Trust ClassicLine Keyboard инструкция

Ознакомьтесь с бесплатным руководством для Trust ClassicLine Keyboard. Вы прочитали руководство, но не смогли найти ответ на свой вопрос? В таком случае задайте свой вопрос другим пользователям продукции Trust ClassicLine Keyboard на этой странице.

Slovenčina
Riešenie problémov Pozri www.trust.com/16291
, ak si chcete pozrieť najnovšie často kladené otázky, ovládače a príručky na internete. Ak chcete získať rozsiahlejší servis, zaregistrujte sa
na www.trust.com/register
Bezpečnostné opatrenia Toto zariadenia neotvárajte ani neopravujte.Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Zariadenie čistite suchou látkou.
CE Toto zariadenie spĺňa podstatné požiadavky a iné relevantné podmienky príslušných európskych smerníc. Vyhlásenie o zhode (VoZ) je prístupné na adrese
www.trust.com/16291/ce
.
WEEE Ak je to možné, odneste zariadenie do recyklačného centra. Zariadenie nevyhadzujte s domácim odpadom.
Záruka a copyright Na toto zariadenie sa vzťahuje dvojročná záruka odo dňa zakúpenia produktu. Navštívte www.trust.com/warranty,
ak chcete získať viac informácií.Akákokoľvek časť
tohto návodu nesmie byť reprodukovaná bez povolenia spoločnosti Trust International B.V.
Română
Depanare Vizitaţi www.trust.com/16291
pentru FAQ-uri actualizate şi manuale de utilizare. Pentru servicii de service, înregistraţi-vă la http://www.trust.com/register.
Instrucţiuni de siguranţă Nu deschideţi şi nu reparaţi acest dispozitiv. Nu utilizaţi dispozitivul într-un mediu umed. Curăţaţi dispozitivul cu o cârpă uscată.
CE Acest dispozitiv îndeplineşte cerinţele de bază şi toate condiţiile aferente ale directivelor europene aplicabile. Declaraţia de Conformitate (DoC) este
disponibilă la www.trust.com/16291/ce
.
WEEE Dacă este posibil, casaţi dispozitivul la un centru de reciclare. Nu casaţi dispozitivul împreună cu gunoiul menajer.
Garanţie şi drepturi de autor Dispozitivul este în garanţie doi ani de la data achiziţionării. Pentru mai multe detalii vizitaţi www.trust.com/warranty
.Este interzisă duplicarea oricărei bucăţi din
acest manual de utilizare fără acordul Trust International B.V.
Magyar
Hibaelhárítás A naprakész FAQ-k (FAQ= Leggyakrabban feltett kérdések), illesztőprogramok és kezelési útmutatók megtekintéséhez látogasson el a www.trust.com/16291
weboldalra. Bőv
ebb szolgáltatásért regisztráljon a www.trust.com/register weboldalon
Biztonsági előírások Soha ne nyissa fel, és ne javítsa sajátkezűleg a készüléket.Ne használja a készüléket nedves környezetben. Az eszközt száraz törlőkendővel tisztítsa.
CE A termék megfelel az összes alapvető követelménynek és az érvényes európai irányelvek vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC) a következő
honlapon érhető el: www.trust.com/16291/ce
.
WEEE Amennyiben lehetséges, a készülék kiselejtezése esetén válasszon környezetbarát megoldást. Ne dobja a készüléket háztartási hulladék közé.
Jótállási feltételek és szerzői jogok A készülékre a vásárlástól számított két éves gyártói jótállást vállalunk. További információkért látogasson el a www.trust.com/warranty
weboldalra. Tilos az útmutató
vagy annak bármely részének a Trust International B.V. engedélye nélküli reprodukálá
Български
Отстраняване на неизправности Актуализирани Често задавани въпроси и наръчници с инструкции можете за намерите на www.trust.com/16291
. да получавате разширено обслужване, се
регистрирайте на° www.trust.com/register
.Инструкции за безопасност Никога не отваряйте и не ремонтирайте сами устройството. Никога не използвайте
устройството във влажна среда. Почиствайте устройството със суха кърпа.
CE Това устройство съответства на основните изисквания и другите съответни условия на приложимите европейски директиви. Декларацията за
съответствие (DoC) можете да намерите на www.trust.com/16291/ce
WEEE Ако е възможно, предавайте устройството за унищожаване в център за рециклиране. Не изхвърляйте устройството заедно с битовите отпадъци.
Гаранция и авторски права Това устройство има двугодишна продуктова гаранция, която е валидна от датата на покупка. За повече информация посетете
www.trust.com/warranty
.Възпроизвеждането на която и да е част от това ръководство с инструкции без разрешението на Trust International B.V. е забранено.
Русский
Поиск и устранение неисправностей Чтобы просмотреть последние часто задаваемые вопросы, получить драйверы и руководства пользователя, посетите веб-сайт www.trust.com/16291
Для получения всестороннего сервиса, зарегистрируйтесь на сайте: www.trust.com/register
Инструкции по технике безопасности Ни в коем случае не открывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.Не используйте устройство во влажной среде. Очищайте устройство при
помощи сухой ткани.
CE Это устройство соответствует необходимым требованиям и прочим, относящимся к ним условиям, применяемым в европейских нормах. Декларация о
соответствии (DoC) размещена по адресу www.trust.com/16291/ce
.
WEEE Если возможно, отдайте устройство в центр утилизации. Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами.
Гарантия и авторское право На данное устройство предоставляется 2 года гарантии, которая вступает в силу в день покупки. Для получения дополнительной информации посетите веб-
сайт www.trust.com/warranty
.Воспроизводить любую часть этой инструкции по использованию без согласия Trust International B.V. запрещено.
Ελληνικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.trust.com/16291
για ενημερωμένες απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις, προγράμματα οδήγησης και οδηγίες χρήσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σέρβις, καταχωρίστε τα στοιχεία σας στη διεύθυνση www.trust.com/register
.Οδηγίες για την ασφάλεια Ποτέ μην
ανοίγετε και μην επισκευάζετε τη συσκευή οι ίδιοι.Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία. Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.
CE Αυτή η συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις και τους λοιπούς σχετικούς όρους των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών. Η Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) υπάρχει
διαθέσιμη στην ισ
τοσελίδα www.trust.com/16291/ce.
WEEE Εάν είναι δυνατόν, η απόρριψη της συσκευής θα πρέπει να γίνεται σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Εγγύηση και πνευματικά δικαιώματα Σε αυτό το προϊόν παρέχεται εγγύηση 2 ετών, η οποία αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της αγοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.trust.com/warranty.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς την άδεια της Trust International B.V.
Türkçe
Sorun giderme Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullanım kılavuzları için, bkz: www.trust.com/16291
. Yaygın servis için, www.trust.com/register web
sitesine kayıt yaptırın.
Güvenlik tâlimatları Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.
CE Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini
www.trust.com/16291/ce
internet adresinde bulabilirsiniz.
WEEE Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarı rken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken her zamanki çöp kutularına atmayın.
Garanti ve telif hakkı Bu aygıt satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: www.trust.com/warranty
Bu kullanım kılavuzu, Trust International
B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.
DECLARATION OF CONFORMITY
We, the manufacturer / importer,
Trust International
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands
Fax: +31-(0)78-6543229
Declare that the product
Kind of product PS/2 Keyboard
Type designation Trust Classicline keyboard
Item No. 16291 (and all different country layouts associated)
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following directives:
EMC Directive (2004/108/EC)
The product is compatible with the following norms / standards:
EN 55022 (1998 +A1:2000 +A2:2003)
EN 55024 (1998 +A1:2001 +A2:2003)
The CE mark was first applied in: 2008
Intended use: indoor
Restrictions for usage: none
Manufacturer/Authorised representative
Harm Donker
International Manager Procurement.
Dordrecht, 13-02-2008

У вас возник вопрос относительно изделия Trust ClassicLine Keyboard?

Задайте вопрос другим пользователям Trust ClassicLine Keyboard. Предоставьте четкое и исчерпывающее описание проблемы и своего вопроса. Чем детальней описание проблемы/вопроса, тем легче будет другим пользователям Trust ClassicLine Keyboard предоставить вам исчерпывающий ответ.

Спецификации

Бренд Trust
Модель ClassicLine Keyboard
Изделие Клавиатура
EAN 8713439162912, 8713439162929, 8713439162936, 8713439162943
Язык голландский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, румынский, турецкий, словацкий, греческий, венгерский
Группа товаров Клавиатуры
Тип файла PDF
Мышь
Мышь входит в комплектацию
Прочие свойства
Внутренний
Совместимые операционные системы Win Vista, XP
Клавиатура
Интерфейс устройства USB
Раскладка клавиатуры QWERTY
Технология подключения Проводная
Эргономика
Plug & Play
Системные требования
Поддерживаемые операционные системы Mac
Дизайн
Цвет товара Черный
Клавиатура ExeGate LY-404 Black USB
Клавиатура ExeGate LY-404 Black USB
RUB 244 - Pleer
Клавиатура Defender Accent SB-720 Black
Клавиатура Defender Accent SB-720 Black
RUB 263 - Pleer
Клавиатура Dialog Katana KK-L02U USB
Клавиатура Dialog Katana KK-L02U USB
RUB 515 - Pleer
Клавиатура Redragon Yaksa 70391
Клавиатура Redragon Yaksa 70391
RUB 1278 - Pleer