Emmaljunga Buddy S инструкция

Ознакомьтесь с бесплатным руководством для Emmaljunga Buddy S. Вы прочитали руководство, но не смогли найти ответ на свой вопрос? В таком случае задайте свой вопрос другим пользователям продукции Emmaljunga Buddy S на этой странице.

VIKTIG INFORMATION - LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANNT FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA DE
FÖR FRAMTIDA BRUK. DITT BARNS SÄKERHET KAN PÅVERKAS OM DU INTE FÖLJER DESSA INSTRUK.
TIONER. Denna produkt motsvarar standard DIN-EN 1888:2012
OBSERVERA ! Denna vagn är avsedd för transporten av ett (1) barn från 6 månader - 3 år med en vikt av maximalt 15 kg.
VARNING! Sittdelen är inte avsedd för barn under 6 månader. Använd sittdelen först när barnet kan sitta självständigt.
VARNING! Denna produkt är inte avsedd för jogging, skatting/inlines.
OBSERVERA! Besök www.emmaljunga.se för senaste versionen, innan du börjar använda produkten.
WICHTIG! LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG VOR DER BENUTZUNG UND BEWAHREN SIE SIE AUF.
WENN SIE DIESE HINWEISE NICHT BEACHTEN, KANN DIE SICHERHEIT IHRES KINDES BEEINTRÄCHTIGT
WERDEN! Dieses Produkt entspricht DIN-EN 1888:2012
Dieses Produkt ist für ein (1) Kind im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren mit einem Gewicht von max. 15 kg vorgesehen.
WARNUNG! Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
WARNUNG! Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
Besuchen Sie www.emmaljunga.de für neueste Informationen, bevor Sie dieses Produkt benutzen.
IMPORTANT! READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE
REFERENCE. YOUR CHILD'S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
This product complies with DIN-EN 1888:2012
This product is suitable for one (1) child from 6 months - 3 years with a maximum weight of 15 kg.
WARNING! The seat-unit is not suitable for children under 6 months.
Don’t use the seat-unit until your child can sit unaided.
WARNING! The product is not suitable for running or skating.
WARNING! Please visit www.emmaljunga.co.uk for the latest version before using the product.
VIGTIGT! LÆS DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEM FOR FREMTIDIG
REFERENCE. DIT BARNS SIKKERHED KAN PÅVIRKES HVIS DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKTIONER!
Dette produkt opfylder DIN-EN 1888:2012
BEMÆRK! Dette produkt er beregnet til transport af et (1) barn fra 6 mdr. - 3 år med en vægt på max. 15 kg.
ADVARSEL! Klapvognen er ikke egnet til børn under 6 måneder. Brug først klapvognen når barnet kan sidde selv.
ADVARSEL! Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjte løb.
BEMÆRK! Besøg www.emmaljunga.dk for seneste version, før du tager produktet i brug.
LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR BRUK OG TA VARE PÅ DE FOR FRAMTIDIG BRUK. DITT BARNS
SIKKERHET KAN PÅVIRKES OM DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKSJONER!
Dette produkt tilsvarer standard, 1888:2012
MERK! Dette produkt er beregnet for transport av et(1) barn fra 6mnd. – 3 år med en vekt på maks. 15kg.
ADVARSEL! Sportsvognsdelen er ikke beregnet for barn under 6 mnd. Bruk Sportsvogndelen først når barnet kan sitte
selv.
ADVARSEL! Dette produkt er ikke beregnet for jogging, skating/inlines.
MERK! Før bruk av produktet sjekk www.emmaljunga.no for siste versjon.
LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT VAUNUA JA SÄILYTÄ NE
MAHDOLLISTA TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. LAPSESI TURVALLISUUS SAATTA KÄRSIÄ MIKÄLI NÄITÄ
OHJEITA EI NOUDATETA
Tämä tuote vastaa EN 1888:2012 standardin vaatimuksia.
Tämä tuote on tarkoitettu yhden (1) lapsen kuljettamiseen. Vaunu on tarkoitettu käytettäväksi 6 kk iästä aina 3 vuoden
ikään asti. Lapsen enimmäispaino: 15 kg.
VAROITUS! Ratasosaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 6 kk ikäiselle lapselle. Käytä ratasistuinta vasta kun lapsi
osaa itse istua tukevasti.
VAROITUS! Ratasta ei ole suunniteltu käytettäväksi juoksukärrynä tai rullaluistimien kanssa.
HUOMAA! Viimeisimmän päivitetyn version käyttöohjeesta löydät Emmaljungan kotisivuilta osoitteesta
www.emmaljunga.se
Buddy / Buddy S
Instruktionsmanual • Instruction manual • Gebrauchsanweisung · Käyttöohje
UK
DE
SE
Deutsch
Seite 24 - 43
Svenska
Sida6 - 23
English
Page 44 - 61
Norsk
80 - 97
Dansk
62 - 79
Suomi
98 - 115
DK
NO
FI

У вас возник вопрос относительно изделия Emmaljunga Buddy S?

Задайте вопрос другим пользователям Emmaljunga Buddy S. Предоставьте четкое и исчерпывающее описание проблемы и своего вопроса. Чем детальней описание проблемы/вопроса, тем легче будет другим пользователям Emmaljunga Buddy S предоставить вам исчерпывающий ответ.