Philips AVENT SCD580 инструкция

AVENT Audio Monitors

Philips AVENT SCD580

Справа вы найдете вашу инструкцию Philips AVENT SCD580. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Philips AVENT SCD580 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Philips AVENT SCD580. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Philips AVENT SCD580 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Philips AVENT
Модель
SCD580
Изделие
EAN
, 8710103610908, 8710103610915, 8710103610922
Язык
польский, русский, румынский, словацкий, словенский, хорватский, Украинец
Тип файла
PDF
mogą udzielić władze lokalne lub organizacja
Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
14 Wszystkie wymagane oznaczenia znajdują się na
komorze baterii/akumulatorów odbiornika i nadajnika
oraz na dolnej części ładowarki (jeśli dotyczy).
OSTRZEŻENIE:
RYZYKO UDU-
SZENIA! Dziecko
może UDUSIĆ SIĘ
przewodem. Ten
przewód powinien
znajdować się poza
zasięgiem dziecka
(w odległości co naj-
mniej metra). Nie
zdejmuj
oznaczenia (rys. 2).
Uwaga
Uwaga: Ryzyko wybuchu, porażenia prądem,
zwarcia lub wycieku.
- Urządzenia nie należy narażać na kontakt z kapiącą
lub rozlaną wodą. Zabronione jest także ustawianie
na nim jakichkolwiek przedmiotów wypełnionych
płynami, np. wazonów.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka
elektrycznego za pomocą wtyczki, musi ona być
łatwo dostępna.
- Nadajnik i odbiornik należy podłączyć do sieci,
korzystając z dołączonego zasilacza.
- Nie należy otwierać obudowy nadajnika
ani odbiornika (nie dotyczy komory baterii/
akumulatorów), gdyż grozi to porażeniem prądem.
- Przed wymianą baterii lub akumulatorów oraz
podłączaniem/odłączaniem przewodów zasilających
do/od sieci elektrycznej należy dokładnie osuszyć ręce.
- W przypadku odbiornika należy używać wyłącznie
zestawu akumulatorów dostarczonego wraz z
elektroniczną nianią. Akumulatory należy ładować w
sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Nieprawidłowe włożenie baterii lub akumulatora
stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterie i
akumulatory należy wymieniać tylko na egzemplarze
tego samego typu.
- Odbiornik jest wyposażony w funkcję ładowania
tylko w przypadku używania akumulatora.
- Informacje dotyczące typów zasilaczy i baterii/
akumulatorów można znaleźć w rozdziale „Wymiana”.
- Aby uniknąć wybuchu lub wycieku z baterii,
które mogą spowodować uszkodzenie
elektronicznej niani oraz oparzenia i
podrażnienia skóry i oczu:
- nie należy ponownie ładować zwykłych baterii;
- baterie i akumulatory należy wkładać, stosując się do
oznaczeń polaryzacji (+/-);
- baterie i akumulatory należy wyjąć, jeśli urządzenie
nie będzie używane przez ponad 30 dni;
- baterie i akumulatory należy chronić przed
działaniem wysokich temperatur, których źródłem są
światło słoneczne, ogień itp.;
- nie należy pozostawiać zużytych baterii w nadajniku.
- Aby zapobiec nagrzewaniu się akumulatora i
emisji toksycznych materiałów, wodoru bądź
tlenu, nie należy:
- przeładowywać akumulatorów,
- dokonywać zwarć,
- ładować w odwrotny sposób,
- powodować uszkodzeń.
- W przypadku uszkodzenia baterii lub
wycieku elektrolitu należy założyć rękawice
ochronne chroniące skórę.
Nadzór osób dorosłych
- Elektroniczna niania służy jedynie jako pomoc w
opiece i nie powinna zastępować odpowiedzialnego
nadzoru osoby dorosłej.
- Nie wolno wkładać nadajnika do łóżeczka lub kojca
dziecka.
- W trosce o bezpieczeństwo dziecka nie należy
pozwalać mu na dotykanie i zabawę elektroniczną
nianią, zasilaczami i wszystkimi akcesoriami.
URZĄDZENIE NIE SŁUŻY DO ZABAWY.
Czyszczenie i konserwacja
- Nie używaj sprayu do czyszczenia ani środków
czyszczących w płynie.
- Odłącz odbiornik i nadajnik od gniazdka
elektrycznego.
Utylizacja
- Zużyte baterie i akumulatory należy zutylizować
zgodnie z przepisami. Baterii i akumulatorów nie
wolno spalać. W wyniku przegrzania mogą one
wybuchnąć.
- Nie wolno ich zawijać w folię metalową ani
aluminiową. Przed wyrzuceniem zawiń je w gazetę.
- Zalecane jest skontaktowanie się z odpowiednimi
służbami w celu ustalenia najbliższego ocjalnego
miejsca utylizacji baterii i akumulatorów.
1
2 3
4
5 6
www.philips.com/AVENT
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved
Important Safety Information
SCD580, SCD570, SCD560
4222.100.0857.2
75% recycled paper
75% papier recyclé
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
POLSKI
Poznaj symbole bezpieczeństwa
- Znak wykrzyknika oznacza, że należy dokładnie
zapoznać się z dołączonymi informacjami na
temat danej funkcji. Znajomość tych informacji
pozwoli uniknąć problemów związanych z obsługą i
konserwacją urządzenia. (rys. 1)
Ostrzeżenie: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru
lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać
urządzenia na deszcz lub wilgoć. Nie należy stawiać
na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczą, np.
wazonów.
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
1 Przeczytaj tę instrukcję.
2 Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
3 Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4 Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
5 Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
6 Czyść urządzenie suchą ściereczką.
7 Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Instaluj
urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
8 Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich
jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki
i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które
wytwarzają ciepło.
9 Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby
nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy
wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których
przewód wychodzi z urządzenia.
10 Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów
wskazanych przez producenta.
11 Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas
burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12 Naprawę urządzenia zleć wykwalikowanym
pracownikom serwisu. Naprawa jest konieczna w
następujących przypadkach: uszkodzenie elementu
urządzenia, np. przewodu zasilającego lub wtyczki;
wylanie na urządzenie płynu lub upuszczenie na
nie jakiegoś przedmiotu; narażenie urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci; niepoprawne działanie
urządzenia lub jego upuszczenie. Sprawdzaj co jakiś
czas przewód zasilający, aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom, takim jak zużycie lub przecięcie
przewodu. Aby uzyskać pomoc, odwiedź naszą
stronę internetową www.philips.com/support lub
skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta
rmy Philips. Informacje kontaktowe można znaleźć
w ulotce gwarancyjnej.
13 Produkt może zawierać ołów i rtęć. Utylizacja tych
materiałów może być regulowana odpowiednimi
przepisami z uwagi na ochronę środowiska
naturalnego. Informacji na temat utylizacji i recyklingu

