Sony HDR-AS30V инструкция

Sony HDR-AS30V

Справа вы найдете вашу инструкцию Sony HDR-AS30V. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Sony HDR-AS30V - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Sony HDR-AS30V. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Sony HDR-AS30V пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Sony
Модель
HDR-AS30V
Изделие
EAN
4905524945027
Язык
голландский, шведский, русский
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.sony.com/
4-479-707-41(2)
© 2013 Sony Corporation Printed in China
HDR-AS30 / AS30V
http://www.sony.net/
Digitale HD-videocamera
Digital HD-videokamera
Цифровая видеокамера HD
Bedieningshandleiding
Bruksanvisning
Руководство по эксплуатации
Nederlands
Lees dit eerst
In deze handleiding vindt u meer informatie over de basishandelingen. Voor
gedetailleerdere informatie raadpleegt u het Handboek (PDF) dat in deze camera
is ingebouwd. Dit doet u als volgt.
Plaats een opgeladen batterij in de camera.
Sluit de camera aan op een computer met behulp van de micro-USB-kabel
(bijgeleverd).
Druk op de NEXT- of PREV-toets om het apparaat in te schakelen.
Open [Computer] [PMHOME] [HANDBOOK] op uw computer en
installeer het Handboek (PDF).
De bijgeleverde items controleren
Camera (1)
De camera is in de waterdichte behuizing geplaatst. Open de klep van de behuizing zoals
hieronder aangegeven.
Micro-USB-kabel (1)
Oplaadbare batterij (NP-BX1) (1)
Waterdichte behuizing (1)
Bevestigingsklem (1)
Plat kleefmontagestuk (1)
Gebogen kleefmontagestuk (1)
Handboek
Aanwezig in het interne geheugen van deze camera.
Gedrukte documentatie
Onderdelen en bedieningselementen
REC-/toegangslampje
REC (film/foto)-toets /
ENTER (menu uitvoeren)-toets
REC HOLD-schakelaar
(N-markering)
NFC: Near Field Communication
Scherm
Luidspreker
PREV-toets
NEXT-toets
Microfoons
Lens
GPS-sensor (alleen HDR-AS30V)
Klepje voor de aansluitingen
(microfoon)-aansluiting
Uitbreidingsaansluiting
CHG (opladen)-lampje
HDMI OUT-aansluiting
Multi/Micro USB-aansluiting
Biedt ondersteuning voor
apparaten die compatibel zijn
met micro-USB.
Klepje voor batterij/
geheugenkaart
Geheugenkaartsleuf
Batterij-uitwerphendel
Batterijsleuf
Aan de slag
De batterij opladen
1
Open de klep.
2
Plaats de batterij.
Verschuif de batterij-uitwerphendel.
Om de klep te sluiten, voert u de handelingen in stap 1 in omgekeerde
volgorde uit.
3
Ga na of de camera uitgeschakeld is.
Om de camera uit te schakelen, drukt u verschillende keren op de NEXT-
toets om [PwOFF] weer te geven, en drukt u vervolgens op de ENTER-toets.
4
Verbind de Multi/Micro USB-aansluiting van de camera
met behulp van de micro-USB-kabel (bijgeleverd) met een
computer.
CHG (opladen)-lampje
Micro-USB-kabel
Een geheugenkaart plaatsen
"Memory Stick Micro"
(Mark2)
microSD-kaart/
microSDHC-kaart/
microSDXC-kaart
Bedrukte kant Contactpunten
Plaats de geheugenkaart correct zodat elke zijde naar de juiste kant gericht is.
De geheugenkaart formatteren
Raadpleeg het Handboek (PDF) voor meer informatie.
Opmerkingen
Werking met alle geheugenkaarten is niet gegarandeerd.
Controleer de richting van de geheugenkaart. Als u de geheugenkaart in de verkeerde
richting in de sleuf duwt, kunnen de geheugenkaart, de geheugenkaartsleuf of de
beeldgegevens beschadigd raken.
Formatteer de geheugenkaart voor u deze gebruikt.
Om de geheugenkaart uit te werpen, drukt u één keer zacht op de geheugenkaart.
Instelling
Functie van de toetsen
NEXT: naar het volgende menu gaan
PREV: naar het vorige menu terugkeren
ENTER: het menu uitvoeren
Menu-items
Lijst met standen Items die u kunt instellen onder SETUP
(instelstand)
Weergave
Standen
Weergave
Items
MOVIE Filmstand VIDEO Opnamestand
PHOTO Fotostand STEDY SteadyShot
INTVL Stand voor intervalfoto-
opnames
ANGLE Veldhoek
SETUP Instelstand SCENE Scène
PLAY Afspeelstand LAPSE Intervalfoto-opnames
PwOFF Uitschakelen Wi-Fi Slimme afstandsbediening
GPS GPS-logbestand
PLANE Vliegtuigstand
A.OFF Automatisch uitschakelen
BEEP Pieptoon
DATE Datum/tijd instellen
USBPw USB-voeding
V.SYS Schakelen tussen NTSC/PAL
RESET De instellingen resetten
FORMT Formatteren
Opmerkingen
Druk herhaaldelijk op de NEXT- of PREV-toets om te bladeren door de verschillende
standen/instelitems.
Om van een instelitem terug te keren naar het menu [SETUP], selecteert u [BACK] en
drukt u vervolgens op de ENTER-toets.
U kunt de volgende handelingen uitvoeren terwijl de camera uitgeschakeld is.
- Druk op de PREV- of NEXT-toets om de camera in te schakelen.
- Druk op de ENTER-toets om een opname te starten in de opnamestand die ingesteld was
voor de camera uitgeschakeld werd.
De schermtaal kan niet gewijzigd worden.
Opnemen
Bevestig eventuele gewenste accessoires aan de camera.
1
Druk op de NEXT- of PREV-toets om het apparaat in te
schakelen.
2
Selecteer [MOVIE], [PHOTO] of [INTVL] als opnamemodus.
3
Druk op de REC-toets om te beginnen met opnemen.
De opname van een film / intervalfoto's stoppen
Druk nogmaals op de REC-toets.
Opmerkingen
Het is niet gegarandeerd dat beelden die opgenomen werden met andere camera's
afgespeeld kunnen worden.
Als u langdurig opnames maakt, kan de temperatuur van de camera zodanig oplopen dat
het opnemen automatisch onderbroken wordt.
Raadpleeg "Opmerkingen bij langdurig opnemen" voor meer informatie over wat u in dat
geval moet doen.
De Wi-Fi-functie gebruiken
"PlayMemories Mobile" installeren op uw
smartphone
Android 2.3 of recenter (Android 4.0 of recenter is vereist om One-touch-
functies (NFC) te gebruiken)
Zoek in Google Play naar "PlayMemories Mobile" en installeer de app.
iOS 4.3 of recenter (One-touch-functies (NFC) zijn niet beschikbaar)
Zoek in de App Store naar "PlayMemories Mobile" en installeer de app.
Opmerkingen
Update "PlayMemories Mobile" naar de recentste versie als de app al op uw smartphone
geïnstalleerd is.
Het gebruik van deze app met alle smartphones en tablets wordt niet gegarandeerd.
De informatie over ondersteunde versies van besturingssystemen is geldig vanaf 1
september 2013.
Wijzigingen aan de bedieningsmethodes en de weergaveschermen van de toepassing door
toekomstige upgrades zijn voorbehouden zonder kennisgeving.
Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over "PlayMemories Mobile":
(http://www.sony.net/pmm/)
Verbinding maken
Android
Plaats een geheugenkaart in de camera, schakel de camera in en selecteer de
opnamestand: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
Start "PlayMemories Mobile" op de smartphone.
Selecteer het SSID dat u terugvindt op de sticker die op deze handleiding
gekleefd is.
Voer het wachtwoord in dat u op dezelfde sticker terugvindt (u hoeft dit alleen
de eerste keer te doen).
Selecteer de camerastand op uw smartphone: de stand voor slimme
afstandsbediening of de kopieerstand.
Android (met ondersteuning voor NFC)
Raak met (N-markering) van de smartphone de (N-markering) van de
camera aan.
Wanneer "PlayMemories Mobile" start, worden de instellingen automatisch
toegepast zodat de Wi-Fi-verbinding wordt doorgevoerd.
iPhone
Plaats een geheugenkaart in de camera, schakel de camera in en selecteer de
opnamestand: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
Open [Settings] op de smartphone.
Selecteer [Wi-Fi] op de smartphone.
Selecteer het SSID dat u terugvindt op de sticker die op deze handleiding
gekleefd is.
Voer het wachtwoord in dat u op dezelfde sticker terugvindt (u hoeft dit alleen
de eerste keer te doen).
Controleer of het SSID van de camera weergegeven wordt op de smartphone.
Keer terug naar het beginscherm en start "PlayMemories Mobile".
Selecteer de camerastand op uw smartphone: de stand voor slimme
afstandsbediening of de kopieerstand.
U hebt de informatie op de sticker (in het kader omgeven door een stippellijn
hieronder) nodig voor het verbinden van de camera met een smartphone.
Als er geen sticker is, raadpleegt u de bijgeleverde Engelse versie van de
gebruiksaanwijzing.
Als u de sticker kwijt bent, kunt u uw gebruikers-id en wachtwoord als volgt
opvragen:
Plaats een opgeladen batterij in de camera.
Sluit de camera aan op een computer met behulp van de micro-USB-kabel
(bijgeleverd).
Druk op de NEXT- of PREV-toets om het apparaat in te schakelen.
Open [Computer] [PMHOME] [INFO] [WIFI_INF.TXT] op uw
computer en controleer uw id en wachtwoord.
Overige
Opmerkingen bij langdurig opnemen
Als de camera uitgeschakeld wordt, laat u deze gedurende 10 minuten of langer
onaangeroerd om de temperatuur in de camera tot een veilig niveau te laten zakken.
Bij een hoge omgevingstemperatuur neemt de temperatuur van de camera snel toe.
Wanneer de temperatuur van de camera toeneemt, is het mogelijk dat de beeldkwaliteit
erop achteruitgaat.
Wij raden u aan te wachten tot de temperatuur van de camera opnieuw gezakt is voor u
verder gaat met opnemen.
De behuizing van de camera kan warm worden. Dit duidt niet op een storing.
Opmerking bij het gebruik
Wanneer er een waarschuwing weergegeven wordt, knippert het volledige scherm met de
melding erop. Raadpleeg het Handboek (PDF) voor meer informatie.
Over de software
U kunt de beeldbeheersoftware "PlayMemories Home" downloaden via de
volgende URL.
http://www.sony.net/pm/
Opmerking over de draadloze netwerkfunctie
Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongemachtigde
toegang tot, of ongemachtigd gebruik van, bestemmingen op de camera, voortvloeiend uit
verlies of diefstal.
Technische gegevens
Signaalformaat: NTSC-kleur, EIA-normen
HDTV 1080/60i, 1080/60p-specificatie
PAL-kleur, CCIR-normen
HDTV 1080/50i, 1080/50p-specificatie
Voedingsvereisten: oplaadbare batterij, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
USB opladen (Multi/Micro USB-aansluiting): 5,0 V gelijkstroom 500 mA/800 mA
Oplaadbare batterij NP-BX1:
Maximale laadspanning: 4,2 V gelijkstroom
Maximale laadstroom: 1,89 A
Raadpleeg "Technische gegevens" in het Handboek (PDF) voor meer technische
gegevens.
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
Informatie over handelsmerken
"Memory Stick", " ", "Memory Stick Duo", " ", "Memory Stick PRO
Duo", " ", "Memory Stick PRO-HG Duo",
" ", "Memory Stick Micro", "MagicGate",
" ", "MagicGate Memory Stick" en "MagicGate Memory Stick Duo" zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde
Staten en andere landen.
Mac en App Store zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
iOS is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of zijn
partners in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen.
Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.
iPhone is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.
Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi PROTECTED SET-UP zijn gedeponeerde handelsmerken
van Wi-Fi Alliance.
Het merkteken N is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in
de VS en andere landen.
" " en "PlayStation" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Computer Entertainment
Inc.
Geniet nog meer van uw PlayStation 3 door de PlayStation 3-toepassing te downloaden via
de PlayStation Store (indien beschikbaar).
Om de PlayStation 3-toepassing te kunnen downloaden, hebt u een PlayStation Network-
account nodig. Beschikbaar in gebieden waar de PlayStation Store beschikbaar is.
Adobe, het Adobe-logo en Adobe Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere
landen.
Het microSDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
Alle andere in deze handleiding vermelde systeem- en productnamen zijn in het algemeen
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of
fabrikanten. De symbolen en worden in deze handleiding echter niet altijd gebruikt.
WAARSCHUWING
Verklein het gevaar van brand of elektrische schokken en
1) stel derhalve het apparaat niet bloot aan regen of vocht.
2) plaats beslist geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijvoorbeeld
vazen, op het apparaat.
Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en
dergelijke.
LET OP
Accu
Bij onjuist gebruik van de accu, kan de accu barsten, brand veroorzaken en
chemische brandwonden tot gevolg hebben. Houd rekening met de volgende
voorzorgsmaatregelen.
Demonteer de accu niet.
Plet de accu niet en stel deze niet bloot aan schokken of stoten, laat deze niet vallen en ga er
niet op staan.
Veroorzaak geen kortsluiting en zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking komen
met de aansluitpunten.
Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 °C, zoals direct zonlicht of in een
auto die in de zon geparkeerd staat.
Verbrand de accu niet en gooi deze niet in het vuur.
Gebruik geen beschadigde of lekkende lithiumion batterijen.
Laad de accu op met een echte Sony-acculader of een apparaat waarmee de accu kan
worden opgeladen.
Houd de accu buiten het bereik van kleine kinderen.
Houd de accu droog.
Vervang de accu alleen door hetzelfde accutype of een vergelijkbaar accutype dat door Sony
wordt aanbevolen.
Gooi de gebruikte accu zo snel mogelijk weg volgens de instructies.
U moet de batterij alleen vervangen door een batterij van het opgegeven type. Als
u dit niet doet, kan dit brand of letsel tot gevolg hebben.
Netspanningsadapter
Als u de netspanningsadapter gebruikt, sluit u deze aan op een stopcontact in de
buurt. Koppel de netspanningsadapter onmiddellijk los van het stopcontact als een
storing optreedt tijdens het gebruik van het apparaat.
Voor klanten in Europa
Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Duitsland
Hierbij verklaart Sony Corporation dat het toestel HDR-AS30V (Digitale
HD-videocamera) in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden
op: http://www.compliance.sony.de/
Kennisgeving
Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door
statische elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw
starten of de verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw
aansluiten.
Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de
EMC-regels voor het gebruik van een verbindingskabel van minder dan 3 meter.
De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en
het geluid van dit apparaat beïnvloeden.
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de
Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt,
helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het
behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen
van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de
organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de
batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in
combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor
kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 %
kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval
van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in
verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde
batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze
zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de
batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u
contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met
de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Svenska
Läs detta först
De grundläggande funktionerna tas upp i denna bruksanvisning. För mer
information om funktionerna, se Bruksanvisning (PDF) som finns i denna kamera
genom att göra följande.
Sätt i ett uppladdat batteri i kameran.
Anslut kameran till en dator med mikro-USB-kabeln (medföljer).
Tryck på knappen NEXT eller PREV för att slå på strömmen.
Visa [Dator] [PMHOME] [HANDBOOK] på din dator, installera sedan
Bruksanvisning (PDF).
Kontrollera medföljande delar
Kamera (1)
Kameran ligger i det vattentäta fodralet. Öppna fodralets lock enligt beskrivningen nedan.
Mikro-USB-kabel (1)
Uppladdningsbart batteri (NP-BX1) (1)
Vattentätt fodral (1)
Anslutningsspänne (1)
Självhäftande platt fäste (1)
Självhäftande böjt fäste (1)
Bruksanvisning
Finns i denna kameras internminne.
Uppsättning tryckt dokumentation
Delar och reglage
REC/aktivitetslampa
REC-knapp (film/foto)/
ENTER-knapp (utför menyval)
REC HOLD-brytare
(N-märke)
NFC: Near Field Communication
Skärm
Högtalare
PREV-knapp
NEXT-knapp
Mikrofoner
Objektiv
GPS-sensor (endast HDR-AS30V)
Anslutningslock
-uttag (Mikrofon)
Utökad anslutning
CHG-lampa (laddning)
HDMI OUT-uttag
Multi/mikro-USB-terminal
Stöder Mikro-USB-kompatibla
enheter.
Batteri-/minneskortslock
Minneskortsfack
Batteriutmatningsspak
Batterifack
Komma igång
Ladda batteriet
1
Öppna locket.
2
Sätt i batteriet.
Skjut batteriutmatningsspaken åt sidan.
Utför funktionerna i steg 1 i motsatt ordning för att stänga locket.
3
Se till så att kameran är avstängd.
Tryck flera gånger på NEXT-knappen för att visa [PwOFF], tryck sedan på
ENTER-knappen för att stänga av kameran.
4
Anslut kamerans Multi/mikro-USB-terminal till en dator med
mikro-USB-kabeln (medföljer).
CHG-lampa (laddning)
Mikro-USB-kabel
Sätta i ett minneskort
”Memory Stick Micro”
(Mark2)
microSD-kort/
microSDHC-kort/
microSDXC-kort
Tryckt sida Kontaktsida
Sätt i minneskortet på rätt sätt genom att se till att kortets sidor är vända åt rätt
håll.
Om minneskortets format
Se Bruksanvisning (PDF) för mer information.
OBS!
Felfri användning av alla minneskort kan inte garanteras.
Se till att du vänder minneskortet åt rätt håll. Om du tvingar in ett felvänt minneskort finns
det risk för att minneskortet, minneskortsfacket eller bildinformationen skadas.
Formatera minneskortet före användning.
Tryck försiktigt in minneskortet en gång för att mata ut det.
Inställning
Knappfunktioner
NEXT: Går till nästa meny
PREV: Går till föregående meny
ENTER: Utför menyvalet
Menyalternativ
Lista över lägen Alternativ du kan ställa in under SETUP
(Inställningsläget)
Indikator
Lägen
Indikator
Alternativ
MOVIE Filmläge VIDEO Inspelningsläge
PHOTO Fotoläge STEDY SteadyShot
INTVL Läge för
intervallinspelning av
foton
ANGLE Fältvinkel
SETUP Inställningsläge SCENE Scen
PLAY Uppspelningsläge LAPSE Intervallinspelning av foton
PwOFF Avstängning Wi-Fi Smart-fjärrkontroll
GPS GPS-logg
PLANE Flygplansläge
A.OFF Automatisk avstängning
BEEP Signal
DATE Inställning av datum och tid
USBPw USB-strömförsörjning
V.SYS Växla mellan NTSC/PAL
RESET Återställa inställningarna
FORMT Formatera
OBS!
Genom att trycka upprepade gånger på knappen NEXT eller PREV bläddrar man igenom
respektive alternativ i listan över lägen/inställningar.
För att återgå till menyn [SETUP] från varje inställningsalternativ väljer du [BACK], tryck
sedan på ENTER-knappen.
Följande funktioner är tillgängliga när kameran är avstängd.
- Tryck på knappen PREV eller NEXT för att slå på kameran.
- Tryck på ENTER-knappen för att starta inspelningen i det tagningsläge du ställde in innan
kameran stängdes av.
Visningsspråket kan inte ändras.
Inspelning
Anslut tillbehören på kameran efter behov.
1
Tryck på knappen NEXT eller PREV för att slå på strömmen.
2
Välj ett av tagningslägena [MOVIE], [PHOTO] och [INTVL].
3
Tryck på REC-knappen för att starta inspelningen.
Stoppa filminspelning/intervallinspelning av foto
Tryck på knappen REC igen.
OBS!
Uppspelning av bilder som spelats in med andra kameror kan inte garanteras på denna
kamera.
Kamerans temperatur kan stiga till en punkt där tagningen stoppas automatiskt vid
perioder av en längre tids tagning.
Se ”Notering om tidskrävande inspelning” för information om vad du gör när detta händer.
Använda Wi-Fi-funktionen
Installera ”PlayMemories Mobile” på din
smartphone
Android 2.3 eller senare (Android 4.0 eller senare krävs för att använda
One-touch-funktioner (NFC))
Sök efter ”PlayMemories Mobile” på Google Play, installera det sedan.
iOS 4.3 eller senare (One-touch-funktioner (NFC) finns ej tillgängliga)
Sök efter ”PlayMemories Mobile” på App Store, installera det sedan.
OBS!
Uppdatera ”PlayMemories Mobile” till den senaste versionen om den redan finns
installerad på din smartphone.
Användning av detta program med alla smartphones och handdatorer garanteras inte.
Kompatibel OS-version enligt information från 1 september, 2013.
Programmets funktionsmetoder och skärmbilder kan ändras genom framtida
uppgraderingar utan föregående meddelande.
Se följande webbplats för mer information om ”PlayMemories Mobile.
(http://www.sony.net/pmm/)
Anslutning
Android
Sätt i ett minneskort i kameran, slå på kameran, välj sedan tagningsläge:
[MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
Starta ”PlayMemories Mobile” på din smartphone.
Välj SSID, enligt den tryckta etikett som sitter på bruksanvisningen.
Ange lösenordet från samma etikett. (Endast första gången.)
Välj läget för kameran på din smartphone: Smart-fjärrkontrollsläget eller
kopieringsläget.
Android (har stöd för NFC)
Peka (N-märket) på din smartphone mot (N-märket) på kameran.
r ”PlayMemories Mobile” startar, tillämpas inställningarna automatiskt för att
upprätta Wi-Fi-anslutning.
iPhone
Sätt i ett minneskort i kameran, slå på kameran, välj sedan tagningsläge:
[MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
Öppna [Settings] på din smartphone.
Välj [Wi-Fi] på din smartphone.
Välj SSID, enligt den tryckta etikett som sitter på bruksanvisningen.
Ange lösenordet från samma etikett. (Endast första gången.)
Bekräfta att kamerans SSID visas på din smartphone.
Återgå till startskärmen, starta sedan ”PlayMemories Mobile.
Välj läget för kameran på din smartphone: Smart-fjärrkontrollsläget eller
kopieringsläget.
Du behöver informationen på etiketten (i den perforerade rutan nedan) när du
ansluter kameran till en smartphone. Se den medföljande engelska versionen av
bruksanvisningen om det inte finns någon etikett.
Du kan hämta ditt användar-ID och lösenord på följande sätt om du tappar
etiketten.
Sätt i ett uppladdat batteri i kameran.
Anslut kameran till en dator med mikro-USB-kabeln (medföljer).
Tryck på knappen NEXT eller PREV för att slå på strömmen.
Visa [Dator] [PMHOME] [INFO] [WIFI_INF.TXT] på din dator,
bekräfta sedan ditt ID och ditt lösenord.
Övrigt
Notering om tidskrävande inspelning
Låt kameran ligga i minst 10 minuter om strömmen till kameran stängs av, för att låta
temperaturen inuti kameran sjunka till en säker nivå.
Kamerans temperatur stiger snabbt i omgivningar med hög temperatur.
Bildkvaliteten kan försämras när kamerans temperatur stiger. Du bör vänta tills kamerans
temperatur har sjunkit innan du fortsätter tagningen.
Kamerans yta kan bli mycket varm. Detta är inte ett tecken på att något är fel.
Notering om användning
När en varning visas, blinkar hela skärmen och meddelandet visas. Se Bruksanvisning
(PDF) för mer information.
Om programvaran
Du kan ladda ner bildhanteringsprogrammet ”PlayMemories Home” på följande
URL-adress.
http://www.sony.net/pm/
Anmärkning om funktionen trådlöst nätverk
Vi påtar oss inget ansvar överhuvudtaget för skador som orsakats av obehörig tillgång till,
eller obehörig användning av, information som laddats ner på kameran, på grund av förlust
eller stöld.
Fortsättning på baksidan

У вас возник вопрос относительно изделия Sony HDR-AS30V?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Sony HDR-AS30V, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Relaterade produkter: