Speed-Link SL-6492-BK инструкция

Ознакомьтесь с бесплатным руководством для Speed-Link SL-6492-BK. Вы прочитали руководство, но не смогли найти ответ на свой вопрос? В таком случае задайте свой вопрос другим пользователям продукции Speed-Link SL-6492-BK на этой странице.

1. Nyissa ki az egér alján lévő elemtartót. Helyezzen bele két AAA mini ceruzaelemet (1,5
V), közben ügyeljen a megfelelő pólusokra. Csukja vissza az elemtartót. Ugyanezt tegye a
billentyűzettel. Cserélje ki a billentyűzet elemeit, ha az elemek telítettségét jelző LED világítani
kezd.
2. Kapcsolja be az egeret: tolja az alján lévő kapcsolót „ON“ helyzetbe. Kb. 10 perc elteltével az
egér energiatakarékos üzemmódba vált át, ha nem nyom meg semmit, de ha megint hozzáér
és elmozdítja, visszakapcsol. Ha azt szeretné, hogy még tovább tartson az elem, kapcsolja ki a
készüléket, ha hosszabb ideig nem használja (állítsa a tolókapcsolót „OFF“-ra).
3. Dugja az USB vevőt számítógépe szabad USB portjára. A készüléket azonnal felismeri az
operációs rendszer, az egér és a billentyűzet ezután létrehozza a kapcsolatot a vevővel és
néhány másodperc múlva használható.
4. A billentyűzeten lévő F1 - F12 billentyűkön kiegészítő funkciók vannak. Nyomja meg az „Fn“
billentyűt és egyszerre mellé az F-gombot, hogy lehívja a kívánt kiegészítő funkciót (lásd az
ábrát).
5. Ha növelni szeretné a billentyűzet dőlésszögét, hajtsa ki a készülék alján lévő talpat.
HU
1. Åbn batterirummet på bunden af musen. Sæt de to medleverede AAA-batterier (1,5V) i, hold
herved øje med den korrekte polaritet. Luk batterirummet. Gentag den samme procedure til
tastaturet. Udskift tastaturets batterier så snart batteriindikatorens LED starter at lyse.
2. Tænd musen idet du sætter skyderen på musens bund på „ON“. Efter ca. 10 minutter inaktivitet
skifter musen til strømbesparingsmodus, via en kort bevægelse tænder du musen igen. For at
opnå en længere levetid af batterierne, slukker du enheden hvis den ikke bruges (skyderen på
„OFF“).
3. Forbind USB-modtageren med et ledigt USB-interface på din computer. Operativsystemet
genkender enheden automatisk. Mus og tastatur opretter derefter automatisk en forbindelse med
modtageren og er klar til brug efter få sekunder.
4. Tasterne F1 til F12 på tastaturet er konfi gureret med yderligere funktioner. Tryk samtidigt „Fn“ den
tilsvarende F-tast for at hente den ønskede ekstrafunktion (se fi guren).
5. Klap fødderne på enhedens bund ud for at øge tastaturets hældning.
DK
1. Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně myši. Vložte dvě baterie AAA (1,5 V), dbejte při
tom na správnou polaritu. Přihrádku na baterie opět zavřete. Postupujte pžesně tak i u klávesnice.
Výměně baterie v klávesnici, jakmile se rozsvítí světlo LED stavu baterie.
2. Myš zapněte nastavením posunovacího spínače na spodní straně do pozice „ON“.Po 10 minutách
nečinnosti přejde myš do režimu úspory energie, krátkým pohybem ji opět aktivujete. Pro ještě
delší životnost baterie, vypněte přístroj, pokud jej nepoužíváte (posunovací spínač na „OFF“).
3. Zastrčte přijímač USB do volného USB portu na Vašem počítači. Operační systém přístroj
automaticky indetifi kuje, myš a klávesnice pak navážou spojení s přijímačem a jsou připraveny k
použití během několika sekund.
4. Klávesy F1 až F12 na klávesnici jsou obsazeny dalšími dodatečnými funkcemi. K vyvolání
požadované přídavné funkce, stiskněte „Fn“ a současně příslušnou klávesu F (viz obrázek).
5. Ke zvýšení sklonu klávesnice vyklopte nožičky na spodní straně přístroje.
CZ
1. Avaa hiiren pohjassa oleva paristolokero. Aseta kaksi AAA-paristoa (1,5V) paikoilleen, varmista
tällöin oikea napaisuus. Sulje paristolokero jälleen. Toimi samalla tavoin näppäimistön kanssa.
Vaihda näppäimistön paristot heti, kun paristotilan merkkivalo alkaa palaa.
2. Kytke hiiri päälle asettamalla pohjassa oleva liukukytkin asentoon „ON“. Noin 10 minuutin
toimettomuuden jälkeen hiiri siirtyy virransäästötilaan, voit kytkeä sen jälkeen päälle liikauttamalla
sitä lyhyesti. Vielä pidemmän paristojen käyttöiän saat kytkemällä laitteen pois päältä pidemmän
käyttötauon ajaksi (liukukytkin asentoon „OFF“).
3. Liitä USB-vastaanotin tietokoneesi vapaaseen USB-liitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa
laitteen automaattisesti, hiiri ja näppäimistö luovat sen jälkeen yhteyden vastaanottimeen ja ovat
muutamassa sekunnissa käyttövalmiita.
4. Näppäimistön painikkeilla F1 - F12 on ylimääräisiä toimintoja. Paina „Fn“-painiketta ja
samanaikaisesti vastaavaa F-painiketta kutsuaksesi esiin halutun lisätoiminnon (katso kuva).
5. Lisää näppäimistön kaltevuutta kääntämällä laitteen alla olevat jalat ulos.
FI
1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην κάτω πλευρά του ποντικιού. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA
(1,5V), προσέχετε εδώ για τη σωστή πολικότητα. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταριών. Ακολουθήστε
την ίδια διαδικασία με το πληκτρολόγιο. Αλλάξτε τις μπαταρίες του πληκτρολογίου, μόλις το LED
κατάστασης μπαταριών αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Ενεργοποιήστε το ποντίκι, θέτοντας το συρόμενο διακόπτη στην κάτω πλευρά στη θέση „ON“.
Μετά από 10 λεπτά αδράνειας, το ποντίκι γυρίζει στη λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος και
μέσω μετακίνησης του ενεργοποιείται πάλι. Για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίες,
απενεργοποιείτε τη συσκευή σε μεγαλύτερη διάρκεια μη χρήσης (συρόμενος διακόπτης στο
„OFF“).
3. Εισάγετε το δέκτη USB σε μια ελεύθερη διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Η συσκευή
αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα, το ποντίκι και το πληκτρολόγιο δημιουργούν
στη συνέχεια τη σύνδεση στο δέκτη και μετά από μερικά λεπτά είναι έτοιμα για χρήση.
4. Τα πλήκτρα F1 έως F12 στο πληκτρολόγιο έχουν επιπρόσθετες λειτουργίες. Πιέστε το „Fn“ και
ταυτόχρονα το αντίστοιχο πλήκτρο F, για να καλέσετε την επιθυμητή επιπρόσθετη λειτουργία (δείτε
το σχέδιο).
5. Για να αυξήσετε την κλίση του πληκτρολογίου, ανοίξτε τα πόδια στην κάτω πλευρά της συσκευής.
GR
1. Öppna batterifacket på musens undersida. Lägg in två AAA-batterier (1,5V) med polerna åt rätt
håll. Stäng batterifacket igen. Gör exakt likadant med tangentbordet. Byt batterier i tangentbordet
så snart batteriindikatorn tänds.
2. Sätt på musen genom att fl ytta brytaren på undersidan till läge ON. Efter 10 minuter utan någon
aktivitet går musen över till energisparläget. Den kopplas på igen så snart du rör på den. För att
batterierna ska räcka ännu längre ska du stänga av setet om det inte ska användas på länge (sätt
brytaren på OFF).
3. Sätt USB-mottagaren i en ledig USB-port på datorn. Setet upptäcks automatiskt av
operativsystemet och därefter upprättar mus och tangentbord en förbindelse till mottagaren. Efter
bara några få sekunder kan du använda setet.
4. Tangenterna F1 till F12 på tangentbordet är belagda med extra funktioner. Tryck på Fn
och motsvarande F-tangent samtidigt för att hämta den extrafunktion du vill ha (se grafi sk
framställning).
5. Om du vill öka tangentbordets lutning fäller du ut fötterna på undersidan.
SE
VERS. 1.0
©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the property of their respective owner. Jöllen-
beck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is
subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
QUICK INSTALL GUIDE
CENTURY
WIRELESS DESKSET
HU
Rendeltetésszerű használat
Ez a termék csak beadó készülékként számítógépre
történő csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben való
használatra alkalmas. A Jöllenbeck GmbH nem vállal
felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy
személyi sérülésért, ha az fi gyelmetlen, szakszerűtlen,
hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
használatból eredt.
