Speed-Link VENDOM

Speed-Link VENDOM инструкция

(1)
 • Lütfen bu bilgiyi daha sonra kullanmak üzere saklayın.
  HU
  RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
  A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas beadó
  készülékként és zárt helyiségben való. A termék nem igényel
  karbantartást. Ne használja külső sérülés esetén. A Jöllenbeck GmbH
  nem vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy
  személyi sérülésért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy
  nem a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból eredt.
  ÁRTALMATLANÍTÁS
  Az áthúzott hulladéktároló jele azt jelenti, hogy ezt a terméket
  nem szabad a háztartási hulladékkal együtt semlegesíteni. Mivel
  az elektromos készülékek káros anyagokat tartalmazhatnak,
  amelyek szakszerűtlen eltávolítása vagy tárolása a környezetet és az
  egészséget károsíthatja, ezért külön kell eltávolítani. Végső
  felhasználóként törvény kötelezi Önt arra, hogy a kiselejtezett
  elektromos készülékeket arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
  közelében lévő gyűjtőhellyel kapcsolatos információkat a helyi
  hatóságoknál, újrahasznosító központokban, vagy a terméket
  forgalmazó üzletben szerezhet be. Hivatalos gyűjtőhelyen leadással
  hozzájárul a szakszerű újrafeldolgozáshoz és a környezetvédelemhez.
  Ha új készüléket vásárol, akkor a kereskedő felajánlja, hogy a régi
  készüléket átveszi és ingyenesen semlegesíti, ha a visszaadott
  készülék és az újonnan vásárolt készülék felépítése és funkciója
  azonos. Kiskereskedelmi üzletekben, amelyekben legalább 400
  négyzetméternyi területet elektromos és elektronikus készülékek
  eladására szántak, vagy kiskereskedelmi üzletek által azok közvetlen
  környezetében hivatalosan kijelölt gyűjtőhelyeken ingyenesen
  leadhatja a régi kisméretű elektromos és elektronikus eszközöket
  (külső méretek nem haladják meg a 25 cm-t), új készülék vásárlása
  nélkül. Az esetleges elemeket/akkumulátorokat, lehetőség szerint a
  semlegesítés előtt távolítsa el a készülékből. A készülékek, elemek és
  akkumulátorok engedélyezetlen eltávolítása az érvényes törvénykezés
  szerinti szankciókat von maga után.
  EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZAT
  Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készülékeket, olyan
  egészségügyi panaszok léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy
  fájdalom. Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő panasz esetén
  forduljon orvoshoz.
  MEGFELELŐSÉGI TUDNIVALÓK
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a
  távolságot a zavaró készülékekhez.
  MŰSZAKI TÁMOGATÁS
  A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon
  Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon
  www.speedlink.com keresztül érhet el.
  Kérem, ezt az információt tartsa meg referenciaként.
  EL
  ΧΡΉΣΉ ΣΎΜΦΩΝΉ ΜΕ ΤΟΎΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη
  σύνδεση σε έναν υπολογιστή και για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Το
  προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει
  εξωτερικές ζημιές. Ή Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
  για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
  ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
  διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  ΑΠΟΡΡΙΨΉ
  Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι
  το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα μη
  ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Επειδή στις ηλεκτρικές
  συσκευές μπορεί να περιέχονται επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε
  ακατάλληλη διάθεση ή αποθήκευση, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο
  περιβάλλον και την υγεία σας, πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά.
  Εσείς ως τελικός χρήστης είστε υποχρεωμένος να παραδίδετε τις
  άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο καθορισμένο σημείο
  συγκέντρωσης. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικές με τα
  σημεία συλλογής της περιοχής σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα
  ανακυκλώσιμων υλικών ή στο κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό
  το προϊόν. Μέσω της απόρριψης σε ένα επίσημο σημείο συλλογής
  συνεισφέρετε στην σωστή ανακύκλωση και στην προστασία του
  περιβάλλοντος. Κατά την απόκτηση μιας νέας συσκευής ο διανομέας
  προσφέρει την δυνατότητα παραλαβής των παλαιών συσκευών και
  δωρεάν απόρριψης, εφόσον η συσκευή που επιστρέφεται είναι του
  ίδιου τύπου και έχει τις ίδιες λειτουργίες με το νεο-αποκτηθέν προϊόν.
