Nissan Micra (2015)

Nissan Micra (2015) инструкция

(1)
 • 1
  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Ακολουθείτε πάντα τους παρακάτω σηµαντικούς κανόνες για να εξα-
  σφαλίσετε άνετο και ασφαλές οδήγηµα για σας και τους συνεπιβάτες
  σας!
  ΠΟΤΕ µην οδηγείτε κάτω από την επήρεια αλκοόλ ή φαρµάκων.
  ΠΑΝΤΑ ακολουθείτε τα όρια ταχύτητας της περιοχής όπου βρίσκε-
  στε και µην οδηγείτε ποτέ πολύ γρήγορα.
  ΠΑΝΤΑ να χρησιµοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας και κατάλληλα παι-
  δικά καθίσµατα. Τα παιδιά κάτω των δεκατριών ετών θα πρέπει να
  κάθονται στα πίσω καθίσµατα.
  Πρέπει ΠΑΝΤΑ να δίνετε σε όλους τους επιβάτες του αυτοκινήτου
  πληροφορίες σχετικά µε την σωστή χρήση των συστηµάτων ασφα-
  λείας του οχήµατος.
  ∆ιαβάζετε ΠΑΝΤΑ το παρόν Βιβλίο Οδηγιών χρήσεως για σηµαντι-
  κές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια.
  ∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Το βιβλίο αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες για όλα τα εξαρτήµατα βασι-
  κού ή προαιρετικού εξοπλισµού για το µοντέλο αυτό. Για τον λόγο αυτό,
  ενδεχοµένως να βρείτε περιγραφή χρήσεως εξαρτηµάτων τα οποία δεν
  υπάρχουν στο δικό σας αυτοκίνητο.
  Ορισµένες φωτογραφίες σε αυτό το βιβλίο µπορεί να δείχνουν την διά-
  ταξη µόνο των αριστεροτίµονων (LHD) µοντέλων. Για τα δεξιοτίµονα
  µοντέλα (RHD) το εικονιζόµενο σχήµα και η θέση µερικών εξαρτηµάτων
  µπορεί να διαφέρουν.
  Όλες οι πληροφορίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το βιβλίο είναι
  σε ισχύ την στιγµή της εκτύπωσής του. Η Nissan διατηρεί το δικαίωµα
  να αλλάξει τις προδιαγραφές ή τον σχεδιασµό οποιαδήποτε στιγµή χω-
  ρίς ειδοποίηση και χωρίς άλλη υποχρέωση.
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ
  Το αυτοκίνητο αυτό δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Οποιαδήποτε τροπο-
  ποίηση µπορεί να επηρεάσει την απόδοσή, την ασφάλεια και τον χρόνο
  ζωής του ενώ µπορεί ακόµη και να έρχεται σε αντίθεση µε κανονισµούς
  του Κράτους. Επιπλέον, ζηµιά ή προβλήµατα απόδοσης που οφείλονται
  σε τροποποίηση του αυτοκινήτου µπορεί να µην καλυφθούν από τις εγ-
  γυήσεις της NISSAN.
  ΠΡΩΤΑ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΠΕΙΤΑ Ο∆ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας, παρακαλούµε να διαβάσετε προσε-
  κτικά το Βιβλίο Οδηγιών που έχετε στα χέρια σας. Με αυτόν τον τρόπο
  θα εξοικειωθείτε µε τους ελέγχους και τις εργασίες που απαιτούνται για
  την συντήρηση του αυτοκινήτου σας και που θα σας βοηθήσουν να το
  οδηγήσετε µε ασφάλεια.
  Σε αυτό το βιβλίο, χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα σύµβολα και λέξεις:
  ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
  Υποδεικνύει την ύπαρξη ενός κινδύνου που θα µπορούσε να προκα-
  λέσει θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό. Για να αποφύγετε ή να µειώσε-
  Πρόλογος
  Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την
  ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και κάτω από τον πιο αυστηρό ποιοτικό έλεγχο.
  Με το βιβλίο αυτό, θέλουµε να σας βοηθήσουµε να εξοικειωθείτε γρήγορα µε την λειτουργία του αυτοκινήτου σας και µε τον τρόπο συντήρησής
  του, ώστε να το χαρείτε για πάρα πολύ χρόνο. Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας, σας παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το βιβλίο.
  Ένα ξεχωριστό βιβλίο, η Εγγύηση Αυτοκινήτου, σας εξηγεί λεπτοµερώς τι καλύπτεται από την εγγύηση του αυτοκινήτου σας.
  Το εξουσιοδοτηµένο ∆ίκτυο της Nissan γνωρίζει το αυτοκίνητό σας καλύτερα από κάθε άλλον. Όταν χρειάζεται κάποια συντήρηση ή εάν εσείς
  θέλετε να µάθετε κάτι σχετικά µε την χρήση του αυτοκινήτου σας, ο αντιπρόσωπος της NISSAN θα χαρεί να σας βοηθήσει µε τις εκτεταµένες πηγές
  που σας είναι διαθέσιµες.
Nissan Micra (2015)

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Nissan Micra (2015) или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Nissan Micra (2015) вам ответить.

Посмотреть руководство для Nissan Micra (2015) бесплатно. Руководство относится к категории Автомобили, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 5.3. Руководство доступно на следующих языках: английский, французский, испанский, норвежский, греческий, Вьетнамский. У вас есть вопрос о Nissan Micra (2015) или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Nissan Micra (2015)

Главная
Бренд Nissan
Модель Micra (2015)
Изделие Автомобиль
Язык английский, французский, испанский, норвежский, греческий, Вьетнамский
Тип файла PDF

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Nissan Micra (2015).

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

ManualsPDF.ru

Ищете руководство? ManualsPDF.ru гарантирует, что вы найдете необходимое за считанные секунды. В нашей базе данных содержится более 1 миллиона PDF-руководств от более 10 000 торговых марок. Ежедневно мы добавляем новейшие версии руководств, чтобы вы всегда могли найти необходимое именно вам. Все предельно просто: просто укажите название торговой марки и тип продукции в строке поиска, и вы сможете бесплатно и мгновенно просмотреть необходимое руководство.

ManualsPDF.ru

© Copyright 2020 ManualsPDF.ru. Все права сохранены.