Egészségügyi kockázat
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készüléke-
ket, olyan egészségügyi panaszok léphetnek fel, mint
rossz közérzet vagy fájdalom. Rendszeresen tartson
szünetet és visszatérő panasz esetén forduljon orvoshoz.
Elemre vonatkozó tudnivalók
Csak előírt elemtípust használjon. Azonnal cserélje ki a
régi és gyenge elemeket. A pót elemeket gyermekektől
elzárva tartsa. Ön végső felhasználóként törvényesen
kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket vagy akkukat
előírásszerűen ártalmatlanítsa. Az elhasznált elemeket/
akkukat ingyenesen leadhatja a gyűjtőhelyeken, vagy
bárhol, ahol elemeket/akkukat árusítanak. Az áthúzott
hulladéktároló jele azt jelenti az elemeken és akkukon,
hogy nem szabad a háztartási hulladékkal kidobni őket. A
kimerült elemek olyan káros anyagokat tartalmazhatnak,
melyek szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás esetén
kárt tehetnek a környezetben és egészségében.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes
telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a kés-
zülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben
az esetben próbálja meg növelni a zavaró készülékektől
való távolságot.
Megfelelőségi nyilatkozat
A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel
az 1999/5/EC uniós irányelv vonatkozó biztonsági
előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot honla-
punkon a www.speedlink.com címen igényelheti meg.
Műszaki támogatás
A www.speedlink.com honlapon található támogatási
formanyomtatványunk. Másik lehetőség még, hogy a
Támogatásnak közvetlenül e-mailt is küldhet:
support@speedlink.com
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska bara användas inomhus som
inputapparat och anslutas till en dator. Jöllenbeck GmbH
tar inget ansvar för skador på produkt eller person som
är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning
eller att produkten använts för syften som inte motsvarar
tillverkarens anvisningar.
Hälsorisker
Att använda inputapparater extremt länge kan leda till
problem med hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg in
regelbundna pauser och konsultera en läkare om proble-
men återkommer.
Information om batterier
Använd endast den typ av batterier som anges. Byt genast
ut gamla och svaga batterier. Förvara reservbatterier utom
räckhåll för barn. Alla som använder någon typ av batterier
är skyldiga att kassera dem enligt gällande regler. Du kan
lämna in dina gamla, förbrukade batterier till speciella
insamlingsställen eller var som helst där man säljer
batterier. Symbolen med en överkorsad soptunna som
sitter på batterierna betyder att de inte får slängas bland
de vanliga hushållssoporna. Gamla batterier kan innehålla
ämnen som skadar miljön och vår hälsa om de kasseras
eller förvaras på fel sätt.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioan-
läggningar, mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågs-
ugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion.
Försök i så fall att öka avståndet till den apparat som stör
Försäkran om överensstämmelse
Jöllenbeck GmbH försäkrar att den här produkten uppfyller
de relevanta säkerhetskraven i EU-direktiv 1999/5/EC. En
fullständig försäkran om överensstämmelse kan beställas
på vår webbsida under www.speedlink.com.
Teknisk support
På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt ut ett
supportformulär. Alternativt kan du skicka ett e-brev direkt
till vår support: support@speedlink.com
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής
για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή και για τη χρήση σε
κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον
αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
Κίνδυνοι για την υγεία
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί
να εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική
δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και
αναζητάτε ιατρική συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
Υποδείξεις για τις μπαταρίες
Χρησιμοποιείτε μόνο τον προδιαγεγραμμένο τύπο
μπαταρίας ή συσσωρευτή. Αντικαθιστάτε παλιές και
αδύναμες μπαταρίες αμέσως. Φυλάτε τις εφεδρικές
μπαταρίες ή τους συσσωρευτές εκτός εμβέλειας παιδιών.
Ως τελικός καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να
απορρίπτετε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/
τους συσσωρευτές. Μπορείτε να παραδίδετε τις
χρησιμοποιημένες μπαταρίες/συσσωρευτές δωρεάν στα
σημεία συλλογής ή παντού όπου πωλούνται μπαταρίες/
συσσωρευτές. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων σε μπαταρίες/συσσωρευτές σημαίνει ότι
αυτά τα είδη δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά
απορρίμματα. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί να περιέχουν
επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε εσφαλμένη απόρριψη ή
αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και την
υγεία σας.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής
(των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε
να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
Δήλωση Συμμόρφωσης
Διά της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό
το προϊόν συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς
ασφαλείας της Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε
να ζητήσετε την πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης στην
ιστοσελίδα μας στο www.speedlink.com.
Τεχνική υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε ετοιμάσει
ένα έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά μπορείτε να
στείλετε ένα E-mail στο τμήμα υποστήριξης:
support@speedlink.com
GR
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som inndataenhet for
tilkobling til en datamaskin, og kun for bruk i lukkede rom.
Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for
personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil
bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra
produsenten.
Heleserisiko
Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til
helseproblemer som ubehag eller smerter. Legg derfor inn
regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene
vedvarer.
Batterianvisninger
Bruk kun den angitte batteritypen. Skift straks ut gamle og
svake batterier. Oppbevar reservebatterier utilgjengelige
for barn. Som sluttforbruker er du juridisk ansvarlig for
at bruke batterier og ladbare batterier avfallshåndteres
korrekt. Dine brukte batterier/ladbare batterier kan leveres
gratis på gjenbruksstasjoner eller på steder hvor det
selges batterier/ladbare batterier. Symbolet med overkrys-
set avfallsbøtte på batteriet betyr at det ikke skal kastes
i husholdningsavfallet. Gamle batterier kan inneholde
skadelige stoffer, som ved feilaktig avfallshåndtering eller
lagring kan føre til miljøskader eller helseskader.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høy-
frekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-
utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på
apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til
forstyrrende utstyr.
Samsvarserklæring
Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette produktet
samsvarer med de relevante sikkerhetsbestemmelsene i
EU-direktiv 1999/5/EF. Den komplette samsvarserklærin-
gen kan du fi nne på vår webside under
www.speedlink.com.
Teknisk Support
På vår webside www.speedlink.com fi nner du et sup-
portskjema. Alternativt kan du sende en e-mail direkte:
support@speedlink.com
NO
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro
zapojení do počítače a použití v uzavřených prostorách.
Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v
důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly
uvedeny výrobcem.
Zdravotní rizika
Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být
příčinou zdravotních problémů, jako jsou bolesti nebo
nevolnost. Dělejte časté přestávky a v případě opakujících
se problémů konzultujte lékaře.
Upozornění k bateriím
Používejte pouze předepsané typy baterií nebo
akumulátorů.Vyměňte ihned staré a slabé baterie.
Uchovávejte náhradní baterie nebo akumulátory mimo
dosah dětí. Jako konečný spotřebitel jste ze zákona
povinni, použité baterie/akumulátory řádně zlikvidovat.
Vaše opotřebované baterie/akumulátory můžete bezplatně
odevzdat na sběrných místech nebo všude tam, kde
se prodávají baterie/akumulátory. Symbol přeškrtnuté
popelnice na bateriích/akumulátorech znamená, že tyto se
nesmí likvidovat jako domácí odpad. Staré baterie mohou
obsahovat kontaminující látky, které při nesprávném
odstraňování nebo skladování mohou ohrozit životní
prostředí a Vaše zdraví.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefo-
ny, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti
přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit
distanci k rušivým přístrojům.
Prohlášení o shodě
Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek
je v souladu s relevantními bezpečnostními ustanoveními
směrnice EU č. 1999/5/EC. Kompletní Prohlášení o
konformitě si můžete přečíst na webových stránkách
www.speedlink.com .
Technický suport
Na našich webových stránkách www.speedlink.com jsme
pro Vás připravili suportový formulář. Jako alternativu
můžete supportu napsat přímo email na adresu:
support@speedlink.com
CZ
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu ainoastaan syöttölaitteeksi tieto-
koneeseen liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Jöl-
lenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista,
jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta,
virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttö-
tarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Terveyshaitat
Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa
terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja. Pidä
säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat
toistuvat.
Paristoa koskevia ohjeita
Käytä ainoastaan ilmoitetun tyyppisiä paristoja tai akkuja.
Vaihda vanhat ja heikot paristot heti. Säilytä varaparistot
tai akut poissa lasten ulottuvilta. Loppukäyttäjänä sinulla
on lakisääteinen velvollisuus hävittää käytetyt paristot/akut
asianmukaisesti. Käytetyt paristot/akut voidaan palauttaa
maksutta keräyspisteisiin tai kaikkialle sinne, missä pari-
stoja/akkuja myydään. Paristoissa/akuissa oleva ylivedetty
jäteastian kuva tarkoittaa, ettei niitä saa hävittää talousjä-
tteiden seassa. Käytetyt paristot voivat sisältää haitallisia
aineita, jotka voivat vaarantaa ympäristön ja terveyden, jos
niitä ei hävitetä tai varastoida asianmukaisesti.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset
kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopur-
kaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan.
Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön
aiheuttavista laitteista
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että tämä tuote on
EU-direktiivin 1999/5/EY turvamääräysten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan
yrityksemme kotisivulla osoitteessa www.speedlink.com.
Tekninen tuki
Yrityksemme internetsivulla www.speedlink.com on tukilo-
make. Tekniselle tuelle voi lähettää vaihtoehtoisesti myös
sähköpostia: support@speedlink.com
FI
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko jako
urządzenie do wprowadzania do podłączenia do kompute-
ra i do użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na skutek
nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub
niezgodnego z określonym przez producenta użytkowania
produktu.
Zagrożenia dla zdrowia
W przypadku skrajnie długiego posługiwania się
urządzeniami do wprowadzania może dojść do problemów
zdrowotnych, jak złe samopoczucie czy bóle głowy. Dlatego
należy robić regularne przerwy, a w razie powtarzających
się problemów należy zasięgnąć porady lekarza.
Informacje na temat akumulatorów
Stosowac tylko przepisany typ baterii lub akumulatorów.
Stare lub zużyte baterie natychmiast wymieniać. Zapasowe
baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jako
użytkownik masz prawny obowiązek prawidłowego usu-
wania zużytych baterii lub akumulatorów. Zużyte baterie/
akumulatory można bezpłatnie oddać w specjalnych punk-
tach zbiórki lub wszędzie tam, gdzie są one sprzedawane.
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na bateriach/
akumulatorach oznacza, że nie wolno ich wyrzucać
razem z domowymi odpadami. Zużyte akumulatory mogą
zawierać szkodliwe substancje, które przy niewłaściwej uty-
lizacji mogą zaszkodzić środowisku lub Twojemu zdrowiu.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektroma-
gnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe,
telefony przenośne, telefony komórkowe, mikrofalówki,
rozładowania elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń
w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim przypadku
należy spróbować zwiększyć odległość od zakłócających
urządzeń.
Deklaracja zgodności
Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt
jest zgodny z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa dy-
rektywy 1999/5/WE. Kompletny tekst deklaracji zgodności
można uzyskać na naszej stronie internetowej
www.speedlink.com.
Pomoc techniczna
Na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.speedlink.com znajduje się odpowiedni formularz
zgłoszeniowy. Alternatywnie można również wysłać do nas
wiadomość pocztą elektroniczną na adres:
support@speedlink.com
PLDK
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Dette produkt er kun beregnet som indtastningsenhed
for tilslutningen til en computer og anvendelsen i lukkede
rum. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på
produktet eller personskader på grund af uforsigtig, uhen-
sigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et
formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
Sundhedsfarer
Ved ekstrem lange brugstider af indtastningsenheder kan
der opstå problemer med sundheden som ubehag eller
smerter. Tag derfor regelmæssige pauser og konsulter en
læge efter gentagende problemer.
Batterianvisninger
Brug kun de foreskrevne batter- eller akkutyper. Gamle
eller næsten tomme batterier bør straks udskiftes. Reser-
vebatterier eller akkumulatorer skal opbevares således,
at de ikke er i rækkevidde af børn. Som slutbruger er
du forpligtet til at bortskaffe brugte batterier/akkumula-
torer miljørigtigt. De brugte batterier/akkumulatorer kan
bortskaffes gratis på samlingssteder eller du kan afl evere
dem i forretninger, som sælger batterier/akkumulatorer.
Symbolet med den gennemstrejfede skraldespand på
batterier/akkumulatorer betyder, at disse ikke må bortskaf-
fes i husholdningsaffaldet. Gamle batterier kan indeholde
skadelige stoffer som kan skade miljøet og sundheden,
hvis de ikke bortskaffes eller opbevares korrekt.
Overensstemmelseshenvisning
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller
felter med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mi-
krobølge-afl adninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser
af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på,
at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
Overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at produktet stemmer
overens med alle relevante sikkerhedsbestemmelser af
EU-direktivet 1999/5/EC. Den fuldstændige overensstem-
melseserklæring kan forespørges på vores hjemmeside
under www.speedlink.com.
Teknisk support
På vores websted www.speedlink.com fi nder du en
support-blanket. Alternativ dertil, kan du direkte sende en
e-mail til vores support: support@speedlink.com
SL-6492-BK
1. Otwórz wnękę baterii na spodzie myszy. Włóż dwie baterie AAA (1,5V), zwracając przy tym uwagę
na poprawną polaryzację. Zamknij wnękę baterii. W taki sam sposób postępuj z klawiaturą.
Wymień baterie klawiatury, gdy dioda LED statusu zacznie świecić.
2. Włącz mysz, przestawiając przełącznik na spodzie myszy do położenia „ON“. Po upływie
W celu przedłużenia żywotności baterii urządzenie należy wyłączyć w razie dłuższego nieużywania
(przełącznik do położenia „OFF“).
3. Umieść odbiornik USB w wolnym złączu USB komputera. Urządzenie zostanie automatycznie
rozpoznane przez system operacyjny, mysz i klawiatura nawiążą połączenie z odbiornikiem i po
kilku sekundach będą gotowe do pracy.
4. Klawisze F1 do F12 mają dodatkowe funkcje. Naciśnij klawisz „Fn“ i jednocześnie odpowiedni
klawisz funkcyjny, by wywołać żądaną funkcję dodatkową (patrz grafi ka).
5. Aby zwiększyć nachylenie klawiatury, rozłóż nóżki na spodzie klawiatury.
PL
1. Åpne batterirommet på undersiden av musen. Legg inn to AAA-batteri (1,5V), pass da på korrekt
polaritet (retning). Lukk batterirommet igjen. Gå frem på samme måte meed tastaturet. Skift ut
batteriene i tastaturet så snart LED for batteristatur tennes.
2. Slå på musen ved at du skyver bryteren på undersiden til „ON“ posisjonen. Etter ca. 10 minutter
inaktivitet går musen til strømsparemodus, ved en liten bevegelse slår den seg på igjen. For enda
lengre driftstid, slå av apparatet dersom det ikke skal benyttes på lenge (skyvebryter til „OFF“).
3. Sett USB-mottakeren i en ledig USB-port på datamaskinen. Apparatet registreres automatisk av
operativsystemet, mus og tastatur setter så opp forbindelse til mottakeren og er klar til bruk etter
få sekunder.
4. Tastene F1 til F12 på tastaturet har ekstra funksjoner tilordnet. Trykk „Fn“ og samtidig på den
aktuelle F-tasten, for å hente den ønskede ekstrafunksjonen (se illustrasjon).
5. For å øke vinkelen på tastaturet, folde ned føttene på undersiden av apparatet.
NO
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Standby
Homepage
Refresh
Favorites
Email
Media player
Play / pause
Previous track
Next track
Mute
Volume down
Volume up

У вас возник вопрос относительно изделия Speed-Link SL-6492-BK?

Задайте вопрос другим пользователям Speed-Link SL-6492-BK. Предоставьте четкое и исчерпывающее описание проблемы и своего вопроса. Чем детальней описание проблемы/вопроса, тем легче будет другим пользователям Speed-Link SL-6492-BK предоставить вам исчерпывающий ответ.

Спецификации

Бренд Speed-Link
Модель SL-6492-BK
Изделие Клавиатура
EAN 4027301164923, 4027301664928
Язык голландский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, чешский, турецкий, словацкий, греческий, венгерский
Группа товаров Клавиатуры
Тип файла PDF
Клавиатура
Интерфейс устройства Беспроводной RF
Рекомендованное применение Office
Формат клавиатуры Стандартная
Полоса частот 2.4
Технология подключения Беспроводной
Мышь
Мышь входит в комплектацию
Разрешительная способность движения 1000
Датчик перемещения Оптический
Количество кнопок 3
Прокрутка
Эргономика
Дальность действия (беспроводная) 10
Plug & Play
Данные об упаковке
Интерфейс беспроводного ресивера USB
Дизайн
Цвет товара Черный
Системные требования
Требуется USB
Энергопитание
Тип источника питания Аккумулятор