Speed-Link VENDOM инструкция

Speed-Link VENDOM

Справа вы найдете вашу инструкцию Speed-Link VENDOM. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Speed-Link VENDOM - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Speed-Link VENDOM. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Speed-Link VENDOM пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Speed-Link
Модель
VENDOM
Изделие
EAN
Язык
голландский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, чешский, румынский, турецкий, греческий, венгерский
Тип файла
PDF
Lütfen bu bilgiyi daha sonra kullanmak üzere saklayın.
HU
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas beadó
készülékként és zárt helyiségben való. A termék nem igényel
karbantartást. Ne használja külső sérülés esetén. A Jöllenbeck GmbH
nem vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy
személyi sérülésért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy
nem a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból eredt.
ÁRTALMATLANÍTÁS
Az áthúzott hulladéktároló jele azt jelenti, hogy ezt a terméket
nem szabad a háztartási hulladékkal együtt semlegesíteni. Mivel
az elektromos készülékek káros anyagokat tartalmazhatnak,
amelyek szakszerűtlen eltávolítása vagy tárolása a környezetet és az
egészséget károsíthatja, ezért külön kell eltávolítani. Végső
felhasználóként törvény kötelezi Önt arra, hogy a kiselejtezett
elektromos készülékeket arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
közelében lévő gyűjtőhellyel kapcsolatos információkat a helyi
hatóságoknál, újrahasznosító központokban, vagy a terméket
forgalmazó üzletben szerezhet be. Hivatalos gyűjtőhelyen leadással
hozzájárul a szakszerű újrafeldolgozáshoz és a környezetvédelemhez.
Ha új készüléket vásárol, akkor a kereskedő felajánlja, hogy a régi
készüléket átveszi és ingyenesen semlegesíti, ha a visszaadott
készülék és az újonnan vásárolt készülék felépítése és funkciója
azonos. Kiskereskedelmi üzletekben, amelyekben legalább 400
négyzetméternyi területet elektromos és elektronikus készülékek
eladására szántak, vagy kiskereskedelmi üzletek által azok közvetlen
környezetében hivatalosan kijelölt gyűjtőhelyeken ingyenesen
leadhatja a régi kisméretű elektromos és elektronikus eszközöket
(külső méretek nem haladják meg a 25 cm-t), új készülék vásárlása
nélkül. Az esetleges elemeket/akkumulátorokat, lehetőség szerint a
semlegesítés előtt távolítsa el a készülékből. A készülékek, elemek és
akkumulátorok engedélyezetlen eltávolítása az érvényes törvénykezés
szerinti szankciókat von maga után.
EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZAT
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készülékeket, olyan
egészségügyi panaszok léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy
fájdalom. Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő panasz esetén
forduljon orvoshoz.
MEGFELELŐSÉGI TUDNIVALÓK
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a
távolságot a zavaró készülékekhez.
MŰSZAKI TÁMOGATÁS
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon
Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon
www.speedlink.com keresztül érhet el.
Kérem, ezt az információt tartsa meg referenciaként.
EL
ΧΡΉΣΉ ΣΎΜΦΩΝΉ ΜΕ ΤΟΎΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη
σύνδεση σε έναν υπολογιστή και για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Το
προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει
εξωτερικές ζημιές. Ή Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
ΑΠΟΡΡΙΨΉ
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι
το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα μη
ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Επειδή στις ηλεκτρικές
συσκευές μπορεί να περιέχονται επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε
ακατάλληλη διάθεση ή αποθήκευση, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο
περιβάλλον και την υγεία σας, πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά.