У вас возник вопрос относительно изделия Philips AVENT SCD580?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Philips AVENT SCD580, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Индикация
Светодиодные индикаторы yes
Автоматическое предупреждение выхода из диапазона yes
Индикация разряда батарей yes
Индикаторы громкости yes
Индикация заряда батареи yes
Энергопитание
Время работы батареи (макс) 18
Время подзарядки батареи 10
Режим энергосбережения yes
Перезаряжающийся yes
Входящее напряжение сети 220-240
Прочие свойства
Автоматический выбор канала yes
Условия эксплуатации
Диапазон температур при эксплуатации 10 - 40
Диапазон температур при хранении 10 - 40
Дизайн
Ночник yes
Встроенный экран yes
Тип дисплея ЖК
Цвет товара   Blue, Grey, White
Производительность
Виброзвонок yes
Функция возражения yes
Ночной режим yes
Встроенный датчик влажности yes
Датчик температуры yes
Тип Радио-няня DECT
Количество каналов -
Максимальный диапазон 330
Максимальная дальность в помещении 50
ECO режим yes
Термометр -
Поддержка смартфона -
Колыбельные yes
Содержимое упаковки
Зарядная база yes
Число слайдов -
Вес и размеры
Ширина упаковки 220
Глубина упаковки 94
Высота упаковки 156