Sony SAL24F20Z инструкция

Sony SAL24F20Z
8.9 · 1
PDF инструкция
 · 2 страниц(ы)
русский
инструкцияSony SAL24F20Z
4-188-197-23(1)©2010 Sony CorporationPrinted in Japan
Interchangeable LensПосібник з експлуатації/Инструкция по эксплуатации/ / / SAL24F20Z
Distagon T
24mm F2 ZA SSM
A-mount
В даному посібнику з експлуатації пояснюється, як використовувати об’єктиви.Застережні заходи, загальні для всіх об’єктивів, наприклад, примітки щодо використання, наведені в окремій брошурі « Застережні заходи перед експлуатацією ». Обов’язково прочитайте обидва документи перед використанням об’єктива.Даний об’єктив призначений для камер Sony α.Даний об’єктив розроблений спільно ZEISS та Sony Corporation і призначений для камер Sony з A-перехідником.Даний об’єктив виготовлений у відповідності до суворих стандартів і системи забезпечення якості ZEISS.Примітки щодо використання
Під час перенесення камери з прикріпленим об’єктивом
обов’язково надійно утримуйте камеру та об’єктив.
Під час використання цього об’єктива з камерою з
E-перехідником, прикріпіть адаптер для встановлення,
який продається окремо. Не прикріплюйте об’єктив
безпосередньо до камери з E-перехідником, що може
призвести до їхнього пошкодження.
Застережні заходи під час використання спалаху
Під час використання вбудованого спалаху камери завжди
знімайте бленду об’єктива та виконуйте зйомку на відстані
щонайменше 1 м від об’єкта. Під час використання певних
комбінацій об’єктива та спалаху об’єктив може частково
перекривати світло спалаху, що призведе до появи тіні у
нижній частині знімка.
Віньєтування
Під час використання об’єктива кути екрану будуть більш
темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту
(який називається віньєтуванням) закрийте діафрагму на
1 – 2 поділки.
Найменування компонентів 1...Кільце фокусування 2...Позначка відстані 3...Контакти об’єктива 4...Установлювальна позначка 5...Шкала відстані 6...Кнопка утримання фокусування7...Перемикач режимів фокусування
Прикріплення та від’єднання об’єктива Для прикріплення об’єктива (Див. малюнок
.)

1 Зніміть задню та передню кришки об’єктива

і кришку корпусу камери.
Передню кришку об’єктива можна прикріпляти/
від’єднувати двома способами, (1) та (2). Для
прикріплення/від’єднання кришки об’єктива з
прикріпленою блендою об’єктива використовуйте
метод (2).

2 Сумістіть оранжеву позначку на оправі

об’єктива з оранжевою позначкою на камері (установлювальною позначкою), потім вставте об’єктив у кріплення камери і обертайте його за годинниковою стрілкою до фіксації.
Не натискайте кнопку фіксатора об’єктива на камері
під час прикріплення об’єктива.
Не прикріплюйте об’єктив під кутом.
Для від’єднання об’єктива (Див. малюнок
.)
Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора об’єктива на камері, обертайте об’єктив проти годинникової стрілки доки він не зупиниться, а потім від’єднайте об’єктив.
Прикріплення бленди об’єктива Для зменшення відблисків та забезпечення максимальної якості зображення рекомендується використовувати бленду об’єктива.Сумістіть червону лінію на бленді об’єктива з червоною цяткою на об’єктиві, потім вставте бленду об’єктива в кріплення об’єктива і обертайте її за годинниковою стрілкою доти, поки червону цятку на бленді об’єктива не буде суміщено з червоною цяткою на об’єктиві і бленда об’єктива не защепиться на місці.
Під час використання вбудованого спалаху камери,
від’єднайте бленду об’єктива, щоб уникнути перекривання
світла спалаху.
За наявності червоної лінії або іншої позначки, точно
прикріпіть бленду об’єктива, інакше вона може бути
неефективною або з’явитися на знімках.
Під час зберігання прикріпіть бленду об’єктива назад до
об’єктива.
Фокусування Для переключення між AF (автофокусування) та MF (ручне фокусування) Фокусування можна переключати між режимами AF та MF на об’єктиві.Для зйомки в режимі AF необхідно встановити як камеру, так і об’єктив разом в режим AF. Для зйомки в режимі MF необхідно встановити в режим MF або камеру та об’єктив разом, або одне з двох.Для встановлення режиму фокусування на об’єктиві (Див. малюнок -.) Перемістіть перемикач режиму фокусування у відповідний режим, AF або MF.В режимі MF обертайте кільце фокусування для його регулювання, дивлячись у видошукач (див. малюнок
-
).
Сигнал фокусування у видошукачі вказує поточний стан фокусування.Для використання камери, оснащеної кнопкою управління AF/MF
Натисніть кнопку AF/MF для переключення з режиму
AF в режим MF, якщо як камера, так і об’єктив разом
встановлені в режим AF.
Натисніть кнопку управління AF/MF для переключення
з режиму MF в режим AF, якщо камеру встановлено в
режим MF, а об’єктив встановлено в режим AF.
Пряме ручне фокусування (DMF) Обертайте кільце фокусування для встановлення правильного положення DMF, якщо фокусування заблоковано в режимі AF-A (автоматичне автофокусування) або AF-S (одиночне автофокусування).
Режим DMF недоступний в наступних випадках:
Якщо зображення знаходиться не у фокусі
Якщо вибрано режим AF-C (безперервне
автофокусування)
Якщо завершено фокусування другого знімка під час
безперервної зйомки в режимі AF-A
Зйомка з фокусуванням на безмежність в режимі MF Для забезпечення точного фокусування в різних робочих температурах механізм фокусування обертається в положення, яке дещо перевищує значення безмежності. Завжди перевіряйте чіткість зображення через видошукач, особливо під час фокусування об’єктива поблизу безмежності.Кнопка утримання фокусування (Див. малюнок -.) Під час натиснення кнопки утримання фокусування функцію автофокусування буде призупинено і фокусування для зйомки буде зафіксовано.Функцію кнопки утримання фокусування можна змінювати на камерах з можливістю налаштування функції. Детальна інформація наведена в посібнику для камери.Технічні характеристики
Назва (Назва моделі)
Distagon T
24mm F2 ZA SSM
(SAL24F20Z)
Фокусна відстань,
еквівалентна 35-мм
формату*
1
(мм)
36
Групи елементів об’єктива
7-9
Кут огляду 1*
2
84°
Кут огляду 2*
2
61°
Мінімальна фокусна
відстань*
3
(м)
0,19
Максимальне збільшення (×)
0,29
Мінімальна поділка
діафрагми
F22
Діаметр фільтра (мм)
72
Розміри (максимальний
діаметр × висота)
(Приблиз., мм )
78×76
Маса (Приблиз., г )
555
*
1
Наведена вище фокусна відстань, еквівалентна 35-мм
формату, відповідає цифровим фотоапаратам зі змінним
об’єктивом, обладнаним датчиком зображення розміру
APS-C.
*
2
Кут огляду 1 наведений для камер 35-мм формату, а
кут огляду 2 наведений для цифрових фотоапаратів зі
змінним об’єктивом, обладнаних датчиком зображення
розміру APS-C.
*
3
Мінімальна фокусна відстань - це найкоротша відстань
від датчика зображення до об'єкта.
Даний об’єктив оснащений кодувальником відстані.
Кодувальник відстані забезпечує більш точне
вимірювання (ADI) за допомогою ADI-сумісного спалаху.
В залежності від механізму об’єктива фокусна відстань
може змінюватися під час будь-якої зміни відстані
зйомки. Значення фокусної відстані передбачають, що
об’єктив сфокусовано на безмежність.
Комплектність поставки Об’єктив (1), передня кришка об’єктива (1), задня кришка об’єктива (1), бленда об’єктива (1), Футляр дляоб’єктива (1), комплект друкованої документації Конструкція та технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. є товарним знаком Sony Corporation.Назви компаній та виробів компаній є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками цих компаній.Країна-виробник: ЯпоніяВ данной инструкции по эксплуатации поясняется, как использовать объективы.Меры предосторожности, общие для всех объективов, например, примечания относительно использования, приведены в отдельной брошюре “Примечания по использованию”. Обязательно прочтите оба документа перед использованием объектива.Данный объектив предназначен для камер Sony α.Данный объектив разработан совместно ZEISS и Sony Corporation и предназначен для камер Sony с A-переходником.Данный объектив изготовлен в соответствии со строгими стандартами и системой обеспечения качества ZEISS.Примечания относительно использования
При переноске камеры с прикрепленным объективом
обязательно надежно удерживайте камеру и объектив.
При использовании данного объектива с камерой с
E-переходником, прикрепите продаваемый отдельно
установочный адаптер. Не прикрепляйте объектив
непосредственно к камере с E-переходником, что может
привести к их повреждению.
Меры предосторожности при использовании вспышки
При использовании встроенной вспышки камеры или
вспышки всегда снимайте бленду объектива и выполняйте
съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта. При
определенных комбинациях объектива и вспышки
объектив может частично закрывать свет вспышки, что
приведет к появлению тени в нижней части снимка.
Виньетирование
При использовании объектива углы экрана будут более
темными, чем его центр. Для уменьшения этого эффекта
(который называется виньетированием) закройте
диафрагму на 1 – 2 деления.
Наименования компонентов 1...Кольцо фокусировки 2...Метка расстояния 3...Контакты объектива 4...Установочная метка 5...Шкала расстояния 6...Кнопка удержания фокусировки7...Переключатель режимов фокусировки
Прикрепление и отсоединение объектива Для прикрепления объектива (См. рисунок
.)

1 Снимите заднюю и переднюю крышки

объектива и крышку корпуса камеры.
Переднюю крышку объектива можно прикреплять/
отсоединять двумя способами, (1) и (2). Для
прикрепления/отсоединения крышки объектива с
прикрепленной блендой объектива используйте способ
(2).

2 Совместите оранжевую метку на оправе

объектива с оранжевой меткой на камере (установочной меткой), затем вставьте объектив в крепление камеры и поверните его по часовой стрелке до фиксации.
Не нажимайте кнопку фиксатора объектива на
камере во время прикрепления объектива.
Не прикрепляйте объектив под углом.
Для отсоединения объектива (См. рисунок
.)
Удерживая нажатой кнопку фиксатора объектива на камере, поверните объектив против часовой стрелки до упора, а затем отсоедините объектив.
Прикрепление бленды объектива Для уменьшения бликов и обеспечения максимального качества изображения рекомендуется использовать бленду объектива.Совместите красную линию на бленде объектива с красной точкой на объективе, затем вставьте бленду объектива в крепление объектива и поворачивайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока красная точка на бленде объектива не будет совмещена с красной точкой на объективе и бленда объектива не защелкнется на месте.
При использовании встроенной вспышки камеры,
отсоедините бленду объектива, чтобы избежать
загораживания света вспышки.
При наличии красной линии или другой метки, точно
прикрепите бленду объектива, иначе она может быть
неэффективной или появиться на снимках.
Во время хранения прикрепите бленду объектива обратно
к объективу.
Фокусировка Для переключения между AF (автофокусировка) и MF (ручная фокусировка) Фокусировку можно переключать между режимами AF и MF на объективе.Для съемки в режиме AF необходимо установить как камеру, так и объектив вместе в режим AF. Для съемки в режиме MF необходимо установить в режим MF либо камеру и объектив вместе, либо одно из двух.Для установки режима фокусировки на объективе (См. рисунок -.) Переместите переключатель режима фокусировки в соответствующий режим, AF или MF.В режиме MF поворачивайте кольцо фокусировки для ее регулировки, глядя в видоискатель (см. рисунок -).Сигнал фокусировки в видоискателе указывает текущее состояние фокусировки.Для использования камеры, оснащенной кнопкой управления AF/MF
Нажмите кнопку управления AF/MF для переключения из
режима AF в режим MF, если как камера, так и объектив
вместе установлены в режим AF.
Нажмите кнопку управления AF/MF для переключения из
режима MF в режим AF, если камера установлена в режим
MF, а объектив установлен в режим AF.
Прямая ручная фокусировка (DMF) Поворачивайте кольцо фокусировки для установки правильного положения DMF, если фокусировка заблокирована в режиме AF-A (автоматическая автофокусировка) или AF-S (одиночная автофокусировка).
Режим DMF недоступен в следующих случаях:
Если изображение находится не в фокусе
Если выбран режим AF-C (непрерывная
автофокусировка)
Если завершена фокусировка второго снимка при
непрерывной съемке в режиме AF-A
Съемка с фокусировкой на бесконечность в режиме MF Для обеспечения точной фокусировки при различных рабочих температурах механизм фокусировки поворачивается в положение, немного превышающее значение бесконечности. Всегда проверяйте четкость изображения через видоискатель, особенно при фокусировке объектива вблизи бесконечности.Кнопка удержания фокусировки (См. рисунок -.) При нажатии кнопки удержания фокусировки функция автофокусировки будет приостановлена и фокусировка для съемки будет зафиксирована.Функцию кнопки удержания фокусировки можно изменять на камерах с возможностью настройки функции. Подробные сведения приведены в руководстве к камере.Технические характеристики
Название
(Название модели)
Distagon T 24mm F2 ZA SSM
(SAL24F20Z)
Фокусное расстояние,
эквивалентное 35-мм
формату*
1
(мм)
36
Группы элементов
объектива
7-9
Угол обзора 1*
2
84°
Угол обзора 2*
2
61°
Минимальное фокусное
расстояние*
3
(м)
0,19
Максимальное
увеличение (×)
0,29
Минимальное деление
диафрагмы
F22
Диаметр фильтра (мм)
72
Размеры (максимальный
диаметр × высота)
(Приблиз., мм )
78×76
Масса (Приблиз., г )
555
*
1
Приведенное выше фокусное расстояние, эквивалентное
35-мм формату, соответствует цифровым фотоаппаратам
со сменными объективами, оснащенным датчиком
изображения размера APS-C.
*
2
Угол обзора 1 приведен для камер 35-мм формата, а
угол обзора 2 приведен для цифровых фотоаппаратов
со сменными объективами, оснащенными датчиком
изображения размера APS-C.
*
3
Минимальное фокусное расстояние — это кратчайшее
расстояние от датчика изображения до объекта.
Продолжение на обратной стороне.Начало на лицевой стороне.
Данный объектив оснащен кодировщиком расстояния.
Кодировщик расстояния обеспечивает более точное
измерение (ADI) с помощью ADI-совместимой вспышки.
В зависимости от механизма объектива фокусное
расстояние может изменяться при любом изменении
расстояния съемки. Значения фокусного расстояния
предполагают, что объектив сфокусирован на
бесконечность.
Комплектность поставки Объектив (1), передняя крышка объектива (1), задняя крышка объектива (1), бленда объектива (1), Чеxoл для объектива (1), набор печатной документации Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. является товарным знаком Sony Corporation.Названия компаний и изделий компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками этих компаний.
–1
–2
21
4
3
5
6
7
(1) (2)

Посмотреть инструкция для Sony SAL24F20Z бесплатно. Руководство относится к категории Объективы, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.9. Руководство доступно на следующих языках: русский. У вас есть вопрос о Sony SAL24F20Z или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Нужна помощь?

У вас есть вопрос о Sony а ответа нет в руководстве? Задайте свой вопрос здесь Дай исчерпывающее описание проблемы и четко задайте свой вопрос. Чем детальнее описание проблемы или вопроса, тем легче будет другим пользователям Sony предоставить вам исчерпывающий ответ.

Количество вопросов: 0

Главная
Sony
SAL24F20Z | SAL24F20Z
Объектив
0027242800793, 4905524493115, 4905524692112, 4905524692105
русский
Руководство пользователя (PDF)
Объектив
Структура линзы (элементы/группы)7/9
Наименьшее фокусное расстояние0.19 m
Максимальное число установки диафрагмы22
Вес и размеры
Размер фильтра72 mm
Вес555 g
Длина76 mm
Диаметр78 mm
Прочие свойства
Увеличение0.29 x
Производительность
СовместимостьDigital SLR
АвтофокусировкаДа
Дизайн
Цвет товараЧерный
показать больше

Не можете найти ответ на свой вопрос в руководстве? Вы можете найти ответ на свой вопрос ниже, в разделе часто задаваемых вопросов о Sony SAL24F20Z.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

Нет результатов