Philips Multigroom QG3030 инструкция

Philips Multigroom QG3030

Справа вы найдете вашу инструкцию Philips Multigroom QG3030. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Philips Multigroom QG3030 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Philips Multigroom QG3030. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Philips Multigroom QG3030 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Philips
Модель
Multigroom QG3030
Изделие
EAN
, 3610170005407, 8710103256472, 871010352751
Язык
английский, польский, русский, чешский, венгерский
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.philips.com/global
3 Anemkívánatosszőrzeteltávolításáhozlassan
mozgassabefelééskifeléakészülékhegyét,
miközbenugyanakkorkörbeisforgatja.
A bizsergő érzés csökkentése érdekében a vágótartozék
hegyének oldalát határozottan nyomja a bőréhez.

1 Tisztítsakiafülkülsőjáratait.Győződjönmegróla,
hogyafülzsírtólmenteslegyen.
2 Kapcsoljabeakészüléket,ésavágótartozék
hegyétnomanmozgassaafülkörül,hogyakiálló
szőrszálakateltávolítsa(ábra15).
3 Óvatosanhelyezzebeafülkülsőjáratábaa
készülékhegyét(ábra16).
Avágótartozékhegyét0,5cm-nélbeljebbnehelyezze
beafüljáratba,mivelezzelkárosíthatjaadobhártyát.

A külön álló szemöldök-szőrszálak levágásához a készülék
hegyét használja.
Nehasználjaakészüléketateljesszemöldökigazításra
vagyvágására.
1 Akészülékhegyéthelyezzeaszemöldökfelső
széléhez.
2 Mozgassaakészülékhegyétaszemöldökszélén,az
orrtövétőlaszemöldökkülsőszéléig(ábra17).

Akészüléktisztításáhoznehasználjondörzsszivacsot,
súrolószertvagymaróhatásútisztítószert(pl.alkoholt,
benzintvagyacetont).
Megjegyzés: A készülék nem igényel olajozást vagy kenést.
Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
1 Ellenőrizze,hogyakészüléketkikapcsoltaéskihúzta
afalialjzatból.
2 Távolítsaelakészülékrőlafésűtés/vagyegyéb
tartozékot.
3 Fújja,illetverázzaleaszőrszálakat,amelyeka
tartozékon,illetveafésűnfelhalmozódtak.
4 Amellékelttisztítókeféveltisztítsamegatartozék
belsejétéskülsejét(ábra18).
5 Azadaptertésakészüléketatisztítókefévelvagy
szárazruhávaltisztítsa.
Azadapterésakészüléktisztításáhoznehasználjon
vizetvagynedvestörlőkendőt.

- A meghibásodás elkerülése érdekében tárolja a
készüléket és tartozékait a töltőállványon (ábra 19).

Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése
érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
A sérült vagy elhasználódott tartozékot és fésűt kizárólag
eredeti Philips cseretartozékra, illetve -fésűre cserélje.
A Philips cseretartozékokat, -fésűket, illetve adaptereket
hivatalos Philips szakszervizben szerezheti be.
Ha nehézségek merülnek fel a készülékhez megfelelő
adapter, illetve cseretartozékok és fésűk beszerzésével
kapcsolatban, forduljon országa Philips ügyfélszolgálatához
(a telefonszám a világszerte érvényes garancialevélen
található).

- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként
kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító
gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet
védelméhez (ábra 20).
- A beépített akkumulátor környezetszennyező
anyagokat tartalmaz. A készülék hivatalos
gyűjtőhelyen leadása előtt vagy leselejtezésekor
távolítsa el belőle az akkumulátort. Az akkumulátort
hivatalos akkumulátorgyűjtő helyen adja le. Ha az
akkumulátor eltávolítása gondot okozna, elviheti
készülékét valamelyik Philips szervizbe is, ahol
eltávolítják és környezetkímélő módon kiselejtezik az
akkumulátort (ábra 21).

