Speed-Link SL-6492-BK

Speed-Link SL-6492-BK инструкция

(1)
 • 1. Nyissa ki az egér alján lévő elemtartót. Helyezzen bele két AAA mini ceruzaelemet (1,5
  V), közben ügyeljen a megfelelő pólusokra. Csukja vissza az elemtartót. Ugyanezt tegye a
  billentyűzettel. Cserélje ki a billentyűzet elemeit, ha az elemek telítettségét jelző LED világítani
  kezd.
  2. Kapcsolja be az egeret: tolja az alján lévő kapcsolót „ON“ helyzetbe. Kb. 10 perc elteltével az
  egér energiatakarékos üzemmódba vált át, ha nem nyom meg semmit, de ha megint hozzáér
  és elmozdítja, visszakapcsol. Ha azt szeretné, hogy még tovább tartson az elem, kapcsolja ki a
  készüléket, ha hosszabb ideig nem használja (állítsa a tolókapcsolót „OFF“-ra).
  3. Dugja az USB vevőt számítógépe szabad USB portjára. A készüléket azonnal felismeri az
  operációs rendszer, az egér és a billentyűzet ezután létrehozza a kapcsolatot a vevővel és
  néhány másodperc múlva használható.
  4. A billentyűzeten lévő F1 - F12 billentyűkön kiegészítő funkciók vannak. Nyomja meg az „Fn“
  billentyűt és egyszerre mellé az F-gombot, hogy lehívja a kívánt kiegészítő funkciót (lásd az
  ábrát).
  5. Ha növelni szeretné a billentyűzet dőlésszögét, hajtsa ki a készülék alján lévő talpat.
  HU
  1. Åbn batterirummet på bunden af musen. Sæt de to medleverede AAA-batterier (1,5V) i, hold
  herved øje med den korrekte polaritet. Luk batterirummet. Gentag den samme procedure til
  tastaturet. Udskift tastaturets batterier så snart batteriindikatorens LED starter at lyse.
  2. Tænd musen idet du sætter skyderen på musens bund på „ON“. Efter ca. 10 minutter inaktivitet
  skifter musen til strømbesparingsmodus, via en kort bevægelse tænder du musen igen. For at
  opnå en længere levetid af batterierne, slukker du enheden hvis den ikke bruges (skyderen på
  „OFF“).
  3. Forbind USB-modtageren med et ledigt USB-interface på din computer. Operativsystemet
  genkender enheden automatisk. Mus og tastatur opretter derefter automatisk en forbindelse med
  modtageren og er klar til brug efter få sekunder.
  4. Tasterne F1 til F12 på tastaturet er konfi gureret med yderligere funktioner. Tryk samtidigt „Fn“ den
  tilsvarende F-tast for at hente den ønskede ekstrafunktion (se fi guren).
  5. Klap fødderne på enhedens bund ud for at øge tastaturets hældning.
  DK
  1. Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně myši. Vložte dvě baterie AAA (1,5 V), dbejte při
  tom na správnou polaritu. Přihrádku na baterie opět zavřete. Postupujte pžesně tak i u klávesnice.
  Výměně baterie v klávesnici, jakmile se rozsvítí světlo LED stavu baterie.
  2. Myš zapněte nastavením posunovacího spínače na spodní straně do pozice „ON“.Po 10 minutách
  nečinnosti přejde myš do režimu úspory energie, krátkým pohybem ji opět aktivujete. Pro ještě
  delší životnost baterie, vypněte přístroj, pokud jej nepoužíváte (posunovací spínač na „OFF“).
  3. Zastrčte přijímač USB do volného USB portu na Vašem počítači. Operační systém přístroj
  automaticky indetifi kuje, myš a klávesnice pak navážou spojení s přijímačem a jsou připraveny k
  použití během několika sekund.
  4. Klávesy F1 až F12 na klávesnici jsou obsazeny dalšími dodatečnými funkcemi. K vyvolání
  požadované přídavné funkce, stiskněte „Fn“ a současně příslušnou klávesu F (viz obrázek).