  Επιτρέπεται δωρεάν παράδοση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλαιών
  συσκευών (όχι με εξωτερικές διαστάσεις πάνω από 25εκ.) και χωρίς
  υποχρέωση αγοράς μιας ισότιμης συσκευήςσε καταστήματα λιανικής
  ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με επιφάνεια τουλάχιστον 400
  τετραγωνικά μέτρα και σε επίσημα καθορισμένα από το κατάστημα
  λιανικής σημεία συγκέντρωσης, τα οποία βρίσκονται κοντά στο
  κατάστημα λιανικής. Ενδεχόμενα υπάρχουσες μπαταρίες/συσσωρευτές
  πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να απομακρύνονται πριν από την
  απόρριψη από τη συσκευή. Ή μη επιτρεπόμενη απόρριψη συσκευών,
  μπαταριών και συσσωρευτών από τον χρήστη οδηγεί σε κυρώσεις
  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  ΚΙΝΔΎΝΟΙ ΓΙΑ ΤΉΝ ΎΓΕΙΑ
  Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί να
  εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι.
  Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική συμβουλή σε
  επίμονα προβλήματα.
  ΎΠΟΔΕΙΞΉ ΣΎΜΜΟΡΦΩΣΉΣ
  Ύπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων
  υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
  αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
  στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
  δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  ΤΕΧΝΙΚΉ ΎΠΟΣΤΉΡΙΞΉ
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα
  υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω
  της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
  Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες
  για μελλοντική αναφορά.
  CZ
  POUŽITÍ PODLE PŘEDPISŮ
  Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení na
  počítač a použití v uzavřených prostorách. Produkt je bezúdržbový. V
  případě vnějšího poškození jej nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH
  nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé
  v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku,
  nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny
  výrobcem.
  LIKVIDACE
  Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že se výrobek nesmí
  vyhazovat s netříděným domovní odpadem. Protože elektrické
  přístroje mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou vést k
  poškození životního prostředí nebo zdraví osob při nesprávné likvidaci
  či skladování, je nutné takové přístroje likvidovat odděleně. Jako
  koncový uživatel máte dle zákona povinnost odevzdat vysloužilé
  elektrospotřebiče do úředně určené sběrny. Informace o sběrnách ve
  Vaší blízkosti obdržíte na místních úřadech, u místního podniku pro
  likvidaci odpadu, nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek
  zakoupil(a). Tím, že přístroje necháte zlikvidovat na oficiálních
  sběrných místech, přispíváte k odborné recyklaci a ochraně životního
  prostředí. Při nákupu nového přístroje umožňuje jeho prodejce
  protiodběr starších přístrojů a jejich bezplatnou likvidaci, je-li
  odevzdávaný přístroj stejného druhu a plní stejné funkce jako nově
  zakoupený produkt. V maloobchodě o prodejní ploše alespoň 400
  metrů čtverečních vyhrazené pro elektrické a elektronické přístroje
  nebo na oficiálně vyhrazených sběrných místech maloobchodů
  nacházejících se v bezprostředním okolí lze staré malé elektrické a
  elektronické přístroje (žádný vnější rozměr nepřekračuje 25cm)
  odevzdat bezplatně a bez závazku k nákupu stejného přístroje.
  Případné baterie či akumulátory je nutné před likvidací z přístroje
  vyjmout. Nepovolená likvidace přístrojů, baterií či akumulátorů
  prováděná uživatelem vede k postihům dle platných zákonů.
  ZDRAVOTNÍ RIZIKA
  Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být příčinou
  zdravotních problémů, jako jsou bolesti nebo nevolnost. Dělejte časté
  přestávky a v případě opakujících se problémů konzultujte lékaře.
  INFORMACE O KONFORMITĚ
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým
  přístrojům.
  TECHNICKÝ SUPORT
  V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte
  prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím
  našich webových stránek www.speedlink.com.
  Tyto informace uchovejte pro budoucí potřebu.
  PT
  UTILIZAÇÃO CORRETA
  Este produto é apenas adequado como unidade de entrada para a
  ligação a um computador e ao uso em espaços fechados. O produto
  não necessita de manutenção. Não o utilize em caso de danos
  exteriores. A Jöllenbeck GmbH não se responsabiliza por danos no
  produto ou ferimentos pessoais resultantes de utilização incorrecta,
  negligente, errada ou indevida do produto para fins que não aqueles
  previstos pelo fabricante.
