Sony SAL85F28 инструкция

Sony SAL85F28
5.3 · 1
PDF инструкция
 · 2 страниц(ы)
русский
инструкцияSony SAL85F28
4-199-189-51(1)©2010 Sony CorporationPrinted in China
Interchangeable LensПосібник з експлуатації/Инструкция по эксплуатации/ / / В даному посібнику з експлуатації пояснюється, як використовувати об’єктиви.Застережні заходи, загальні для всіх об’єктивів, наприклад, примітки щодо використання, наведені в окремій брошурі « Застережні заходи перед експлуатацією ». Обов’язково прочитайте обидва документи перед використанням об’єктива.Даним пристроєм є об’єктив з A-перехідником, призначений для камер Sony α.Примітки щодо використання
Під час перенесення камери з прикріпленим об’єктивом ˎ
обов’язково надійно утримуйте камеру та об’єктив.
Не беріть камеру за частину об’єктива, яка висувається під ˎ
час фокусування.
Під час використання цього об’єктива з камерою з ˎ
E-перехідником, прикріпіть адаптер для встановлення,
який продається окремо. Не прикріплюйте об’єктив
безпосередньо до камери з E-перехідником, що може
призвести до їхнього пошкодження.
Застережні заходи під час використання спалаху
Під час використання вбудованого спалаху камери завжди
знімайте бленду об’єктива та виконуйте зйомку на відстані
щонайменше 1 м від об’єкта. Під час використання певних
комбінацій об’єктива та спалаху об’єктив може частково
перекривати світло спалаху, що призведе до появи тіні у
нижній частині знімка.
Віньєтування
Під час використання об’єктива кути екрану будуть більш
темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту
(який називається віньєтуванням) закрийте діафрагму на
1 – 2 поділки.
Найменування компонентів 1...Кільце фокусування 2...Шкала відстані3...Позначка відстані 4...Контакти об’єктива 5...Перемикач режимів фокусування6...Установлювальна позначка
Прикріплення та від’єднання об’єктива Для прикріплення об’єктива (Див. малюнок
.)

1 Зніміть задню та передню кришки об’єктива

і кришку корпусу камери.
Передню кришку об’єктива можна прикріпляти/
від’єднувати двома способами, (1) та (2). Для
прикріплення/від’єднання кришки об’єктива з
прикріпленою блендою об’єктива використовуйте
метод (2).

2 Сумістіть оранжеву позначку на оправі

об’єктива з оранжевою позначкою на камері (установлювальною позначкою), потім вставте об’єктив у кріплення камери і обертайте його за годинниковою стрілкою до фіксації.
Не натискайте кнопку фіксатора об’єктива на камері ˎ
під час прикріплення об’єктива.
Не прикріплюйте об’єктив під кутом. ˎ
Для від’єднання об’єктива (Див. малюнок
.)
Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора об’єктива на камері, обертайте об’єктив проти годинникової стрілки доки він не зупиниться, а потім від’єднайте об’єктив.
Прикріплення бленди об’єктива Для зменшення відблисків та забезпечення максимальної якості зображення рекомендується використовувати бленду об’єктива.Вставте бленду об’єктива в кріплення на кінці оправи об’єктива і обертайте бленду об’єктива за годинниковою стрілкою доти, поки вона не защіпиться на місці.
Під час використання вбудованого спалаху камери, ˎ
від’єднайте бленду об’єктива, щоб уникнути перекривання
світла спалаху.
Під час зберігання прикріпіть бленду об’єктива назад до ˎ
об’єктива.
Фокусування Якщо вибраний режим AF (автофокусування), камера виконує фокусування автоматично.
Не торкайтеся до кільця фокусування, що обертається, в ˎ
той час, коли камера виконує автоматичне фокусування.
Використання функції прямого ручного фокусування ˎ
камери за допомогою даного об’єктива неможливе.
(У деяких камерах немає функції прямого ручного
фокусування. Якщо в камері є ця функція, дане
обмеження пояснюється в посібнику з експлуатації
камери в розділі по фокусуванню).
Використання кнопки камери AF/MF для управління ˎ
функцією AF/MF за допомогою даного об’єктива
неможливе. (У деяких камерах немає кнопки AF/
MF. Якщо в камері є ця кнопка, дане обмеження
пояснюється в посібнику з експлуатації камери в розділі
по фокусуванню).
У режимі MF (ручне фокусування) виконуйте фокусування, обертаючи кільце фокусування в той час, коли дивитеся у видошукач. (Див. малюнок .)
Сигнал фокусування у видошукачі вказує поточний стан ˎ
фокусування.
Для переключення між режимами AF (автофокусування) і MF (ручне фокусування)
Фокусування можна переключати між режимами
автофокусування та ручного фокусування, використовуючи
перемикач режиму фокусування на об’єктиві. Не забудьте
встановити перемикач (важіль) режиму фокусування на
камері в положення AF.
Для виконання ручного фокусування не забудьте ˎ
встановити перемикач режиму фокусування на об’єктиві
в положення MF. Обертання кільця фокусування із
застосуванням надмірного зусилля без переключення в
положення MF може привести до пошкодження кільця
фокусування.
Зйомка з фокусуванням на безмежність в режимі MF Для забезпечення точного фокусування в різних робочих температурах механізм фокусування обертається в положення, яке дещо перевищує значення безмежності. Завжди перевіряйте чіткість зображення через видошукач, особливо під час фокусування об’єктива поблизу безмежності.Технічні характеристики
Назва (Назва моделі)
85mm F2.8 SAM
(SAL85F28)
Фокусна відстань,
еквівалентна 35-мм
формату*
1
(мм)
127,5
Групи елементів об’єктива 4-5
Кут огляду 1*
2
29°
Кут огляду 2*
2
19°
Мінімальна фокусна
відстань*
3
(м)
0,6
Максимальне збільшення (×) 0,2
Мінімальна поділка
діафрагми
F22
Діаметр фільтра (мм) 55
Розміри (максимальний
діаметр × висота)
(Приблиз., мм )
70 × 52
Маса (Приблиз., г ) 175
*
1
Наведена вище фокусна відстань, еквівалентна 35-мм
формату, відповідає цифровим фотоапаратам зі змінним
об’єктивом, обладнаним датчиком зображення розміру
APS-C.
*
2
Кут огляду 1 наведений для камер 35-мм формату, а
кут огляду 2 наведений для цифрових фотоапаратів зі
змінним об’єктивом, обладнаних датчиком зображення
розміру APS-C.
*
3
Мінімальна фокусна відстань - це найкоротша відстань
від датчика зображення до об'єкта.
Даний об’єктив оснащений кодувальником відстані. ˎ
Кодувальник відстані забезпечує більш точне
вимірювання (ADI) за допомогою ADI-сумісного спалаху.
В залежності від механізму об’єктива фокусна відстань ˎ
може змінюватися під час будь-якої зміни відстані
зйомки. Значення фокусної відстані передбачають, що
об’єктив сфокусовано на безмежність.
Комплектність поставки Об’єктив (1), передня кришка об’єктива (1), задня кришка об’єктива (1), бленда об’єктива (1), комплект друкованої документації Конструкція та технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. є товарним знаком Sony Corporation.В данной инструкции по эксплуатации поясняется, как использовать объективы.Меры предосторожности, общие для всех объективов, например, примечания относительно использования, приведены в отдельной брошюре “Примечания по использованию”. Обязательно прочтите оба документа перед использованием объектива.Данное устройство представляет собой объектив с A-переходником, предназначенный для для камер Sony
α.
Примечания относительно использования
При переноске камеры с прикрепленным объективом ˎ
обязательно надежно удерживайте камеру и объектив.
Не берите камеру за часть объектива, которая выдвигается ˎ
при фокусировке.
При использовании данного объектива с камерой с ˎ
E-переходником, прикрепите продаваемый отдельно
установочный адаптер. Не прикрепляйте объектив
непосредственно к камере с E-переходником, что может
привести к их повреждению.
Меры предосторожности при использовании вспышки
При использовании встроенной вспышки камеры или
вспышки всегда снимайте бленду объектива и выполняйте
съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта. При
определенных комбинациях объектива и вспышки
объектив может частично закрывать свет вспышки, что
приведет к появлению тени в нижней части снимка.
Виньетирование
При использовании объектива углы экрана будут более
темными, чем его центр. Для уменьшения этого эффекта
(который называется виньетированием) закройте
диафрагму на 1 – 2 деления.
Наименования компонентов 1...Кольцо фокусировки 2...Шкала расстояния 3...Метка расстояния 4...Контакты объектива 5...Переключатель режимов фокусировки6...Установочная метка
Прикрепление и отсоединение объектива Для прикрепления объектива (См. рисунок
.)

1 Снимите заднюю и переднюю крышки

объектива и крышку корпуса камеры.
Переднюю крышку объектива можно прикреплять/
отсоединять двумя способами, (1) и (2). Для
прикрепления/отсоединения крышки объектива с
прикрепленной блендой объектива используйте способ
(2).

2 Совместите оранжевую метку на оправе

объектива с оранжевой меткой на камере (установочной меткой), затем вставьте объектив в крепление камеры и поверните его по часовой стрелке до фиксации.
Не нажимайте кнопку фиксатора объектива на ˎ
камере во время прикрепления объектива.
Не прикрепляйте объектив под углом. ˎ
Для отсоединения объектива (См. рисунок
.)
Удерживая нажатой кнопку фиксатора объектива на камере, поверните объектив против часовой стрелки до упора, а затем отсоедините объектив.
Прикрепление бленды объектива Для уменьшения бликов и обеспечения максимального качества изображения рекомендуется использовать бленду объектива.Вставьте бленду объектива в крепление на конце оправы объектива и поворачивайте бленду объектива по часовой стрелке до тех пор, пока она не защелкнется на месте.
При использовании встроенной вспышки камеры, ˎ
отсоедините бленду объектива, чтобы избежать
загораживания света вспышки.
Во время хранения прикрепите бленду объектива обратно ˎ
к объективу.
Фокусировка Если выбран режим AF (автофокусировка), камера выполняет фокусировку автоматически.
Не прикасайтесь к вращающемуся кольцу фокусировки ˎ
в то время, когда камера выполняет автоматическую
фокусировку.
Использование функции прямой ручной фокусировки ˎ
камеры с помощью данного объектива невозможно.
(В некоторых камерах нет функции прямой ручной
фокусировки. Если в камере имеется эта функция, данное
ограничение поясняется в инструкции по эксплуатации
камеры в разделе по фокусировке).
Использование кнопки камеры AF/MF для управления ˎ
функцией AF/MF с помощью данного объектива
невозможно. (В некоторых камерах нет кнопки AF/MF.
Если в камере имеется эта кнопка, данное ограничение
поясняется в инструкции по эксплуатации камеры в
разделе по фокусировке).
В режиме MF (ручная фокусировка) выполняйте фокусировку, поворачивая кольцо фокусировки в то время, когда смотрите в видоискатель. (См. рисунок .)
Сигнал фокусировки в видоискателе указывает текущее ˎ
состояние фокусировки.
Для переключения между режимами AF (автофокусировка) и MF (ручная фокусировка)
Фокусировку можно переключать между режимами
автофокусировки и ручной фокусировки, используя
переключатель режима фокусировки на объективе. Не
забудьте установить переключатель (рычаг) режима
фокусировки на камере в положение AF.
Для выполнения ручной фокусировки не забудьте ˎ
установить переключатель режима фокусировки на
объективе в положение MF. Поворот кольца фокусировки
с применением чрезмерного усилия без переключения в
положение MF может привести к повреждению кольца
фокусировки.
Съемка с фокусировкой на бесконечность в режиме MF Для обеспечения точной фокусировки при различных рабочих температурах механизм фокусировки поворачивается в положение, немного превышающее значение бесконечности. Всегда проверяйте четкость изображения через видоискатель, особенно при фокусировке объектива вблизи бесконечности.Технические характеристики
Название
(Название модели)
85mm F2.8 SAM
(SAL85F28)
Фокусное расстояние,
эквивалентное 35-мм
формату*
1
(мм)
127,5
Группы элементов
объектива
4-5
Угол обзора 1*
2
29°
Угол обзора 2*
2
19°
Минимальное фокусное
расстояние*
3
(м)
0,6
Максимальное
увеличение (×)
0,2
Минимальное деление
диафрагмы
F22
Диаметр фильтра (мм) 55
Размеры (максимальный
диаметр × высота)
(Приблиз., мм )
70 × 52
Масса (Приблиз., г ) 175
*
1
Приведенное выше фокусное расстояние, эквивалентное
35-мм формату, соответствует цифровым фотоаппаратам
со сменными объективами, оснащенным датчиком
изображения размера APS-C.
*
2
Угол обзора 1 приведен для камер 35-мм формата, а
угол обзора 2 приведен для цифровых фотоаппаратов
со сменными объективами, оснащенными датчиком
изображения размера APS-C.
*
3
Минимальное фокусное расстояние — это кратчайшее
расстояние от датчика изображения до объекта.
Данный объектив оснащен кодировщиком расстояния. ˎ
Кодировщик расстояния обеспечивает более точное
измерение (ADI) с помощью ADI-совместимой вспышки.
В зависимости от механизма объектива фокусное ˎ
расстояние может изменяться при любом изменении
расстояния съемки. Значения фокусного расстояния
предполагают, что объектив сфокусирован на
бесконечность.
Комплектность поставки Объектив (1), передняя крышка объектива (1), задняя крышка объектива (1), бленда объектива (1), набор печатной документации Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. является товарным знаком Sony Corporation.SAL85F28
85mm F2.8 SAM
A-mount
–1
.5
8 10 20 50 ft
m
2 3 5 12
3
1
4
2
6
5
(1) (2)
–2
.5
8 10 20 50 ft
m
2 3 5 12

Посмотреть инструкция для Sony SAL85F28 бесплатно. Руководство относится к категории Объективы, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 5.3. Руководство доступно на следующих языках: русский. У вас есть вопрос о Sony SAL85F28 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Нужна помощь?

У вас есть вопрос о Sony а ответа нет в руководстве? Задайте свой вопрос здесь Дай исчерпывающее описание проблемы и четко задайте свой вопрос. Чем детальнее описание проблемы или вопроса, тем легче будет другим пользователям Sony предоставить вам исчерпывающий ответ.

Количество вопросов: 0

Главная
Sony
SAL85F28 | SAL85F28
Объектив
3610170545705, 4905524700954, 0027242805224, 4905524700961
русский
Руководство пользователя (PDF)
Объектив
Структура линзы (элементы/группы)4/5
ФокусировкаАвто
Наименьшее фокусное расстояние0.6 m
Максимальное число установки диафрагмы22
Вес и размеры
Размер фильтра55 mm
Вес175 g
Длина52 mm
Диаметр70 mm
Прочие свойства
Увеличение0.2 x
Производительность
СовместимостьDigital SLR
Дизайн
Цвет товараЧерный
показать больше

Не можете найти ответ на свой вопрос в руководстве? Вы можете найти ответ на свой вопрос ниже, в разделе часто задаваемых вопросов о Sony SAL85F28.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

Нет результатов