Csakateljesenlemerültakkumulátorttávolítsael.
1 Húzzakiakészülékhálózatidugójátafali
konnektorból,éshagyjaműködniakészüléket,míg
lenemáll.
2 Távolítsaelakészülékrőlafésűtés/vagyegyéb
tartozékot.
3 Helyezzenegycsavarhúzótakészüléktetején
lévőtengelymellettivájatba.Akészülékház
kétrészénekszétválasztásáhozfordítsaela
csavarhúzót(ábra22).
4 Vegyekiazakkumulátortacsavarhúzósegítségével.
Addigcsavarjaacsatlakozóvezetékeket,amígelnem
szakadnak(ábra23).
Necsatlakoztassaakészüléketafalialjzathoz,miutánaz
akkumulátortkivetteakészülékből.

Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha
valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips
honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott
ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot
megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha
országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon
a Philips helyi szaküzletéhez.
Polski

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników
produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej
przez rmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na
stronie www.philips.com/welcome.

A
Nasadka grzebieniowa do brody 2D Contour Tracking
B Nasadka do przycinania
C Regulator długości włosów
D Przycisk zwalniający
E Wyłącznik
2 Zdejmijnasadkęgrzebieniowąlubinnenasadkiz
urządzenia.
3 Wydmuchajlubwytrząśnijwłosy,które
zebrałysięnanasadcedoprzycinanialubnasadce
grzebieniowej.
4 Wyczyśćnasadkęzzewnętrziodwewnątrzza
pomocąszczoteczkidoczyszczenia(rys.18).
5 Wyczyśćzasilacziurządzeniezapomocą
szczoteczkidoczyszczenialubsuchejszmatki.
Zasilaczaaniurządzenianiewolnoczyścićprzyużyciu
wodylubwilgotnejszmatki.

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w podstawce
ładującej, aby zapobiec ich uszkodzeniu (rys. 19).

Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia
zasilacza wymień go na oryginalny zasilacz tego samego
typu.
Uszkodzoną bądź zużytą nasadkę lub grzebień wymieniaj
tylko na oryginalne części rmy Philips.
Oryginalne nasadki, grzebienie i zasilacze są dostępne u
sprzedawców i w autoryzowanych centrach serwisowych
rmy Philips.
W przypadku trudności z zakupem zasilaczy, nasadek
lub grzebieni do urządzenia skontaktuj się z lokalnym
Centrum Obsługi Klienta rmy Philips (numer telefonu
można znaleźć w ulotce gwarancyjnej).

- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz
ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego
— należy oddać je do punktu zbiórki surowców
wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego
zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 20).
- Akumulatory i baterie zawierają substancje
szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed
wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu
zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich
wyjęciu. Akumulatory i baterie należy wyrzucać w
wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych.
W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora
lub baterii urządzenie można dostarczyć do centrum
serwisowego rmy Philips, którego pracownicy wyjmą
i usuną akumulator lub baterię w sposób bezpieczny
dla środowiska naturalnego (rys. 21).

Wyrzucićmożnatylkocałkowicierozładowany
akumulator.
1 Odłączurządzenieodsieciipozostawjewłączone,
ażdopełnegorozładowania.
2 Zdejmijnasadkęgrzebieniowąlubinnenasadkiz
urządzenia.
3 Wsuńśrubokrętwrowekwgórnejczęści
urządzenia.Obróćśrubokręt,abyoddzielićod
siebiepołówkiobudowy(rys.22).
4 Wyjmijakumulatorzobudowyzapomocą
śrubokrętu.Ukręćpodłączonedoniego
przewody(rys.23).
Niewolnopodłączaćurządzeniadosiecielektrycznej
powyjęciuakumulatora.

W razie konieczności naprawy lub w przypadku
jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić
naszą stronę internetową www.philips.com lub
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta rmy Philips
(numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej). Jeśli
w Państwa kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum,
o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów
rmy Philips.


Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для
получения полной поддержки, оказываемой
компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-
сайте www.philips.com/welcome.

A Съемный гребень для подравнивания контура
бороды 2D Contour Tracking
B Насадка для подравнивания
C Регулятор длины волос
D Кнопка отсоединения
E Переключатель вкл./выкл.
F Разъем для подключения адаптера
G Щеточка для очистки
H Расческа
i Индикатор зарядки
J Адаптер
k Штекер прибора
l Насадка для удаления волос в носу и ушах, для
подравнивания бровей
M Зарядное устройство с отделением для хранения
N Прецизионная насадка (только у моделей
HQG267/QG3040)

Перед использованием прибора внимательно
ознакомьтесь с руководством пользователя и
сохраните его для дальнейшего использования в
качестве справочного материала.