  ELIMINAÇÃO
  O símbolo do caixote do lixo riscado significa que este produto
  não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico não
  separado. Os aparelhos elétricos contêm substâncias tóxicas e,
  em caso de não serem corretamente eliminados ou armazenados,
  podem ser perigosos para o meio ambiente e a saúde das pessoas,
  devendo, portanto, ser separados para a eliminação. Como utilizador
  final é obrigado legalmente a entregar os aparelhos elétricos no ponto
  de recolha oficial. Pode adquirir informações sobre os postos de
  recolha junto das autoridades locais, pontos de recolha de lixo ou na
  loja onde adquiriu este produto. Com a eliminação em um ponto de
  recolha oficial, está a contribuir com a gestão especializada de
  resíduos e com a proteção do meio ambiente. Ao adquirir um aparelho
  novo, o comerciante oferece a possibilidade de levar, de forma
  gratuita, o aparelho velho no momento da entrega, com a condição de
  que o aparelho velho tenha as mesmas características e funções que
  o novo aparelho adquirido. Nos estabelecimentos com uma área de,
  pelo menos, 400 metros quadrados de exposição de eletrodomésticos
  e aparelhos elétricos, ou em lojas com a identificação de recolha
  oficial do município, é possível entregar aparelhos elétricos ou
  eletrónicos pequenos (não maiores de 25cm) de forma gratuita e sem
  a obrigação de comprar um aparelho novo. As pilhas e baterias que
  estiverem nos aparelhos deverão ser removidas antes da eliminação.
  A eliminação não autorizada de aparelhos, pilhas e baterias pelo
  consumidor podem causar penalizações segundo as legislações
  vigentes.
  RISCOS DE SAÚDE
  Em caso de utilização longa das unidades de entrada, podem
  prejudicar a saúde, como desconforto ou dores. Efetue pausas
  regularmente e obtenha conselhos médicos em caso de problemas
  recorrentes.
  INDICAÇÃO DE CONFORMIDADE
  Influências de campos estaticamente fortes, eléctricos ou de alta
  frequência (instalações radioeléctricas, telemóveis, descargas de
  microondas) podem causar falhas no funcionamento do aparelho (dos
  aparelhos). Neste caso tente aumentar a distância relativamente aos
  aparelhos que interferem.
  SUPORTE TÉCNICO
  Em caso de quaisquer dificuldades com este produto, ponha-se em
  contacto com o nosso serviço de atendimento que
  pode aceder rapidamente através de nosso website
  www.speedlink.com.
  Por favor, guarde esta informação para uma futura referência.
  DK
  BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE
  Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed for tilslutning til en
  PC og anvendelsen i lukkede rum. Produktet er vedligeholdelsesfrit.
  Brug det ikke, hvis det har udvendige skader. Jöllenbeck GmbH er
  ikke ansvarligt for skader på produktet eller personskader på grund af
  uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse
  til et formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
  BORTSKAFFELSE
  Symbolet med den overstregede aaldsbeholder betyder, at dette
  produkt ikke må bortskaes sammen med det usorterede
  husholdningsaald. Da elapparater kan indeholde skadelige
  stoer, som kan beskadige miljøet og dit helbred, hvis de ikke
  bortskaes eller opbevares korrekt, skal de bortskaes separat. Som
  slutbruger har du pligt til at aflevere udtjente elapparater på et
  ocielt indsamlingssted. Du kan indhente oplysninger om
  indsamlingssteder i nærheden fra de lokale myndigheder,
  genbrugsstationer eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Ved
  bortskaelse på et ocielt indsamlingssted yder du dit bidrag til
  korrekt genbrug og miljøbeskyttelse. Ved køb af et nyt produkt giver
  forhandleren mulighed for at aflevere gamle, udtjente produkter,
  hvorefter de bortskaes gratis, hvis det returnerede produkt er af
  samme type og har de samme funktioner som det nyerhvervede
  produkt. Små, udtjente el- og elektronikprodukter (ingen udvendige
  mål over 25cm) kan afleveres gratis til detailforretninger med et
  salgsareal på mindst 400 kvadratmeter til el- og elektronikprodukter
  eller til indsamlingssteder, som er ocielt udpeget af
  detailforretningen i dennes umiddelbare nærhed, uden forpligtelser
  om køb af et lignende produktet. Eventuelle batterier/akkuer skal så
  vidt muligt tages ud af produktet før bortskaelsen. Hvis brugeren
  bortskaer apparater, batterier og akkuer ulovligt, medfører det
  sanktioner i henhold til den gældende lov.
  SUNDHEDSRISIKO
  Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være årsag
  til sundhedsmæssige skader som ubehag eller smerter. Hold
  regelmæssigt pause, og søg læge, hvis problemerne gentager sig.
  OVERENSSTEMMELSESHENVISNING
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med
  høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger),
  kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I
  dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende
  enheder.
  TEKNISK SUPPORT
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
  support som du finder på vores webside www.speedlink.com.
  Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.
  SE
  FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING
  Den här produkten ska endast användas som inputapparat och
  anslutas till en dator och den får bara användas inomhus. Produkten
  är underhållsfri. Använd den inte om det finns utvändiga skador.
  Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person
  som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller
  att produkten använts för syften som inte motsvarar tillverkarens
  anvisningar.
  KASSERING
  Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att produkten
  inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna. Eftersom
  elektriska apparater kan innehålla farliga ämnen som kan skada
  miljön och människors hälsa om de kasseras eller förvaras på fel sätt
  måste gamla elektriska apparater sorteras och kasseras separat. Som
  slutanvändare är du skyldig att lämna in elektriska apparater till ett
  allmänt insamlingsställe för kassering. Information om
  insamlingsställen i din närhet får du av de lokala myndigheterna, den
  lokala återvinningen eller där du köpte produkten. När du lämnar in
  dina gamla apparater till ett allmänt insamlingsställe bidrar du till att
  återvinna materialet och skona miljön. När du köper en ny produkt får
  du möjlighet att i gengäld lämna in dina gamla apparater till butiken
  utan kostnad, om de är av likvärdig typ och har samma funktioner
  som den nyköpta produkten. Gamla elektriska och elektroniska
  apparater av mindre format (inga utvändiga mått över 25cm) kan
  gratis och utan krav på att köpa en ny, likvärdig produkt lämnas in till
  butiker med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska
  produkter på minst 400 kvadratmeter eller till ett allmänt
  insamlingsställe i närheten som anvisas av butikspersonalen.
  Eventuella vanliga eller uppladdningsbara batterier måste tas ut ur
  produkten innan den kasseras, i den mån det är möjligt. Att kassera
  apparater eller någon typ av batterier på annat sätt än det tillåtna
  leder till rättsliga sanktioner enligt gällande lagar och bestämmelser.
  HÄLSORISKER
  Att använda inputapparater extremt länge kan leda till problem med
  hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg in regelbundna pauser och
  konsultera en läkare om problemen återkommer.
  INFORMATION OM FUNKTIONSSTÖRNINGAR
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
  mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
  apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
  avståndet till den apparat som stör.
  TEKNISK SUPPORT
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända
  dig till vår support. Du når den snabbast genom vår
  webbsida www.speedlink.com.
  Spara den här informationen för senare bruk.
  FI
  MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ
  Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen
  liittämisen jälkeen ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Tuotetta ei tarvitse
  huoltaa. Älä käytä sitä, jos havaitset ulkoisia vaurioita. Jöllenbeck
  GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä
  vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
  huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
  vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
  HÄVITTÄMINEN
  Ylivedetyn jäteastian symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa
  hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen seassa. Koska
  sähkölaitteet voivat sisältää haitallisia aineita, jotka voivat
  muussa kuin asianmukaisessa hävittämisessä tai varastoinnissa
  vahingoittaa ympäristöä ja terveyttä, ne on hävitettävä lajiteltuna.
  Sinulla on loppukäyttäjänä lakisääteinen velvollisuus toimittaa
  käytöstä otetut sähkölaitteet viralliseen keräyspisteeseen. Tietoja
  keräyspisteistä lähelläsi saat paikallisilta viranomaisilta, jäteasemilta
  tai siitä liikkeestä, josta olet ostanut tämän tuotteen. Kun hävität
  tuotteen virallisen keräyspisteen kautta, teet oman osasi
  asiamukaisen kierrätyksen ja ympäristönsuojelun suhteen. Ostaessasi
  uuden laitteen sen myyjä mahdollistaa käytettyjen laitteiden
  palautuksen ja maksuttoman hävittämisen, mikäli palautettava laite
  on tyypiltään vastaava ja toiminnoiltaan samankaltainen kuin uusi
  ostettu tuote. Vähittäismyymälöihin, joissa on vähintään 400
  neliömetrin myyntiala sähkö- ja elektroniikkalaitteille, tai
  vähittäismyymälän virallisesti osoittamiin keräyspisteisiin niiden
  välittömässä läheisyydessä voidaan palauttaa käytettyjä piensähkö- ja
  elektroniikkalaitteita (ulkomitat korkeintaan 25cm) maksuttomasti ja
  ilman velvoitetta samankaltaisen laitteen ostoon. Mahdollisesti
  olemassa olevat paristot/akut on, mikäli mahdollista, poistaa
  laitteesta ennen hävittämistä. Käyttäjän suorittama luvaton laitteiden,
  paristojen ja akkujen hävittäminen johtaa seuraamuksiin voimassa
  olevan lainsäädännön mukaisesti.
  TERVEYSHAITAT
  Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä
  vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja
  kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat toistuvat.
  VAATIMUSTENMUKAISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
  (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
  vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
  siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  TEKNINEN TUKI
  Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny
  tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme
  www.speedlink.com kautta.
  Säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.
  NO
  FORSKRIFTSMESSIG BRUK
  Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling
  til en datamaskin, og kun for bruk i lukkede rom. Produktet er
  vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved ytre synlige skader. Jöllenbeck
  GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader som skyldes
  ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det
  som er angitt fra produsenten.
  DEPONERING
  Søppelkassen med strek over angir at produktet ikke skal kastes
  sammen med usortert husholdningsavfall. Elektroniske apparater
  inneholder potensielt helse- og miljøskadelige stoer som krever
  separat, forskriftsmessig kassering. Som sluttforbruker er du
  lovpålagt å levere inn brukte elektroniske apparater til et godkjent
  innsamlingssted. Kontakt de lokale myndighetene, en
  gjenvinningsstasjon eller butikken du kjøpte produktet hos for mer
  informasjon om godkjente innsamlingssteder der du bor. Når du
  leverer inn produktet for forskriftsmessig kassering og resirkulering,
  er du med på å beskytte miljøet. Ved kjøp av et nytt apparat kan det
  gamle apparatet (forutsatt at det er likeverdig med det nye med
  hensyn til type og funksjonalitet) leveres inn og kasseres gratis hos
  forhandleren. Små elektriske og elektroniske apparater (utvendige
  mål på maks. 25cm) kan leveres inn gratis på følgende steder, uten
  forpliktelse til kjøp av et nytt tilsvarende produkt: i detaljbutikker der
  salgsarealet for elektrisk og elektronisk utstyr utgjør minst 400m2,
  eller på et nærliggende innsamlingssted som detaljbutikken har
  godkjent. Eventuelle batterier må fjernes fra apparatet før kassering.
  Ved ikke-forskriftsmessig kassering av apparater og batterier kan
  brukeren straes med sanksjoner iht. gjeldende lovgivning.
  HELESERISIKO
  Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til helseproblemer
  som ubehag eller smerter. Legg derfor inn regelmessige pauser og
  kontakt lege dersom problemene vedvarer.
  SAMSVARSANVISNING
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
  felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
  forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å
  øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  TEKNISK SUPPORT
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta
  kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside
  www.speedlink.com.
  Vennligst oppevar denne informasjonen for senere referanse.
  RO
  UTILIZARE CONFORMĂ
  Acest produs este adecvat numai ca dispozitiv periferic de intrare,
  pentru conectarea la un computer şi pentru utilizarea în spaţii închise.
  Produsul nu necesită întreţinere. Nu utilizaţi produsul dacă prezintă
  deteriorări exterioare. Compania Jöllenbeck GmbH nu îşi asumă
  răspunderea pentru deteriorări ale produsului sau vătămări corporale
  cauzate de utilizarea neatentă, necorespunzătoare, greşită sau
  neconformă destinaţiei produsului, indicate de producător.