Εσείς ως τελικός χρήστης είστε υποχρεωμένος να παραδίδετε τις
άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο καθορισμένο σημείο
συγκέντρωσης. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικές με τα
σημεία συλλογής της περιοχής σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα
ανακυκλώσιμων υλικών ή στο κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό
το προϊόν. Μέσω της απόρριψης σε ένα επίσημο σημείο συλλογής
συνεισφέρετε στην σωστή ανακύκλωση και στην προστασία του
περιβάλλοντος. Κατά την απόκτηση μιας νέας συσκευής ο διανομέας
προσφέρει την δυνατότητα παραλαβής των παλαιών συσκευών και
δωρεάν απόρριψης, εφόσον η συσκευή που επιστρέφεται είναι του
ίδιου τύπου και έχει τις ίδιες λειτουργίες με το νεο-αποκτηθέν προϊόν.
Επιτρέπεται δωρεάν παράδοση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλαιών
συσκευών (όχι με εξωτερικές διαστάσεις πάνω από 25εκ.) και χωρίς
υποχρέωση αγοράς μιας ισότιμης συσκευήςσε καταστήματα λιανικής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με επιφάνεια τουλάχιστον 400
τετραγωνικά μέτρα και σε επίσημα καθορισμένα από το κατάστημα
λιανικής σημεία συγκέντρωσης, τα οποία βρίσκονται κοντά στο
κατάστημα λιανικής. Ενδεχόμενα υπάρχουσες μπαταρίες/συσσωρευτές
πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να απομακρύνονται πριν από την
απόρριψη από τη συσκευή. Ή μη επιτρεπόμενη απόρριψη συσκευών,
μπαταριών και συσσωρευτών από τον χρήστη οδηγεί σε κυρώσεις
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΚΙΝΔΎΝΟΙ ΓΙΑ ΤΉΝ ΎΓΕΙΑ
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί να
εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι.
Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική συμβουλή σε
επίμονα προβλήματα.
ΎΠΟΔΕΙΞΉ ΣΎΜΜΟΡΦΩΣΉΣ
Ύπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων
υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
ΤΕΧΝΙΚΉ ΎΠΟΣΤΉΡΙΞΉ
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα
υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω
της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες
για μελλοντική αναφορά.
CZ
POUŽITÍ PODLE PŘEDPISŮ
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení na
počítač a použití v uzavřených prostorách. Produkt je bezúdržbový. V
případě vnějšího poškození jej nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH
nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé
v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku,
nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny
výrobcem.
LIKVIDACE
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že se výrobek nesmí
vyhazovat s netříděným domovní odpadem. Protože elektrické
přístroje mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou vést k
poškození životního prostředí nebo zdraví osob při nesprávné likvidaci
či skladování, je nutné takové přístroje likvidovat odděleně. Jako
koncový uživatel máte dle zákona povinnost odevzdat vysloužilé
elektrospotřebiče do úředně určené sběrny. Informace o sběrnách ve
Vaší blízkosti obdržíte na místních úřadech, u místního podniku pro
likvidaci odpadu, nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek
zakoupil(a). Tím, že přístroje necháte zlikvidovat na oficiálních
sběrných místech, přispíváte k odborné recyklaci a ochraně životního
prostředí. Při nákupu nového přístroje umožňuje jeho prodejce
protiodběr starších přístrojů a jejich bezplatnou likvidaci, je-li
odevzdávaný přístroj stejného druhu a plní stejné funkce jako nově
zakoupený produkt. V maloobchodě o prodejní ploše alespoň 400
metrů čtverečních vyhrazené pro elektrické a elektronické přístroje
nebo na oficiálně vyhrazených sběrných místech maloobchodů
nacházejících se v bezprostředním okolí lze staré malé elektrické a
elektronické přístroje (žádný vnější rozměr nepřekračuje 25cm)
odevzdat bezplatně a bez závazku k nákupu stejného přístroje.
Případné baterie či akumulátory je nutné před likvidací z přístroje
vyjmout. Nepovolená likvidace přístrojů, baterií či akumulátorů
prováděná uživatelem vede k postihům dle platných zákonů.
ZDRAVOTNÍ RIZIKA
Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být příčinou
zdravotních problémů, jako jsou bolesti nebo nevolnost. Dělejte časté
přestávky a v případě opakujících se problémů konzultujte lékaře.