  5. Ke zvýšení sklonu klávesnice vyklopte nožičky na spodní straně přístroje.
  CZ
  1. Avaa hiiren pohjassa oleva paristolokero. Aseta kaksi AAA-paristoa (1,5V) paikoilleen, varmista
  tällöin oikea napaisuus. Sulje paristolokero jälleen. Toimi samalla tavoin näppäimistön kanssa.
  Vaihda näppäimistön paristot heti, kun paristotilan merkkivalo alkaa palaa.
  2. Kytke hiiri päälle asettamalla pohjassa oleva liukukytkin asentoon „ON“. Noin 10 minuutin
  toimettomuuden jälkeen hiiri siirtyy virransäästötilaan, voit kytkeä sen jälkeen päälle liikauttamalla
  sitä lyhyesti. Vielä pidemmän paristojen käyttöiän saat kytkemällä laitteen pois päältä pidemmän
  käyttötauon ajaksi (liukukytkin asentoon „OFF“).
  3. Liitä USB-vastaanotin tietokoneesi vapaaseen USB-liitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa
  laitteen automaattisesti, hiiri ja näppäimistö luovat sen jälkeen yhteyden vastaanottimeen ja ovat
  muutamassa sekunnissa käyttövalmiita.
  4. Näppäimistön painikkeilla F1 - F12 on ylimääräisiä toimintoja. Paina „Fn“-painiketta ja
  samanaikaisesti vastaavaa F-painiketta kutsuaksesi esiin halutun lisätoiminnon (katso kuva).
  5. Lisää näppäimistön kaltevuutta kääntämällä laitteen alla olevat jalat ulos.
  FI
  1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην κάτω πλευρά του ποντικιού. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA
  (1,5V), προσέχετε εδώ για τη σωστή πολικότητα. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταριών. Ακολουθήστε
  την ίδια διαδικασία με το πληκτρολόγιο. Αλλάξτε τις μπαταρίες του πληκτρολογίου, μόλις το LED
  κατάστασης μπαταριών αρχίσει να αναβοσβήνει.
  2. Ενεργοποιήστε το ποντίκι, θέτοντας το συρόμενο διακόπτη στην κάτω πλευρά στη θέση „ON“.
  Μετά από 10 λεπτά αδράνειας, το ποντίκι γυρίζει στη λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος και
  μέσω μετακίνησης του ενεργοποιείται πάλι. Για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίες,
  απενεργοποιείτε τη συσκευή σε μεγαλύτερη διάρκεια μη χρήσης (συρόμενος διακόπτης στο
  „OFF“).
  3. Εισάγετε το δέκτη USB σε μια ελεύθερη διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Η συσκευή
  αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα, το ποντίκι και το πληκτρολόγιο δημιουργούν
  στη συνέχεια τη σύνδεση στο δέκτη και μετά από μερικά λεπτά είναι έτοιμα για χρήση.
  4. Τα πλήκτρα F1 έως F12 στο πληκτρολόγιο έχουν επιπρόσθετες λειτουργίες. Πιέστε το „Fn“ και
  ταυτόχρονα το αντίστοιχο πλήκτρο F, για να καλέσετε την επιθυμητή επιπρόσθετη λειτουργία (δείτε
  το σχέδιο).
  5. Για να αυξήσετε την κλίση του πληκτρολογίου, ανοίξτε τα πόδια στην κάτω πλευρά της συσκευής.
  GR
  1. Öppna batterifacket på musens undersida. Lägg in två AAA-batterier (1,5V) med polerna åt rätt
  håll. Stäng batterifacket igen. Gör exakt likadant med tangentbordet. Byt batterier i tangentbordet
  så snart batteriindikatorn tänds.
  2. Sätt på musen genom att fl ytta brytaren på undersidan till läge ON. Efter 10 minuter utan någon
  aktivitet går musen över till energisparläget. Den kopplas på igen så snart du rör på den. För att
  batterierna ska räcka ännu längre ska du stänga av setet om det inte ska användas på länge (sätt
  brytaren på OFF).
  3. Sätt USB-mottagaren i en ledig USB-port på datorn. Setet upptäcks automatiskt av
  operativsystemet och därefter upprättar mus och tangentbord en förbindelse till mottagaren. Efter
  bara några få sekunder kan du använda setet.
  4. Tangenterna F1 till F12 på tangentbordet är belagda med extra funktioner. Tryck på Fn
  och motsvarande F-tangent samtidigt för att hämta den extrafunktion du vill ha (se grafi sk
  framställning).
  5. Om du vill öka tangentbordets lutning fäller du ut fötterna på undersidan.
  SE
  VERS. 1.0
  ©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
  are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the property of their respective owner. Jöllen-
  beck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is
  subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  QUICK INSTALL GUIDE
  CENTURY
  WIRELESS DESKSET
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  Ez a termék csak beadó készülékként számítógépre
  történő csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben való
  használatra alkalmas. A Jöllenbeck GmbH nem vállal
  felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy
  személyi sérülésért, ha az fi gyelmetlen, szakszerűtlen,
  hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
  használatból eredt.
  Egészségügyi kockázat
  Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készüléke-
  ket, olyan egészségügyi panaszok léphetnek fel, mint
  rossz közérzet vagy fájdalom. Rendszeresen tartson
  szünetet és visszatérő panasz esetén forduljon orvoshoz.
  Elemre vonatkozó tudnivalók
  Csak előírt elemtípust használjon. Azonnal cserélje ki a
  régi és gyenge elemeket. A pót elemeket gyermekektől
  elzárva tartsa. Ön végső felhasználóként törvényesen
  kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket vagy akkukat
  előírásszerűen ártalmatlanítsa. Az elhasznált elemeket/
  akkukat ingyenesen leadhatja a gyűjtőhelyeken, vagy
  bárhol, ahol elemeket/akkukat árusítanak. Az áthúzott
  hulladéktároló jele azt jelenti az elemeken és akkukon,
  hogy nem szabad a háztartási hulladékkal kidobni őket. A
  kimerült elemek olyan káros anyagokat tartalmazhatnak,
  melyek szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás esetén
  kárt tehetnek a környezetben és egészségében.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes
  telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a kés-
  zülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben
  az esetben próbálja meg növelni a zavaró készülékektől
  való távolságot.
  Megfelelőségi nyilatkozat
  A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel
  az 1999/5/EC uniós irányelv vonatkozó biztonsági
  előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot honla-
  punkon a www.speedlink.com címen igényelheti meg.
  Műszaki támogatás
  A www.speedlink.com honlapon található támogatási
  formanyomtatványunk. Másik lehetőség még, hogy a
  Támogatásnak közvetlenül e-mailt is küldhet:
  support@speedlink.com
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas inomhus som
  inputapparat och anslutas till en dator. Jöllenbeck GmbH
  tar inget ansvar för skador på produkt eller person som
  är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning
  eller att produkten använts för syften som inte motsvarar
  tillverkarens anvisningar.
  Hälsorisker
  Att använda inputapparater extremt länge kan leda till
  problem med hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg in
  regelbundna pauser och konsultera en läkare om proble-
  men återkommer.
  Information om batterier
  Använd endast den typ av batterier som anges. Byt genast
  ut gamla och svaga batterier. Förvara reservbatterier utom
  räckhåll för barn. Alla som använder någon typ av batterier
  är skyldiga att kassera dem enligt gällande regler. Du kan
  lämna in dina gamla, förbrukade batterier till speciella
  insamlingsställen eller var som helst där man säljer
  batterier. Symbolen med en överkorsad soptunna som
  sitter på batterierna betyder att de inte får slängas bland
  de vanliga hushållssoporna. Gamla batterier kan innehålla
  ämnen som skadar miljön och vår hälsa om de kasseras
  eller förvaras på fel sätt.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioan-
  läggningar, mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågs-
  ugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion.
