Rowenta Effective DW4010

Rowenta Effective DW4010 инструкция

(1)
 • 92
  Problema su Jūsų lygintuvu?
  Visų kitų problemų atvejais kreipkitės
  į gamintojo garantinio aptarnavimo centrą, kad patikrintų Jūsų lygintuvą.
  Aplinka
  Saugokime aplinką!
  i Šis prietaisas yra pagamintas iš perdirbamų ar antrinių žaliavų.
  Atiduokite jį buitinės technikos surinkimo vietoje, jei tokios ra - palikite įgaliotame
  aptarnavimo centre, kad būtų užtikrintas tinkamas prietaiso perdirbimas.
  PROBLEMOS GALIMOS PRIEŽASTYS SPRENDIMAI
  I
  š pado skylių laša
  vanduo
  J
  ūs naudojate garus, kai
  lygintuvas nėra pakankamai
  įkaitęs.
  P
  alaukite, kol signalinė lempu
  užges.
  J
  ūs naudojate komanturbo
  pernelyg dažnai.
  P
  o kiekvieno panaudojimo
  palaukite keletą sekundžių.
  J
  ūs laikėte lygintuvą horizantalioje
  padėtyje, neištuštinę jo
  r
  ezervuaro ir nenustatę ga
  reguliatoriaus ties padėtimi
  .
  Ž
  iūrėkite skyrelį „Laikymas“.
  Iš pado varva
  r
  udas vanduo ir
  tepa skalbinius.
  Jūs naudojote chemines
  n
  uoviras šalinančias priemones.
  Nedėkite jokio nuoviras šalinančio
  p
  rodukto į rezervuaro vandenį.
  Jūs naudojate netinka
  vandenį.
  Atlikite automatinį valymą ir
  žiūrėkite skyre„Kokį vande
  n
  audoti?
  Jūsų skalbiniai buvo
  n
  epakankamai gerai išskalauti,
  arbas lyginate naują rūbą
  prieš jį išskalbiant.
  Įsitikinkite, kad Jūsų skalbiniai yra
  p
  akankamai išskalauti, kad neliktų
  galimuilo dalelių, o išskalbus
  naują rūbą- kitų cheminių produk
  dalelių.
  Padas yra
  nešvarus arba
  parudavęs ir gali
  ištepti audinius.
  Jūs pasirinkote per aukštą
  temperatūrą.
  Išvalykite lygintuvą kaip nurodyta
  aukščiau. Pasižiūrėkite temperatūrų
  lentelę prinustatydami
  temperatūros reguliatorių.
  Jūs naudojate krakmolą. Išvalykite lygintuvą kaip nurodyta
  aukščiau. Purškite krakmolą kitoje
  lyginamo audinio pusėje.
  Jūsų lygintuvas
  gamina mažai arba
  negamina garo.
  Rezervuaras yra tuščias. Papildykite jį.
  Jūsų lygintuvas buvo per ilgai
  naudojamas sausam lyginimui.
  Visada statykite Jūsų lygintuvą ant
  kulno.
  Padas yra
  subraižytas
  arba apgadintas
  Jūs dėjote lygintu
  horizontaliai ant metalinio
  lygintuvo laikyklio.
  Visada statykite Jūsų lygintuvą ant
  kulno.
  Lygintuvas pradeda
  leisti garus baigiant
  pildyti rezervuarą
  Garų reguliatoriusra
  nustatytas ties padėtimi .
  Patikrinkite, kad garų reguliatorius
  būtų ties padėtimi .
  Vandens talpykla perpildyta Niekada neviršykite maksimalaus
  lygio.
  Purkštukas
  nepurškia vandens
  Rezervuare nėra pakankamai
  vandens.
  Papildykite rezervuarą.
  ≈–« ØU≤X ≥MU∞p ±AJKW
  ≈Ê ØU≤X ∞b¥p √¥W ±AJKW √Ë «ß∑HºU¸, ¥d§v «ù¢BU‰ °Hd¥o «∞FöÆU‹ «∞FU±W √ËôÎ ∞K∫Bu‰ ´Kv «∞LºU´b…
  Ë«∞MBO∫W.
  1103906211-index 03 DW4000 D1 110 x 220_110x220 05/12/14 12:47 Page92

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Rowenta Effective DW4010 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Rowenta Effective DW4010 вам ответить.

Посмотреть руководство для Rowenta Effective DW4010 бесплатно. Руководство относится к категории Утюги, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 9.5. Руководство доступно на следующих языках: русский, норвежский, хорватский, словенский, венгерский, греческий, словацкий, турецкий, румынский, Финляндия, голландский, английский, польский, датский, португальский, шведский, итальянский, испанский, французский, немецкий, Украинец. У вас есть вопрос о Rowenta Effective DW4010 или вам нужна помощь?

Технические характеристики Rowenta Effective DW4010

Бренд Rowenta
Модель Effective DW4010
Изделие Утюг
Язык русский, норвежский, хорватский, словенский, венгерский, греческий, словацкий, турецкий, румынский, Финляндия, голландский, английский, польский, датский, португальский, шведский, итальянский, испанский, французский, немецкий, Украинец
Тип файла PDF

Сопутствующие товары Rowenta Effective DW4010

  Похожие руководства по эксплуатации

  Утюг Rowenta

  Часто задаваемые вопросы

  Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Rowenta Effective DW4010.

  Не нашли свой вопрос? Задайте его здесь. Задайте свой вопрос здесь

  Добавить руководство

  У вас есть руководство, которое вы хотели бы добавить?