- Убедитесь, что адаптер питания сухой.

- Перед подключением прибора убедитесь, что
указанное на нем номинальное напряжение
соответствует напряжению местной электросети.
- В конструкцию адаптера входит трансформатор.
Запрещается заменять адаптер или присоединять
к нему другие штекеры: это опасно.
- Данный прибор не предназначен для
использования лицами (включая детей) с
ограниченными возможностями сенсорной
системы или ограниченными умственными
или физическими способностями, а также
лицами с недостаточным опытом и знаниями,
F Gniazdo do podłączenia zasilacza
G Szczoteczka do czyszczenia
H Grzebień fryzjerski
i Wskaźnik ładowania
J Zasilacz
k Wtyczka zasilacza
l Nasadka do włosów twarzy
(brwi i włosów w nosie/uchu)
M Ładowarka ze schowkiem na przewód
N
Nasadka precyzyjna (tylko modele HQG267/QG3040)

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się
dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też
zachować na przyszłość.

- Zabezpiecz zasilacz przed możliwością zamoknięcia.

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się,
czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne
z napięciem w sieci elektrycznej.
- Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze
względów bezpieczeństwa nie wymieniaj wtyczki
zasilacza na inną.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
zycznych, sensorycznych lub umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie opłukuj go pod bieżącą wodą.
- Używaj, ładuj i przechowuj urządzenie w
temperaturze od 15°C do 35°C.
- Korzystaj wyłącznie z zasilacza dołączonego do
urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonego zasilacza.
- Ze względów bezpieczeństwa w przypadku
uszkodzenia zasilacza wymień go na oryginalny
zasilacz tego samego typu.
- Nie korzystaj z urządzenia w przypadku uszkodzenia
lub zepsucia grzebienia lub nasadki, ponieważ może
to spowodować skaleczenia.
- To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do
przycinania brody, wąsów, bokobrodów, włosów
w nosie i w uszach oraz brwi. Nie używaj go do
żadnego innego celu.
- Nigdy nie próbuj przycinać rzęs.
- Jeśli urządzenie było narażone na duże zmiany
temperatury, ciśnienia lub wilgotności, przed użyciem
aklimatyzuj je przez 30 minut.

- To urządzenie rmy Philips spełnia wszystkie
normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli
użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa
go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co
potwierdzają wyniki aktualnych badań naukowych.


Przed pierwszym użyciem lub po długim okresie
nieużywania urządzenie należy ładować co najmniej przez
10 godzin.
W pełni naładowane urządzenie może działać
bezprzewodowo do 35 minut.
Nie ładuj akumulatora dłużej niż 24 godziny.
Uwaga: Urządzenie nie jest dostosowane do zasilania
sieciowego.
Urządzenie można ładować na dwa sposoby:

1 Upewnijsię,żeurządzeniejestwyłączone.
2 Włóżbolecwtyczkizasilaczadootworunadole
podstawki(1)iporuszajwtyczkąnaboki,abyją
zablokować(2)(rys.2).
3 Umieśćurządzeniewpodstawceładującejna
wtyczcezasilacza(rys.3).
4 Podłączzasilaczsieciowydogniazdkaelektrycznego.
, Zaświecisięwskaźnikładowania.Wskaźnik
świecisię,dopókiurządzeniejestpodłączonedo
siecielektrycznej(rys.4).

1 Upewnijsię,żeurządzeniejestwyłączone.
2 Włóżwtyczkęzasilaczadogniazda
wurządzeniu(rys.5).
3 Podłączzasilaczsieciowydogniazdkaelektrycznego.
, Zaświecisięwskaźnikładowania.Wskaźnik
świecisię,dopókiurządzeniejestpodłączonedo
siecielektrycznej(rys.4).


- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do
gniazdka elektrycznego na dłużej niż 24 godziny.
- Dwa razy w roku całkowicie rozładuj akumulator,
pozwalając, aby urządzenie działało aż do
samoczynnego zakończenia pracy. Następnie
naładuj go.

Uwaga: Przed rozpoczęciem przycinania zawsze uczesz
włosy zgodnie z kierunkiem ich wzrostu, używając gęstego
grzebienia.Włosy muszą być suche i czyste.

1 Nanasadkędoprzycinaniazałóżnasadkę
grzebieniowądoprzycinaniabrodyidociśnijjądo
oporu(usłyszysz„kliknięcie”)(rys.6).
2 Naciśnijprzyciskregulacjidługościwłosów
iprzesuńgodożądanegoustawienia.Patrztabela
poniżej(rys.7).
Wybrane ustawienie widać w okienku po lewej stronie
przycisku regulacji długości włosów.
- W przypadku przycinania po raz pierwszy ustaw na
początek maksymalne ustawienie (9), aby zapoznać
się z urządzeniem.
кроме как под контролем и руководством лиц,
ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

- Запрещается погружать прибор в воду или другие
жидкости, а также промывать его под струей
воды.
- Использование и хранение прибора должны
производиться при температуре от 15°C
до 35°C.
- Пользуйтесь только адаптером, входящим в
комплект поставки.
- Не используйте неисправный адаптер.
- Если адаптер поврежден, заменяйте его
только таким же адаптером, чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию прибора.
- Не пользуйтесь прибором, если повреждены
насадки или гребни: это может привести к травме.
- Прибор предназначен исключительно для
подравнивания бороды, усов, висков и бровей,
а так же для удаления волос в носу и ушах. Не
используйте прибор для других целей.
- Не пытайтесь подравнивать ресницы.
- Если прибор подвергался существенным
перепадам температуры, давления или влажности,
подождите 30 минут перед тем как его
использовать.

- Данный прибор Philips соответствует стандартам
по электромагнитным полям (ЭМП). При
правильном обращении согласно инструкциям,
приведенным в руководстве пользователя,
использование прибора безопасно в
соответствии с современными научными данными.


Перед первым использованием прибора или после
продолжительного перерыва заряжайте аккумулятор
не менее 10 часов.
Полностью заряженный аккумулятор обеспечивают
до 35 минут автономной работы прибора.
Не заряжайте прибор более 24 часов подряд.
Примечание. Прибор не предназначен для работы от
электросети.
Аккумулятор прибора можно заряжать 2 различными
способами:

1 Прибордолженбытьвыключен.
2 Вставьтештекерприборавотверстиевнижней
частиподставки(1)инажмитенаштекерсбоку,
чтобызафиксироватьего(2)(Рис.2).
3 Установитеприборвзарядноеустройствона
штекер(Рис.3).
4 Подключитеадаптеркрозеткеэлектросети.
, Загоритсяиндикаторзарядки.Индикаторбудет
светиться,покаприборподключенкрозетке
электросети(Рис.4).


1 Прибордолженбытьвыключен.
2 Вставьтештекервразъемприбора(Рис.5).
3 Подключитеадаптеркрозеткеэлектросети.
, Загоритсяиндикаторзарядки.Индикаторбудет
светиться,покаприборподключенкрозетке
электросети(Рис.4).

- Не оставляйте прибор включенным в электросеть
дольше 24 часов.
- Два раза в год полностью разряжайте
аккумулятор, оставляя прибор включенным до
остановки двигателя. Затем полностью заряжайте
аккумулятор.

Примечание. Перед подравниванием следует расчесать
волосы частой расческой в направлении роста.Волосы
должны быть сухими и чистыми.


1 Установитесъемныйгребеньдлябородына
насадкудляподравниванияинадавитенанего
дощелчка(Рис.6).
2 Нажмитенарегулятордлиныволоси
переместитееговположение,соответствующее
выбраннойдлине.См.таблицуниже(Рис.7).
Выбранная установка отобразится слева от
регулятора длины волос.
- При первом подравнивании начните с установки
максимальной длины волос (9), чтобы освоить
использование прибора.
- Для создания эффекта “трехдневная щетина”
установите на съемном гребне для бороды
установку длины волос 1.