INFORMACE O KONFORMITĚ
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým
přístrojům.
TECHNICKÝ SUPORT
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte
prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím
našich webových stránek www.speedlink.com.
Tyto informace uchovejte pro budoucí potřebu.
PT
UTILIZAÇÃO CORRETA
Este produto é apenas adequado como unidade de entrada para a
ligação a um computador e ao uso em espaços fechados. O produto
não necessita de manutenção. Não o utilize em caso de danos
exteriores. A Jöllenbeck GmbH não se responsabiliza por danos no
produto ou ferimentos pessoais resultantes de utilização incorrecta,
negligente, errada ou indevida do produto para fins que não aqueles
previstos pelo fabricante.
ELIMINAÇÃO
O símbolo do caixote do lixo riscado significa que este produto
não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico não
separado. Os aparelhos elétricos contêm substâncias tóxicas e,
em caso de não serem corretamente eliminados ou armazenados,
podem ser perigosos para o meio ambiente e a saúde das pessoas,
devendo, portanto, ser separados para a eliminação. Como utilizador
final é obrigado legalmente a entregar os aparelhos elétricos no ponto
de recolha oficial. Pode adquirir informações sobre os postos de
recolha junto das autoridades locais, pontos de recolha de lixo ou na
loja onde adquiriu este produto. Com a eliminação em um ponto de
recolha oficial, está a contribuir com a gestão especializada de
resíduos e com a proteção do meio ambiente. Ao adquirir um aparelho
novo, o comerciante oferece a possibilidade de levar, de forma
gratuita, o aparelho velho no momento da entrega, com a condição de
que o aparelho velho tenha as mesmas características e funções que
o novo aparelho adquirido. Nos estabelecimentos com uma área de,
pelo menos, 400 metros quadrados de exposição de eletrodomésticos
e aparelhos elétricos, ou em lojas com a identificação de recolha
oficial do município, é possível entregar aparelhos elétricos ou
eletrónicos pequenos (não maiores de 25cm) de forma gratuita e sem
a obrigação de comprar um aparelho novo. As pilhas e baterias que
estiverem nos aparelhos deverão ser removidas antes da eliminação.
A eliminação não autorizada de aparelhos, pilhas e baterias pelo
consumidor podem causar penalizações segundo as legislações
vigentes.
RISCOS DE SAÚDE
Em caso de utilização longa das unidades de entrada, podem
prejudicar a saúde, como desconforto ou dores. Efetue pausas
regularmente e obtenha conselhos médicos em caso de problemas
recorrentes.
INDICAÇÃO DE CONFORMIDADE
Influências de campos estaticamente fortes, eléctricos ou de alta
frequência (instalações radioeléctricas, telemóveis, descargas de
microondas) podem causar falhas no funcionamento do aparelho (dos
aparelhos). Neste caso tente aumentar a distância relativamente aos
aparelhos que interferem.
SUPORTE TÉCNICO
Em caso de quaisquer dificuldades com este produto, ponha-se em
contacto com o nosso serviço de atendimento que
pode aceder rapidamente através de nosso website
www.speedlink.com.
Por favor, guarde esta informação para uma futura referência.
DK
BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE
Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed for tilslutning til en
PC og anvendelsen i lukkede rum. Produktet er vedligeholdelsesfrit.