  ELIMINARE
  Simbolul tomberonului tăiat indică faptul că acest produs nu
  poate fi aruncat la gunoiul menajer. Deoarece aparatele electrice
  pot conține substanțe nocive, care în caz de eliminare sau
  depozitare incorectă a aparatelor, pot cauza daune sănătății și
  mediului, trebuie eliminate separat. Utilizatorii sunt obligați prin lege
  să predea aparatele electrice nefolositoare la punctele de colectare
  autorizate. Informații cu privire la punctele de colectare din apropierea
  dumneavoastră puteți găsi la autoritățile locale, centre de reciclare și
  la magazinul la care ați achiziționat produsul. Predând aparatul la un
  punct de colectare oficial contribuiți la reciclarea acestuia și la
  protejarea mediului. La achiziționarea unui nou aparat, vânzătorul vă
  oferă posibilitatea de a prelua și elimina gratuit aparatele vechi, cu
  condiția ca aparatul uzat să fie de același tip și să aibă aceleași
  funcții ca și cel recent achiziționat. În magazinele de vânzare cu
  amănuntul a aparatelor electrice și electronice cu suprafață de
  desfacere de minim 400 metri pătrați sau la punctele de colectare
  oficiale ale magazinelor de vânzare cu amănuntul din imediata
  vecinătate a acestora pot fi predate aparatele electrice și electronice
  uzate de mici dimensiuni (sub 25cm la exterior) gratuit și fără niciun
  fel de obligație, la cumpărarea unui aparat de același tip. Înaintea
  eliminării aparatului trebuie scoase bateriile/acumulatoarele, dacă
  există. Eliminarea necorespunzătoare a aparatelor, bateriilor și
  acumulatorilor de către utilizator este sancționată conform legislației
  în vigoare.
  RISCURI PENTRU SĂNĂTATE
  În cazul unei utilizări extrem de îndelungate a dispozitivelor periferice
  de intrare, este posibilă apariţia unor probleme de sănătate, de
  exemplu indispoziţie sau dureri. Faceţi pauze regulate şi, dacă
  problemele se repetă, consultaţi medicul.
  INFORMAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA
  Dacă se află sub influenţa câmpurilor statice, electrice sau de înaltă
  frecvenţă puternice (staţii de radio, telefoane mobile, descărcări de
  microunde), aparatul (aparatele) poate/pot suferi defecţiuni. În acest
  caz, încercaţi să măriţi distanţa faţă de aparatele perturbatoare.
  ASISTENŢĂ TEHNICĂ
  Dacă aveţi probleme tehnice cu acest produs, vă rugăm să vă adresaţi
  serviciului nostru de asistenţă, accesibil cel mai rapid prin pagina
  noastră web, www.speedlink.com.
  Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru a
  le putea consulta ulterior.
  VENDOM
  ILLUMINATED SCISSOR KEYBOARD
  INFO GUIDE
  VER. 1.0
  SL-640002-BK
  Function Key
  Homepage
  Stop
  Search
  E-Mail program
  Play/pause
  Previous track
  Next track
  Volume down
  Volume up
  Mute
  Cyan/ Green/ Blue/ O
Speed-Link VENDOM

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Speed-Link VENDOM или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Speed-Link VENDOM вам ответить.

Посмотреть руководство для Speed-Link VENDOM бесплатно. Руководство относится к категории Клавиатуры, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.3. Руководство доступно на следующих языках: Russisch, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Grieks, Hongaars. У вас есть вопрос о Speed-Link VENDOM или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Speed-Link VENDOM

Главная
Бренд Speed-Link
Модель VENDOM
Изделие Клавиатура
Язык Russisch, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Grieks, Hongaars
Тип файла PDF

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Speed-Link VENDOM.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

ManualsPDF.ru

Ищете руководство? ManualsPDF.ru гарантирует, что вы найдете необходимое за считанные секунды. В нашей базе данных содержится более 1 миллиона PDF-руководств от более 10 000 торговых марок. Ежедневно мы добавляем новейшие версии руководств, чтобы вы всегда могли найти необходимое именно вам. Все предельно просто: просто укажите название торговой марки и тип продукции в строке поиска, и вы сможете бесплатно и мгновенно просмотреть необходимое руководство.

ManualsPDF.ru

© Copyright 2021 ManualsPDF.ru. Все права сохранены.