Установленное
значение
Длинаволоспосле
подравнивания
1 2 мм
2 4 мм
3 6 мм
4 8 мм
5 10 мм
6 12 мм
7 14 мм
8 16 мм
9 18 мм
3 Длядостиженияоптимальногорезультата
перемещайтеприборпротивнаправленияроста
волос(Рис.8).

- Во избежание повреждений храните
прибор и аксессуары в отделении зарядного
устройства (Рис. 19).

Если адаптер поврежден, заменяйте его только
таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную
эксплуатацию прибора.
Заменяйте поврежденную или изношенную насадку
или гребень только оригинальными насадкой или
гребнем Philips.
Сменные насадки, гребни и адаптеры можно
приобрести в торговой организации Philips или в
авторизованном сервисном центре Philips.
Если у вас возникли сложности с приобретением
адаптера или сменных насадок или гребней
для прибора, обратитесь в центр поддержки
потребителей Philips в вашей стране (номер телефона
центра указан на гарантийном талоне).

- После окончания срока службы не выбрасывайте
прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте
его в специализированный пункт для дальнейшей
утилизации. Этим вы поможете защитить
окружающую среду (Рис. 20).
- Аккумулятор содержит вещества, загрязняющие
окружающую среду. После окончания срока
службы прибора и передачи его для утилизации
аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор
следует утилизировать в специализированных
пунктах. Если при извлечении аккумулятора
возникли затруднения, можно передать прибор в
сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут
и утилизируют безопасным для окружающей
среды способом (Рис. 21).

Передизвлечениемаккумулятордолжен
бытьполностьюразряжен.
1 Отключитеприборотэлектросети,включитеи
подождите,покамоторнеостановится.
2 Снимитевсегребнии/илинасадкисприбора.
3 Вставьтеотверткувпазрядомсвыступом
вверхнейчастиприбора.Откройтеприбор,
снявобеполовинкикорпусаспомощью
отвертки(Рис.22).
4 Спомощьюотверткиизвлекитеаккумулятор
изкорпуса.Перекручивайтесоединительные
провода,покаонинепорвутся(Рис.23).
Неподключайтеприборкэлектросетипосле
удаленияаккумулятора.

Для получения дополнительной информации и при
необходимости сервисного обслуживания, а также
в случае возникновения проблем посетите веб-
сайт Philips www.philips.com или обратитесь в центр
поддержки потребителей Philips в вашей стране
(номер телефона центра указан на гарантийном
талоне). Если подобный центр в вашей стране
отсутствует, обратитесь в местную торговую
организацию Philips.
- Aby uzyskać efekt „kilkudniowego zarostu”, użyj
nasadki grzebieniowej do przycinania brody
ustawionego na długość 1.


Ustawienie Długośćwłosówpo
przycięciu
1 2 mm
2 4 mm
3 6 mm
4 8 mm
5 10 mm
6 12 mm
7 14 mm
8 16 mm
9 18 mm
3 Abyuzyskaćnajlepszeefekty,przesuwaj
urządzeniewkierunkuprzeciwnymdowzrostu
włosów(rys.8).
Nie przesuwaj urządzenia zbyt szybko. Wykonuj łagodne i
płynne ruchy oraz zwróć uwagę na to, aby powierzchnia
nasadki pozostawała w ciągłym kontakcie ze skórą.
Jeśli w nasadce zgromadzi się dużo włosów, zdejmij ją z
urządzenia i wydmuchaj lub wytrząśnij włosy.
Uwaga: Po zdjęciu nasadki trzeba ponownie ustawić długość
przycinania.

Przycinanie bez nasadki grzebieniowej pozwala uzyskać
bardzo krótki zarost.
1 Naciśnijiprzesuńdogóryprzyciskregulacji
długościwłosów(1),anastępniezdejmijnasadkę
grzebieniowądoprzycinaniabrodyzurządzenia
(2)(rys.9).
Uwaga: Nie należy ciągnąć za elastyczny koniec nasadki
grzebieniowej, ale za jej część spodnią.
2 Wykonującspokojneruchy,delikatnieprzykładajdo
brodynasadkędoprzycinania.