Brug det ikke, hvis det har udvendige skader. Jöllenbeck GmbH er
ikke ansvarligt for skader på produktet eller personskader på grund af
uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse
til et formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
BORTSKAFFELSE
Symbolet med den overstregede aaldsbeholder betyder, at dette
produkt ikke må bortskaes sammen med det usorterede
husholdningsaald. Da elapparater kan indeholde skadelige
stoer, som kan beskadige miljøet og dit helbred, hvis de ikke
bortskaes eller opbevares korrekt, skal de bortskaes separat. Som
slutbruger har du pligt til at aflevere udtjente elapparater på et
ocielt indsamlingssted. Du kan indhente oplysninger om
indsamlingssteder i nærheden fra de lokale myndigheder,
genbrugsstationer eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Ved
bortskaelse på et ocielt indsamlingssted yder du dit bidrag til
korrekt genbrug og miljøbeskyttelse. Ved køb af et nyt produkt giver
forhandleren mulighed for at aflevere gamle, udtjente produkter,
hvorefter de bortskaes gratis, hvis det returnerede produkt er af
samme type og har de samme funktioner som det nyerhvervede
produkt. Små, udtjente el- og elektronikprodukter (ingen udvendige
mål over 25cm) kan afleveres gratis til detailforretninger med et
salgsareal på mindst 400 kvadratmeter til el- og elektronikprodukter
eller til indsamlingssteder, som er ocielt udpeget af
detailforretningen i dennes umiddelbare nærhed, uden forpligtelser
om køb af et lignende produktet. Eventuelle batterier/akkuer skal så
vidt muligt tages ud af produktet før bortskaelsen. Hvis brugeren
bortskaer apparater, batterier og akkuer ulovligt, medfører det
sanktioner i henhold til den gældende lov.
SUNDHEDSRISIKO
Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være årsag
til sundhedsmæssige skader som ubehag eller smerter. Hold
regelmæssigt pause, og søg læge, hvis problemerne gentager sig.
OVERENSSTEMMELSESHENVISNING
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med
høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger),
kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I
dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende
enheder.
TEKNISK SUPPORT
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
support som du finder på vores webside www.speedlink.com.
Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.
SE
FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING
Den här produkten ska endast användas som inputapparat och
anslutas till en dator och den får bara användas inomhus. Produkten
är underhållsfri. Använd den inte om det finns utvändiga skador.
Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person
som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller
att produkten använts för syften som inte motsvarar tillverkarens
anvisningar.
KASSERING
Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att produkten
inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna. Eftersom
elektriska apparater kan innehålla farliga ämnen som kan skada
miljön och människors hälsa om de kasseras eller förvaras på fel sätt
måste gamla elektriska apparater sorteras och kasseras separat. Som
slutanvändare är du skyldig att lämna in elektriska apparater till ett
allmänt insamlingsställe för kassering. Information om
insamlingsställen i din närhet får du av de lokala myndigheterna, den
lokala återvinningen eller där du köpte produkten. När du lämnar in
dina gamla apparater till ett allmänt insamlingsställe bidrar du till att
återvinna materialet och skona miljön. När du köper en ny produkt får
du möjlighet att i gengäld lämna in dina gamla apparater till butiken
utan kostnad, om de är av likvärdig typ och har samma funktioner
som den nyköpta produkten. Gamla elektriska och elektroniska
apparater av mindre format (inga utvändiga mått över 25cm) kan
gratis och utan krav på att köpa en ny, likvärdig produkt lämnas in till
butiker med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska
produkter på minst 400 kvadratmeter eller till ett allmänt
insamlingsställe i närheten som anvisas av butikspersonalen.
Eventuella vanliga eller uppladdningsbara batterier måste tas ut ur
produkten innan den kasseras, i den mån det är möjligt. Att kassera
apparater eller någon typ av batterier på annat sätt än det tillåtna
leder till rättsliga sanktioner enligt gällande lagar och bestämmelser.
HÄLSORISKER
Att använda inputapparater extremt länge kan leda till problem med
hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg in regelbundna pauser och
konsultera en läkare om problemen återkommer.
INFORMATION OM FUNKTIONSSTÖRNINGAR
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
avståndet till den apparat som stör.
TEKNISK SUPPORT
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända
dig till vår support. Du når den snabbast genom vår
webbsida www.speedlink.com.
Spara den här informationen för senare bruk.
FI
MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ
Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen
liittämisen jälkeen ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Tuotetta ei tarvitse
huoltaa. Älä käytä sitä, jos havaitset ulkoisia vaurioita. Jöllenbeck
GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä
vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
HÄVITTÄMINEN
Ylivedetyn jäteastian symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa
hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen seassa. Koska
sähkölaitteet voivat sisältää haitallisia aineita, jotka voivat
muussa kuin asianmukaisessa hävittämisessä tai varastoinnissa
vahingoittaa ympäristöä ja terveyttä, ne on hävitettävä lajiteltuna.
Sinulla on loppukäyttäjänä lakisääteinen velvollisuus toimittaa
käytöstä otetut sähkölaitteet viralliseen keräyspisteeseen. Tietoja
keräyspisteistä lähelläsi saat paikallisilta viranomaisilta, jäteasemilta
tai siitä liikkeestä, josta olet ostanut tämän tuotteen. Kun hävität
tuotteen virallisen keräyspisteen kautta, teet oman osasi
asiamukaisen kierrätyksen ja ympäristönsuojelun suhteen. Ostaessasi
uuden laitteen sen myyjä mahdollistaa käytettyjen laitteiden
palautuksen ja maksuttoman hävittämisen, mikäli palautettava laite
on tyypiltään vastaava ja toiminnoiltaan samankaltainen kuin uusi
ostettu tuote. Vähittäismyymälöihin, joissa on vähintään 400
neliömetrin myyntiala sähkö- ja elektroniikkalaitteille, tai
vähittäismyymälän virallisesti osoittamiin keräyspisteisiin niiden
välittömässä läheisyydessä voidaan palauttaa käytettyjä piensähkö- ja
elektroniikkalaitteita (ulkomitat korkeintaan 25cm) maksuttomasti ja
ilman velvoitetta samankaltaisen laitteen ostoon. Mahdollisesti
olemassa olevat paristot/akut on, mikäli mahdollista, poistaa
laitteesta ennen hävittämistä. Käyttäjän suorittama luvaton laitteiden,
paristojen ja akkujen hävittäminen johtaa seuraamuksiin voimassa
olevan lainsäädännön mukaisesti.
TERVEYSHAITAT
Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä
vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja
kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat toistuvat.
VAATIMUSTENMUKAISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
(radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
TEKNINEN TUKI
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny
tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme
www.speedlink.com kautta.
Säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.
NO
FORSKRIFTSMESSIG BRUK
Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling
til en datamaskin, og kun for bruk i lukkede rom. Produktet er
vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved ytre synlige skader. Jöllenbeck
GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader som skyldes
ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det
som er angitt fra produsenten.
DEPONERING
Søppelkassen med strek over angir at produktet ikke skal kastes
sammen med usortert husholdningsavfall. Elektroniske apparater
inneholder potensielt helse- og miljøskadelige stoer som krever
separat, forskriftsmessig kassering. Som sluttforbruker er du
lovpålagt å levere inn brukte elektroniske apparater til et godkjent
innsamlingssted. Kontakt de lokale myndighetene, en
gjenvinningsstasjon eller butikken du kjøpte produktet hos for mer
informasjon om godkjente innsamlingssteder der du bor. Når du
leverer inn produktet for forskriftsmessig kassering og resirkulering,
er du med på å beskytte miljøet. Ved kjøp av et nytt apparat kan det
gamle apparatet (forutsatt at det er likeverdig med det nye med
hensyn til type og funksjonalitet) leveres inn og kasseres gratis hos
forhandleren. Små elektriske og elektroniske apparater (utvendige
mål på maks. 25cm) kan leveres inn gratis på følgende steder, uten
forpliktelse til kjøp av et nytt tilsvarende produkt: i detaljbutikker der
salgsarealet for elektrisk og elektronisk utstyr utgjør minst 400m2,
eller på et nærliggende innsamlingssted som detaljbutikken har
godkjent. Eventuelle batterier må fjernes fra apparatet før kassering.
Ved ikke-forskriftsmessig kassering av apparater og batterier kan
brukeren straes med sanksjoner iht. gjeldende lovgivning.
