Rowenta Effective DW4010 инструкция

Rowenta Effective DW4010

Ознакомьтесь с бесплатным руководством для Rowenta%Effective DW4010. Вы прочитали руководство, но не смогли найти ответ на свой вопрос? В таком случае задайте свой вопрос другим пользователям продукции Rowenta Effective DW4010 на этой странице.

Бренд
Rowenta
Модель
Effective DW4010
Изделие
Язык
голландский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, румынский, турецкий, словацкий, греческий, венгерский, словенский, хорватский, Украинец
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.rowenta.com/Pages/prehome.html
92
Problema su Jūsų lygintuvu?
Visų kitų problemų atvejais kreipkitės
į gamintojo garantinio aptarnavimo centrą, kad patikrintų Jūsų lygintuvą.
Aplinka
Saugokime aplinką!
i Šis prietaisas yra pagamintas iš perdirbamų ar antrinių žaliavų.
Atiduokite jį buitinės technikos surinkimo vietoje, jei tokios ra - palikite įgaliotame
aptarnavimo centre, kad būtų užtikrintas tinkamas prietaiso perdirbimas.
PROBLEMOS GALIMOS PRIEŽASTYS SPRENDIMAI
I
š pado skylių laša
vanduo
J
ūs naudojate garus, kai
lygintuvas nėra pakankamai
įkaitęs.
P
alaukite, kol signalinė lempu
užges.
J
ūs naudojate komanturbo
pernelyg dažnai.
P
o kiekvieno panaudojimo
palaukite keletą sekundžių.
J
ūs laikėte lygintuvą horizantalioje
padėtyje, neištuštinę jo
r
ezervuaro ir nenustatę ga
reguliatoriaus ties padėtimi
.
Ž
iūrėkite skyrelį „Laikymas“.
Iš pado varva
r
udas vanduo ir
tepa skalbinius.
Jūs naudojote chemines
n
uoviras šalinančias priemones.
Nedėkite jokio nuoviras šalinančio
p
rodukto į rezervuaro vandenį.
Jūs naudojate netinka
vandenį.
Atlikite automatinį valymą ir
žiūrėkite skyre„Kokį vande
n
audoti?
Jūsų skalbiniai buvo
n
epakankamai gerai išskalauti,
arbas lyginate naują rūbą
prieš jį išskalbiant.
Įsitikinkite, kad Jūsų skalbiniai yra
p
akankamai išskalauti, kad neliktų
galimuilo dalelių, o išskalbus
naują rūbą- kitų cheminių produk
dalelių.
Padas yra
nešvarus arba
parudavęs ir gali
ištepti audinius.
Jūs pasirinkote per aukštą
temperatūrą.
Išvalykite lygintuvą kaip nurodyta
aukščiau. Pasižiūrėkite temperatūrų
lentelę prinustatydami
temperatūros reguliatorių.
Jūs naudojate krakmolą. Išvalykite lygintuvą kaip nurodyta
aukščiau. Purškite krakmolą kitoje
lyginamo audinio pusėje.
Jūsų lygintuvas
gamina mažai arba
negamina garo.
Rezervuaras yra tuščias. Papildykite jį.
Jūsų lygintuvas buvo per ilgai
naudojamas sausam lyginimui.
Visada statykite Jūsų lygintuvą ant
kulno.
Padas yra
subraižytas
arba apgadintas
Jūs dėjote lygintu
horizontaliai ant metalinio
lygintuvo laikyklio.
Visada statykite Jūsų lygintuvą ant
kulno.
Lygintuvas pradeda
leisti garus baigiant
pildyti rezervuarą
Garų reguliatoriusra
nustatytas ties padėtimi .
Patikrinkite, kad garų reguliatorius
būtų ties padėtimi .
Vandens talpykla perpildyta Niekada neviršykite maksimalaus
lygio.
Purkštukas
nepurškia vandens
Rezervuare nėra pakankamai
vandens.
Papildykite rezervuarą.
≈–« ØU≤X ≥MU∞p ±AJKW
≈Ê ØU≤X ∞b¥p √¥W ±AJKW √Ë «ß∑HºU¸, ¥d§v «ù¢BU‰ °Hd¥o «∞FöÆU‹ «∞FU±W √ËôÎ ∞K∫Bu‰ ´Kv «∞LºU´b…
Ë«∞MBO∫W.
1103906211-index 03 DW4000 D1 110 x 220_110x220 05/12/14 12:47 Page92

У вас возник вопрос относительно изделия Rowenta Effective DW4010?

Задайте вопрос другим пользователям Rowenta Effective DW4010. Предоставьте четкое и исчерпывающее описание проблемы и своего вопроса. Чем детальней описание проблемы/вопроса, тем легче будет другим пользователям RowentaEffective DW4010 предоставить вам исчерпывающий ответ.

В продаже в