Nasadka precyzyjna służy do nadawania odpowiedniego
kształtu brodzie, wąsom i bokobrodom.
1 Naciśnijiprzesuńdogóryprzyciskregulacji
długościwłosów(1),anastępniezdejmijnasadkę
grzebieniowądoprzycinaniabrodyzurządzenia
(2)(rys.9).
Uwaga: Nie należy ciągnąć za elastyczny koniec nasadki
grzebieniowej, ale za jej część spodnią.
2 Wciśnijprzyciskzwalniający(1)izdejmij
zurządzenianasadkędoprzycinania(2)(rys.10).
3 Załóżnaurządzenienasadkęprecyzyjną(rys.11).
4 Trzymajurządzenieskierowanedogóry,gdy
korzystaszznasadkiprecyzyjnej(rys.12).


1 Naciśnijiprzesuńdogóryprzyciskregulacji
długościwłosów(1),anastępniezdejmijnasadkę
grzebieniowądoprzycinaniabrodyzurządzenia
(2)(rys.9).
Uwaga: Nie należy ciągnąć za elastyczny koniec nasadki
grzebieniowej, ale za jej część spodnią.
2 Wciśnijprzyciskzwalniający(1)izdejmij
zurządzenianasadkędoprzycinania(2)(rys.10).
3 Załóżnaurządzenienasadkędobrwiorazwłosów
wnosieiwuszach(usłyszysz„kliknięcie”)(rys.13).

1 Upewnijsię,żeotworynosowesączyste.
2 Włączurządzenieiwsuńkońcówkętrymerado
otworunosowego(rys.14).
Końcówkinasadkinienależywsuwaćgłębiejniż0,5cm.
3 Powoliwsuwajiwysuwajkońcówkęnasadkiz
otworunosowegoijednocześnieobracajją,aby
przystrzycwłosy.
Aby zmniejszyć wrażenie łaskotania, boczna powierzchnia
końcówki musi mocno przylegać do skóry.

1 Wyczyśćuchozwosku.
2 Włączurządzenieiostrożnieprzesuwajkońcówkę
nasadkiwzdłużucha,abyprzyciąćwłosywyrastające
zmałżowinyusznej(rys.15).
3 Ostrożniewsuńkońcówkęnasadkidośrodka
ucha(rys.16).
Końcówkinasadkinienależywsuwaćgłębiejniż0,5cm,
ponieważgrozitouszkodzeniembębenka.

Końcówkę nasadki należy używać tylko do przycinania
pojedynczych włosów brwi.
Końcówkinienależyużywaćdomodelowanialub
przycinaniacałychbrwi.
1 Zbliżkońcówkęnasadkidogórnejkrawędzibrwi.
2 Przesuwajkońcówkęnasadkiwzdłużkrawędzibrwi,
wkierunkuodnosadoskroni(rys.17).

Doczyszczeniaurządzenianigdynieużywajczyścików,
środkówściernychaniżrącychpłynów,takichjak
alkohol,benzynalubaceton.
Uwaga: Urządzenie nie wymaga smarowania.
Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
1 Upewnijsię,żeurządzeniejestwyłączonei
odłączoneodzasilania.
Не перемещайте прибор слишком быстро.
Подравнивайте медленными и плавными движениями,
не отрывая съемный гребень для подравнивания
контура бороды от поверхности кожи.
Если на съемном гребне скопилось слишком много
волос, отсоедините гребень и сдуйте и/или стряхните
с него волосы.
Примечание. После снятия гребня необходимо снова
установить регулятор длины волос в соответствии с
необходимой установкой.


При подравнивании без съемного гребня для бороды
щетина очень короткой.
1 Нажмитенарегулятордлиныволос,сдвиньте
еговверх(1)иснимитесъемныйгребеньдля
бородысприбора(2)(Рис.9).
Примечание. Запрещается снимать насадку, взявшись
за гибкую верхнюю часть. Снимайте насадку, взявшись
за ее основание.
2 Аккуратноперемещайтенасадкудля
подравнивания,слегкакасаясьбороды.