HELESERISIKO
Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til helseproblemer
som ubehag eller smerter. Legg derfor inn regelmessige pauser og
kontakt lege dersom problemene vedvarer.
SAMSVARSANVISNING
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å
øke avstanden til forstyrrende utstyr.
TEKNISK SUPPORT
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta
kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside
www.speedlink.com.
Vennligst oppevar denne informasjonen for senere referanse.
RO
UTILIZARE CONFORMĂ
Acest produs este adecvat numai ca dispozitiv periferic de intrare,
pentru conectarea la un computer şi pentru utilizarea în spaţii închise.
Produsul nu necesită întreţinere. Nu utilizaţi produsul dacă prezintă
deteriorări exterioare. Compania Jöllenbeck GmbH nu îşi asumă
răspunderea pentru deteriorări ale produsului sau vătămări corporale
cauzate de utilizarea neatentă, necorespunzătoare, greşită sau
neconformă destinaţiei produsului, indicate de producător.
ELIMINARE
Simbolul tomberonului tăiat indică faptul că acest produs nu
poate fi aruncat la gunoiul menajer. Deoarece aparatele electrice
pot conține substanțe nocive, care în caz de eliminare sau
depozitare incorectă a aparatelor, pot cauza daune sănătății și
mediului, trebuie eliminate separat. Utilizatorii sunt obligați prin lege
să predea aparatele electrice nefolositoare la punctele de colectare
autorizate. Informații cu privire la punctele de colectare din apropierea
dumneavoastră puteți găsi la autoritățile locale, centre de reciclare și
la magazinul la care ați achiziționat produsul. Predând aparatul la un
punct de colectare oficial contribuiți la reciclarea acestuia și la
protejarea mediului. La achiziționarea unui nou aparat, vânzătorul vă
oferă posibilitatea de a prelua și elimina gratuit aparatele vechi, cu
condiția ca aparatul uzat să fie de același tip și să aibă aceleași
funcții ca și cel recent achiziționat. În magazinele de vânzare cu
amănuntul a aparatelor electrice și electronice cu suprafață de
desfacere de minim 400 metri pătrați sau la punctele de colectare
oficiale ale magazinelor de vânzare cu amănuntul din imediata
vecinătate a acestora pot fi predate aparatele electrice și electronice
uzate de mici dimensiuni (sub 25cm la exterior) gratuit și fără niciun
fel de obligație, la cumpărarea unui aparat de același tip. Înaintea
eliminării aparatului trebuie scoase bateriile/acumulatoarele, dacă
există. Eliminarea necorespunzătoare a aparatelor, bateriilor și
acumulatorilor de către utilizator este sancționată conform legislației
în vigoare.
RISCURI PENTRU SĂNĂTATE
În cazul unei utilizări extrem de îndelungate a dispozitivelor periferice
de intrare, este posibilă apariţia unor probleme de sănătate, de
exemplu indispoziţie sau dureri. Faceţi pauze regulate şi, dacă
problemele se repetă, consultaţi medicul.
INFORMAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA
Dacă se află sub influenţa câmpurilor statice, electrice sau de înaltă
frecvenţă puternice (staţii de radio, telefoane mobile, descărcări de
microunde), aparatul (aparatele) poate/pot suferi defecţiuni. În acest
caz, încercaţi să măriţi distanţa faţă de aparatele perturbatoare.
ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Dacă aveţi probleme tehnice cu acest produs, vă rugăm să vă adresaţi
serviciului nostru de asistenţă, accesibil cel mai rapid prin pagina
noastră web, www.speedlink.com.
Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru a
le putea consulta ulterior.
VENDOM
ILLUMINATED SCISSOR KEYBOARD
INFO GUIDE
VER. 1.0
SL-640002-BK
Function Key
Homepage
Stop
Search
E-Mail program
Play/pause
Previous track
Next track
Volume down
Volume up
Mute
Cyan/ Green/ Blue/ O

У вас возник вопрос относительно изделия Speed-Link VENDOM?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Speed-Link VENDOM, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в