  Försök i så fall att öka avståndet till den apparat som stör
  Försäkran om överensstämmelse
  Jöllenbeck GmbH försäkrar att den här produkten uppfyller
  de relevanta säkerhetskraven i EU-direktiv 1999/5/EC. En
  fullständig försäkran om överensstämmelse kan beställas
  på vår webbsida under www.speedlink.com.
  Teknisk support
  På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt ut ett
  supportformulär. Alternativt kan du skicka ett e-brev direkt
  till vår support: support@speedlink.com
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής
  για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή και για τη χρήση σε
  κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
  καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
  ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
  χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον
  αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Κίνδυνοι για την υγεία
  Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί
  να εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική
  δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και
  αναζητάτε ιατρική συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
  Υποδείξεις για τις μπαταρίες
  Χρησιμοποιείτε μόνο τον προδιαγεγραμμένο τύπο
  μπαταρίας ή συσσωρευτή. Αντικαθιστάτε παλιές και
  αδύναμες μπαταρίες αμέσως. Φυλάτε τις εφεδρικές
  μπαταρίες ή τους συσσωρευτές εκτός εμβέλειας παιδιών.
  Ως τελικός καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να
  απορρίπτετε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/
  τους συσσωρευτές. Μπορείτε να παραδίδετε τις
  χρησιμοποιημένες μπαταρίες/συσσωρευτές δωρεάν στα
  σημεία συλλογής ή παντού όπου πωλούνται μπαταρίες/
  συσσωρευτές. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου
  απορριμμάτων σε μπαταρίες/συσσωρευτές σημαίνει ότι
  αυτά τα είδη δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά
  απορρίμματα. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί να περιέχουν
  επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε εσφαλμένη απόρριψη ή
  αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και την
  υγεία σας.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
  ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
  ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής
  (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε
  να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  Δήλωση Συμμόρφωσης
  Διά της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό
  το προϊόν συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς
  ασφαλείας της Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε
  να ζητήσετε την πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης στην
  ιστοσελίδα μας στο www.speedlink.com.
  Τεχνική υποστήριξη
  Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε ετοιμάσει
  ένα έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά μπορείτε να
  στείλετε ένα E-mail στο τμήμα υποστήριξης:
  support@speedlink.com
  GR
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som inndataenhet for
  tilkobling til en datamaskin, og kun for bruk i lukkede rom.
  Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for
  personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil
  bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra
  produsenten.
  Heleserisiko
  Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til
  helseproblemer som ubehag eller smerter. Legg derfor inn
  regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene
  vedvarer.
  Batterianvisninger
  Bruk kun den angitte batteritypen. Skift straks ut gamle og
  svake batterier. Oppbevar reservebatterier utilgjengelige
  for barn. Som sluttforbruker er du juridisk ansvarlig for
  at bruke batterier og ladbare batterier avfallshåndteres
  korrekt. Dine brukte batterier/ladbare batterier kan leveres
  gratis på gjenbruksstasjoner eller på steder hvor det
  selges batterier/ladbare batterier. Symbolet med overkrys-
  set avfallsbøtte på batteriet betyr at det ikke skal kastes
  i husholdningsavfallet. Gamle batterier kan inneholde
  skadelige stoffer, som ved feilaktig avfallshåndtering eller
  lagring kan føre til miljøskader eller helseskader.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høy-
  frekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-
  utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på
  apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til
  forstyrrende utstyr.
  Samsvarserklæring
  Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette produktet
  samsvarer med de relevante sikkerhetsbestemmelsene i
  EU-direktiv 1999/5/EF. Den komplette samsvarserklærin-
  gen kan du fi nne på vår webside under
  www.speedlink.com.
  Teknisk Support
  På vår webside www.speedlink.com fi nner du et sup-
  portskjema. Alternativt kan du sende en e-mail direkte:
  support@speedlink.com
  NO
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro
  zapojení do počítače a použití v uzavřených prostorách.
  Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
  výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
  neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v
  důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly
  uvedeny výrobcem.
  Zdravotní rizika
  Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být
  příčinou zdravotních problémů, jako jsou bolesti nebo
  nevolnost. Dělejte časté přestávky a v případě opakujících
  se problémů konzultujte lékaře.
  Upozornění k bateriím
  Používejte pouze předepsané typy baterií nebo
  akumulátorů.Vyměňte ihned staré a slabé baterie.
  Uchovávejte náhradní baterie nebo akumulátory mimo
  dosah dětí. Jako konečný spotřebitel jste ze zákona
  povinni, použité baterie/akumulátory řádně zlikvidovat.
  Vaše opotřebované baterie/akumulátory můžete bezplatně
  odevzdat na sběrných místech nebo všude tam, kde
  se prodávají baterie/akumulátory. Symbol přeškrtnuté
  popelnice na bateriích/akumulátorech znamená, že tyto se
  nesmí likvidovat jako domácí odpad. Staré baterie mohou
  obsahovat kontaminující látky, které při nesprávném
  odstraňování nebo skladování mohou ohrozit životní
  prostředí a Vaše zdraví.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefo-
  ny, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti
  přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit
  distanci k rušivým přístrojům.
  Prohlášení o shodě
  Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek
  je v souladu s relevantními bezpečnostními ustanoveními
  směrnice EU č. 1999/5/EC. Kompletní Prohlášení o
  konformitě si můžete přečíst na webových stránkách
  www.speedlink.com .
  Technický suport
  Na našich webových stránkách www.speedlink.com jsme
  pro Vás připravili suportový formulář. Jako alternativu
  můžete supportu napsat přímo email na adresu:
  support@speedlink.com
  CZ
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu ainoastaan syöttölaitteeksi tieto-
  koneeseen liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Jöl-
  lenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
  syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista,
  jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta,
  virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttö-
  tarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
  Terveyshaitat
  Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa
  terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja. Pidä
  säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat
  toistuvat.
  Paristoa koskevia ohjeita
  Käytä ainoastaan ilmoitetun tyyppisiä paristoja tai akkuja.
  Vaihda vanhat ja heikot paristot heti. Säilytä varaparistot
  tai akut poissa lasten ulottuvilta. Loppukäyttäjänä sinulla
  on lakisääteinen velvollisuus hävittää käytetyt paristot/akut
  asianmukaisesti. Käytetyt paristot/akut voidaan palauttaa
  maksutta keräyspisteisiin tai kaikkialle sinne, missä pari-
  stoja/akkuja myydään. Paristoissa/akuissa oleva ylivedetty
  jäteastian kuva tarkoittaa, ettei niitä saa hävittää talousjä-
  tteiden seassa. Käytetyt paristot voivat sisältää haitallisia
  aineita, jotka voivat vaarantaa ympäristön ja terveyden, jos
  niitä ei hävitetä tai varastoida asianmukaisesti.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset
  kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopur-
  kaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan.
  Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön
  aiheuttavista laitteista
  Vaatimustenmukaisuusvakuutus
  Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että tämä tuote on
  EU-direktiivin 1999/5/EY turvamääräysten mukainen.
  Vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan
  yrityksemme kotisivulla osoitteessa www.speedlink.com.
  Tekninen tuki
  Yrityksemme internetsivulla www.speedlink.com on tukilo-
  make. Tekniselle tuelle voi lähettää vaihtoehtoisesti myös
  sähköpostia: support@speedlink.com
  FI
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko jako
  urządzenie do wprowadzania do podłączenia do kompute-
  ra i do użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
  Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności
  za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na skutek
  nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub
  niezgodnego z określonym przez producenta użytkowania
  produktu.
  Zagrożenia dla zdrowia
  W przypadku skrajnie długiego posługiwania się
  urządzeniami do wprowadzania może dojść do problemów
  zdrowotnych, jak złe samopoczucie czy bóle głowy. Dlatego
  należy robić regularne przerwy, a w razie powtarzających
  się problemów należy zasięgnąć porady lekarza.