Прецизионную насадку можно использовать для
подравнивания бороды, усов и висков.
1 Нажмитенарегулятордлиныволос,сдвиньте
еговверх(1)иснимитесъемныйгребеньдля
бородысприбора(2)(Рис.9).
Примечание. Запрещается снимать насадку, взявшись
за гибкую верхнюю часть. Снимайте насадку, взявшись
за ее основание.
2 Нажмитекнопкуфиксатора(1)иснимитес
приборанасадкудляподравнивания(2)(Рис.10).
3 Установитенасадкудляточного
подравнивания(Рис.11).
4 Прииспользованиинасадкидляточного
подравниванияудерживайтеприборв
вертикальномположении(Рис.12).


1 Нажмитенарегулятордлиныволос,сдвиньте
еговверх(1)иснимитесъемныйгребеньдля
бородысприбора(2)(Рис.9).
Примечание. Запрещается снимать насадку, взявшись
за гибкую верхнюю часть. Снимайте насадку, взявшись
за ее основание.
2 Нажмитекнопкуфиксатора(1)иснимитес
приборанасадкудляподравнивания(2)(Рис.10).
3 Установитенасадкудляудаленияволосвносу
иушах/коррекциибровей(долженпрозвучать
щелчок)(Рис.13).

1 Носоваяполостьдолжнабытьчистой.
2 Включитеприборивведитенаконечникнасадки
воднуизноздрей(Рис.14).
Невводитенаконечниквноздрюглубже,чемна
0,5см.
3 Медленновводитеиизвлекайтенаконечник,
одновременноповорачиваяего,чтобыудалить
нежелательныеволосы.
Чтобы избежать щекотки, поверхность наконечника
должна плотно прилегать к поверхности кожи.

1 Очиститенаружныйушнойканал.Убедитесьв
отсутствиивнемсеры.
2 Включитеприбориплавноперемещайте
наконечникнасадкивокругухадляудаления
торчащихизушнойраковиныволос(Рис.15).
3 Осторожновведитенаконечниквнаружный
ушнойканал(Рис.16).
Невводитенаконечниквушнойканалбольше
чемна0,5см,чтобынетравмироватьбарабанную
перепонку.

Чтобы подстричь отдельные волосы бровей,
используйте наконечник насадки.
Неиспользуйтеприбордлясозданияконтураили
полногосостриганиябровей.
1 Приложитенаконечникнасадкикверхнему
краюброви.
2 Перемещайтенаконечникнасадкивдоль
краябровиотпереносицыквнешнемукраю
брови(Рис.17).

Запрещаетсяиспользоватьдлячисткиприборагубки
сабразивнымпокрытием,абразивныечистящие
средстваилирастворителитипабензинаили
ацетона.
Примечание. Прибор не нуждается в смазке.
Прибор необходимо очищать после каждого
использования.
1 Убедитесь,чтоприборвыключениотсоедините
егоотсетиэлектропитания.
2 Снимитевсегребнии/илинасадкисприбора.
3 Сдуйтеи/илистряхнитескопившиесявнасадке
и/илигребневолосы.
4 Очиститевнешнююивнутреннююповерхности
насадкиспомощьющеточки(Рис.18).
5 Очищайтеадаптериручкуприборащеточкой
илисухойтканью.
Неиспользуйтедляочисткиадаптераиприбора
водуиливлажнуюткань.
u

4203.000.5368.3
QG3040, QG3030
1
14
15
16
19
22
4
7
10
17 18
20 21
23
2 3
5 6
8 9
11 12 13
Дату изготовления изделия Вы можете определить
по серийному номеру (ххххГГННхххххх), где ГГ –
год, НН номер недели, а x – любой символ. Пример
расшифровки серийного номера: AJ021025123456 –
дата изготовления 25 неделя 2010 года.
или
на плате прибора в виде четырехзначных кодов:
1) ААВВ
АА - две последние цифры года
ВВ - номер недели
2) А ВВ С
А - последняя цифра год
ВВ - номер недели а
С - день недели
Изготовленоподконтролем:“Philips Consumer
Lifestyle B.V.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен,
Нидерланды
Импортер: ООО “Филипс”, Российская Федерация,
119048 г. Москва ул., Усачева д. 35А.
Q

У вас возник вопрос относительно изделия Philips Multigroom QG3030?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Philips Multigroom QG3030, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Технические характеристики
Цвет товара   Черный
Влажное и сухое yes
- 2
Энергопитание
Перезаряжающийся yes
Время работы 35

Relaterade produkter: