar moet naar een ocieel centrum
  voor gescheiden vuilinzameling gebracht worden.

У вас возник вопрос относительно изделия DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B?

Задайте вопрос другим пользователям DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B. Предоставьте четкое и исчерпывающее описание проблемы и своего вопроса. Чем детальней описание проблемы/вопроса, тем легче будет другим пользователям DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B предоставить вам исчерпывающий ответ.

Ознакомьтесь с бесплатным руководством для DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B. Вы прочитали руководство, но не смогли найти ответ на свой вопрос? В таком случае задайте свой вопрос другим пользователям продукции DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B на этой странице.

В продаже в

  Relaterade produkter

  Кофеварка DeLonghi