Tefal PP1202 Premio

Tefal PP1202 Premio инструкция

(1)
 • Šajā ierīcē ir viena vai vairākas baterijas.
  Cienot dabu, neizmetiet tās, bet aiznesiet uz kādu no šim nolūkam
  paredzētajām savākšanas vietām.
  Seadmes on üks või mitu patareid.
  Hoidke looduskeskkonda – ärge visake patareisid ära, vaid viige need
  spetsiaalsesse kogumispunkti.
  Šiame aparate yra viena ar kelios baterijos.
  Saugodami aplinką, niekada jų neišmeskite, bet nuneškite į tam skirtą
  surinkimo centrą.
  Ez a készülék egy vagy több elemet tartalmaz.
  A környezetvédelem érdekében soha ne dobja ki ezeket, hanem vigye
  őket egy gyűjtőpontra!
  Tento přístroj obsahuje jednu nebo více článkových baterií.
  V zájmu ochrany životního prostředí je nevyhazujte, ale odevzdejte je na
  sběrném místě, které je k tomu určeno.
  W skład urządzenia wchodzi jedna lub kilka baterii.
  W trosce o środowisko naturalne nie wyrzucaj ich, lecz oddaj je do
  specjalnych punktów zbiórki.
  Naprava vsebuje eno ali več baterij.
  Zaradi spoštovanja do okolja jih ne zavrzite, ampak jih odnesite na eno
  od predvidenih zbiralnih mest.
  V tomto prístroji sa nachádza jedna alebo viac bateriek.
  Kvôli ochrane životného prostredia ich nezahadzujte, ale zaneste ich na
  zberné miesto určené na tento účel.
  Aparatul conţine una sau două baterii.
  Sprijiniţi protecţia mediului, nu le aruncaţi în alte locuri decât cele indicate
  sau în punctele de colectare.
  íÓÁË Û‰ Ëχ ‰̇ ËÎË ÌflÍÓÎÍÓ ·‡ÚÂËË.
  ᇠ‰‡ Ì Ò Á‡Ï˙Òfl‚‡ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡, Ì „Ë ËÁı‚˙ÎflÈÚÂ, ‡ „Ë
  Ô‰‡‚‡ÈÚ ‚ ÒÔˆˇÎÌÓ Ô‰‚ˉÂÌËÚ Á‡ ˆÂÎÚ‡ ÔÛÌÍÚÓ‚Â.
  LV
  ET
  LT
  HU
  CS
  PL
  SK
  SL
  RO
  BG
  RC 301 520 920 – Ref. 2015900468 – 12/10
  www.tefal.com
  Precautions –
  Précautions
  Cet appareil contient une ou plusieurs piles.
  Par respect de l'environnement, ne les jetez pas, mais apportez-les à l'un
  des points de collecte prévus à cet effet.
  Dit apparaat bevat één of meer batterijen.
  Omwille van het milieu dient u deze niet bij het huisafval weg te gooien,
  maar ze op de hiervoor bestemde verzamelpunten in te leveren.
  Dieses Gerät enthält eine oder mehrere Batterien.
  Werfen Sie diese der Umwelt zuliebe nicht in den Abfall, sondern bringen
  Sie sie zu einer geeigneten Sammelstelle.
  Questo apparecchio contiene una o più pile.
  Per il rispetto dell'ambiente, non buttatele via ma portatele in uno degli
  appositi punti di raccolta previsti.
  Apparaten innehåller ett eller flera batterier.
  Var rädd om miljön och lämna batterier på en återvinningsstation.
  Tässä laitteessa on yksi tai useampi paristo.
  Ympäristön suojelemisen vuoksi niitä ei saa pois vaan toimittaa
  tarkoitukseen varattuun keräyspisteeseen.
  Dette apparat fungerer med en eller flere batterier.
  Kast dem ikke bort, men bring dem til et specialiseret indsamlingssted for
  at beskytte miljøet.
  This appliance contains one or more batteries.
  Help to save the environment, do not throw them away, take them to
  your local civic waste collection point.
  Este aparato contiene una o varias pilas.
  Por respeto al medio ambiente, no las tire a la basura, llévelas a un punto
  de colecta para su reciclado.
  Este aparelho contém uma ou várias pilhas.
  Por forma a respeitar o ambiente, não as deite no lixo, mas sim num dos
  pontos de recolha previstos para este efeito (Ecopilhas).
  ∏ ·ÚÔ‡Û· Û˘Û΢‹ ÂÚȤ¯ÂÈ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜.
  °È· ÏfiÁÔ˘˜ Û‚·ÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌËÓ Âٿ٠ÙȘ
  ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤Ó˜ Ì·Ù·Ú›Â˜, ·ÏÏ¿ ÌÂٷʤÚÂÙ¤ ÙȘ ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÏÔÁ‹˜
  Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛÎÔfi.
  FR
  NL
  DE
  IT
  SV
  FI
  DA
  EN
  ES
  PT
  EL
  BATHROOM SCALES
  pèse-personnes
  PP Krell 12-10 10/12/10 9:38 Page 1
Tefal PP1202 Premio

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Tefal PP1202 Premio или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Tefal PP1202 Premio вам ответить.

Посмотреть руководство для Tefal PP1202 Premio бесплатно. Руководство относится к категории Весы, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 7.9. Руководство доступно на следующих языках: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Slowaaks. У вас есть вопрос о Tefal PP1202 Premio или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Tefal PP1202 Premio

Главная
Бренд Tefal
Модель PP1202 Premio
Изделие Весы
EAN 3168430136014
Язык Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Slowaaks
Тип файла PDF

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Tefal PP1202 Premio.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

ManualsPDF.ru

Ищете руководство? ManualsPDF.ru гарантирует, что вы найдете необходимое за считанные секунды. В нашей базе данных содержится более 1 миллиона PDF-руководств от более 10 000 торговых марок. Ежедневно мы добавляем новейшие версии руководств, чтобы вы всегда могли найти необходимое именно вам. Все предельно просто: просто укажите название торговой марки и тип продукции в строке поиска, и вы сможете бесплатно и мгновенно просмотреть необходимое руководство.

ManualsPDF.ru

© Copyright 2021 ManualsPDF.ru. Все права сохранены.