  Informacje na temat akumulatorów
  Stosowac tylko przepisany typ baterii lub akumulatorów.
  Stare lub zużyte baterie natychmiast wymieniać. Zapasowe
  baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jako
  użytkownik masz prawny obowiązek prawidłowego usu-
  wania zużytych baterii lub akumulatorów. Zużyte baterie/
  akumulatory można bezpłatnie oddać w specjalnych punk-
  tach zbiórki lub wszędzie tam, gdzie są one sprzedawane.
  Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na bateriach/
  akumulatorach oznacza, że nie wolno ich wyrzucać
  razem z domowymi odpadami. Zużyte akumulatory mogą
  zawierać szkodliwe substancje, które przy niewłaściwej uty-
  lizacji mogą zaszkodzić środowisku lub Twojemu zdrowiu.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektroma-
  gnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe,
  telefony przenośne, telefony komórkowe, mikrofalówki,
  rozładowania elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń
  w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim przypadku
  należy spróbować zwiększyć odległość od zakłócających
  urządzeń.
  Deklaracja zgodności
  Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt
  jest zgodny z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa dy-
  rektywy 1999/5/WE. Kompletny tekst deklaracji zgodności
  można uzyskać na naszej stronie internetowej
  www.speedlink.com.
  Pomoc techniczna
  Na naszej stronie internetowej pod adresem:
  www.speedlink.com znajduje się odpowiedni formularz
  zgłoszeniowy. Alternatywnie można również wysłać do nas
  wiadomość pocztą elektroniczną na adres:
  support@speedlink.com
  PLDK
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er kun beregnet som indtastningsenhed
  for tilslutningen til en computer og anvendelsen i lukkede
  rum. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på
  produktet eller personskader på grund af uforsigtig, uhen-
  sigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et
  formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
  Sundhedsfarer
  Ved ekstrem lange brugstider af indtastningsenheder kan
  der opstå problemer med sundheden som ubehag eller
  smerter. Tag derfor regelmæssige pauser og konsulter en
  læge efter gentagende problemer.
  Batterianvisninger
  Brug kun de foreskrevne batter- eller akkutyper. Gamle
  eller næsten tomme batterier bør straks udskiftes. Reser-
  vebatterier eller akkumulatorer skal opbevares således,
  at de ikke er i rækkevidde af børn. Som slutbruger er
  du forpligtet til at bortskaffe brugte batterier/akkumula-
  torer miljørigtigt. De brugte batterier/akkumulatorer kan
  bortskaffes gratis på samlingssteder eller du kan afl evere
  dem i forretninger, som sælger batterier/akkumulatorer.
  Symbolet med den gennemstrejfede skraldespand på
  batterier/akkumulatorer betyder, at disse ikke må bortskaf-
  fes i husholdningsaffaldet. Gamle batterier kan indeholde
  skadelige stoffer som kan skade miljøet og sundheden,
  hvis de ikke bortskaffes eller opbevares korrekt.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller
  felter med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mi-
  krobølge-afl adninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser
  af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på,
  at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
  Overensstemmelseserklæring
  Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at produktet stemmer
  overens med alle relevante sikkerhedsbestemmelser af
  EU-direktivet 1999/5/EC. Den fuldstændige overensstem-
  melseserklæring kan forespørges på vores hjemmeside
  under www.speedlink.com.
  Teknisk support
  På vores websted www.speedlink.com fi nder du en
  support-blanket. Alternativ dertil, kan du direkte sende en
  e-mail til vores support: support@speedlink.com
  SL-6492-BK
  1. Otwórz wnękę baterii na spodzie myszy. Włóż dwie baterie AAA (1,5V), zwracając przy tym uwagę
  na poprawną polaryzację. Zamknij wnękę baterii. W taki sam sposób postępuj z klawiaturą.
  Wymień baterie klawiatury, gdy dioda LED statusu zacznie świecić.
  2. Włącz mysz, przestawiając przełącznik na spodzie myszy do położenia „ON“. Po upływie
  W celu przedłużenia żywotności baterii urządzenie należy wyłączyć w razie dłuższego nieużywania
  (przełącznik do położenia „OFF“).
  3. Umieść odbiornik USB w wolnym złączu USB komputera. Urządzenie zostanie automatycznie
  rozpoznane przez system operacyjny, mysz i klawiatura nawiążą połączenie z odbiornikiem i po
  kilku sekundach będą gotowe do pracy.
  4. Klawisze F1 do F12 mają dodatkowe funkcje. Naciśnij klawisz „Fn“ i jednocześnie odpowiedni
  klawisz funkcyjny, by wywołać żądaną funkcję dodatkową (patrz grafi ka).
  5. Aby zwiększyć nachylenie klawiatury, rozłóż nóżki na spodzie klawiatury.
  PL
  1. Åpne batterirommet på undersiden av musen. Legg inn to AAA-batteri (1,5V), pass da på korrekt
  polaritet (retning). Lukk batterirommet igjen. Gå frem på samme måte meed tastaturet. Skift ut
  batteriene i tastaturet så snart LED for batteristatur tennes.
  2. Slå på musen ved at du skyver bryteren på undersiden til „ON“ posisjonen. Etter ca. 10 minutter
  inaktivitet går musen til strømsparemodus, ved en liten bevegelse slår den seg på igjen. For enda
  lengre driftstid, slå av apparatet dersom det ikke skal benyttes på lenge (skyvebryter til „OFF“).
  3. Sett USB-mottakeren i en ledig USB-port på datamaskinen. Apparatet registreres automatisk av
  operativsystemet, mus og tastatur setter så opp forbindelse til mottakeren og er klar til bruk etter
  få sekunder.
  4. Tastene F1 til F12 på tastaturet har ekstra funksjoner tilordnet. Trykk „Fn“ og samtidig på den
  aktuelle F-tasten, for å hente den ønskede ekstrafunksjonen (se illustrasjon).
  5. For å øke vinkelen på tastaturet, folde ned føttene på undersiden av apparatet.
  NO
  F1
  F2
  F3
  F4
  F5
  F6
  F7
  F8
  F9
  F10
  F11
  F12
  F1
  F2
  F3
  F4
  F5
  F6
  F7
  F8
  F9
  F10
  F11
  F12
  Standby
  Homepage
  Refresh
  Favorites
  Email
  Media player
  Play / pause
  Previous track
  Next track
  Mute
  Volume down
  Volume up
Speed-Link SL-6492-BK

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Speed-Link SL-6492-BK или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Speed-Link SL-6492-BK вам ответить.

Посмотреть руководство для бесплатно. Руководство относится к категории , человек(а) дали ему среднюю оценку . Руководство доступно на следующих языках: . У вас есть вопрос о или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Speed-Link SL-6492-BK

Бренд Speed-Link
Модель SL-6492-BK
Изделие Клавиатура
EAN 4027301164923, 4027301664928
Язык русский, голландский, греческий, словацкий, турецкий, чешский, Финляндия, норвежский, польский, английский, датский, шведский, итальянский, испанский, французский, немецкий, венгерский
Тип файла PDF
Клавиатура
Интерфейс устройства Беспроводной RF
Рекомендованное применение Office
Формат клавиатуры Стандартная
Полоса частот 2.4
Технология подключения Беспроводной
Мышь
Мышь входит в комплектацию
Разрешительная способность движения 1000
Датчик перемещения Оптический
Количество кнопок 3
Прокрутка
Эргономика
Дальность действия (беспроводная) 10
Plug & Play
Данные об упаковке
Интерфейс беспроводного ресивера USB
Дизайн
Цвет товара Черный
null
Системные требования
Требуется USB
Энергопитание
Тип источника питания Аккумулятор

Похожие руководства по эксплуатации

Клавиатура Speed-Link

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Speed-LinkSL-6492-BK.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь