Trust Wireless Deskset инструкция

Ознакомьтесь с бесплатным руководством для Trust Wireless Deskset. Вы прочитали руководство, но не смогли найти ответ на свой вопрос? В таком случае задайте свой вопрос другим пользователям продукции Trust Wireless Deskset на этой странице.

Slovenčina
Riešenie problémov irzoP www.trust.com/16593
, ak si chcete pozrieť najnovšie často kladené otázky, ovládače a príručky na internete. Ak chcete získať rozsiahlejší servis, zaregistrujte sa
na www.trust.com/register
Bezpeč einedairaZ .ídertsorp mokhlv ov etjavížuopen einedairaZ.etjuvarpoen ina etjarávtoen ainedairaz otoT ainertapo éntson čistite suchou látkou.
ps einedairaz otoT EC ĺňa podstatné požiadavky a iné relevantné podmienky príslušných eupskych smerníc. Vyhlásenie o zhode (VoZ) je prístupné na adre se
www.trust.com/16593/ce
.
WEEE Ak je to možné, odneste zariadenie do recyklačného centra. Zariadenie nevyhadzujte s domácim odpadom.
Záruka a copyright Na toto zariadenie sa vzťahuje dvojročná záruka odo dňa zakúpenia produktu. Navštívte www.trust.com/warranty,
ak chcete získať viac informác.Akákokoľvek časť
tohto návodu nesmie byť reprodukovaná bez povolenia spoločnosti Trust International B.V.
Română
Depanare Vizitaţi www.trust.com/16593
pentru FAQ-uri actualizate şi manuale de utilizare. Pentru servicii de service, înregistra ţi-vă la http://www.trust.com/register.
Instrucţiuni de siguranţă edihcsed uN ţi şi nu reparaţi acest dispozitiv. Nu utilizaţi dispozitivul într-un mediu umed. Curăţaţi dispozitivul cu o cârpă uscată.
enilpednî vitizopsid tsecA EC şte cerinţele de bază şi toate condiţiile aferente ale directivelor europene aplicabile. Declara ţia de Conformitate (DoC) este
disponibilă la www.trust.com/16593/ce
.
caD EEEW ă este posibil, casaţi dispozitivul la un centru de reciclare. Nu casaţi dispozitivul împreună cu gunoiul menajer.
Garanţie şi drepturi de autor Dispozitivul este în garanţie doi ani de la data achiziţionării. Pentru mai multe detalii vizitaţi www.trust.com/warranty
.Este interzisă duplicarea oricărei bucăţi din
acest manual de utilizare fără acordul Trust International B.V.
Magyar
tzselli ,)kesédrék ttetlef nabbarkayggeL =QAF( k-QAF zsékarpan A sátíráhleabiH őprogramok és kezelési útmutatók megtekintéséhez látogasson el a www.trust.com/16593
weboldalra. Bővebb szolltatásért regisztráljon a www.trust.com/register
weboldalon
Biztongi előírások Soha ne nyissa fel, és ne javítsa sajátkezűleg a készüléket.Ne haszlja a készüléket nedves rnyezetben. Az eszközt száraz rl őkendővel tisztítsa.
CE A termék megfelel az összes alapvető követelménynek és az érnyes európai irányelvek vonatkozó el őírásainak. A Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC) a következő
honlapon érhető el: www.trust.com/16593/ce
.
sátratzáh tekélüzsék a ajbod eN .tsádlogem tárabtezeynrök nozssaláv nétese esézetjelesik kélüzsék a ,segéstehel nebiynnemA EEEW i hulladék közé.
tállási feltételek és szerzői jogok A szülékre a vásárlástól számított két éves gyártói jótállást vállalunk. További információrt látogasson el a www.t rust.com/warranty
weboldalra. Tilos az útmutató
vagy annak bármely részének a Trust International B.V. engedélye nélküli reproduká
Български
Отстраняване на неизправности Актуализирани Често задавани въпроси и наръчници с инструкции можете за намерите на www.trust.com/16593
. да получавате разширено обслужване, се
регистрирайте на° www.trust.com/register
.Инструкции за безопасност Никога не отваряйте и не ремонтирайте сами устройството. Никога не използвайте
устройството във влажна среда. Почиствайте устройството със суха кърпа.
CE Това устройство съответства на основните изисквания и другите съответни условия на приложимите европейски директиви. Декларацията за
съответствие (DoC) можете да намерите на www.trust.com/16593/ce
WEEE Ако е възможно, предавайте устройството за унищожаване в център за рециклиране. Не изхвърляйте устройството заедно с битовите отпадъци.
Гаранция и авторски права Това устройство има двугодишна продуктова гаранция, която е валидна от датата на покупка. За повече информация посетете
www.trust.com/warranty
.Възпроизвеждането на която и да е част от това ръководство с инструкции без разрешението на Trust International B.V. е забранено.
Русский
Поиск и устранение неисправностей Чтобы просмотреть последние часто задаваемые вопросы, получить драйверы и руководства пользователя, посетите веб-сайт www.trust.com/16593
Для получения всестороннего сервиса, зарегистрируйтесь на сайте: www.trust.com/register
Инструкции по технике безопасности Ни в коем случае не открывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.Не используйте устройство во влажной среде. Очищайте устройство при
помощи сухой ткани.
CE Это устройство соответствует необходимым требованиям и прочим, относящимся к ним условиям, применяемым в европейских нормах. Декларация о
соответствии (DoC) размещена по адресу www.trust.com/16593/ce
.
WEEE Если возможно, отдайте устройство в центр утилизации. Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами.
Гарантия и авторское право На данное устройство предоставляется 2 года гарантии, которая вступает в силу в день покупки. Для получения дополнительной информации посетите веб-
сайт www.trust.com/warranty
.Воспроизводить любую часть этой инструкции по использованию без согласия Trust International B.V. запрещено.
Ελληνικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.trust.com/16593
για ενημερωμένες απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις, προγράμματα οδήγησης και οδηγίες χρήσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σέρβις, καταχωρίστε τα στοιχεία σας στη διεύθυνση www.trust.com/register
.Οδηγίες για την ασφάλεια Ποτέ μην
ανοίγετε και μην επισκευάζετε τη συσκευή οι ίδιοι.Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία. Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.
CE Αυτή η συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις και τους λοιπούς σχετικούς όρους των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών. Η Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) υπάρχει
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.trust.com/16593/ce.
WEEE Εάν είναι δυνατόν, η απόρριψη της συσκευής θα πρέπει να γίνεται σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Εγγύηση και πνευματικά δικαιώματα Σε αυτό το προϊόν παρέχεται εγγύηση 2 ετών, η οποία αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της αγοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.trust.com/warranty.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς την άδεια της Trust International B.V.
Türe
imnellecnüG emredig nuroS ş Sa Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullan m klavuzlar in, bkz: www.trust.com/16593
. Yaygn servis için, www.trust.com/register web
sitesine kayt yaptrn.
Güvenlik tâlimatlar gya uB t kesinlikle kendiniz açmayn ya da onarmayn.Aygt nemli ortamlarda kullanmayn. Aygt kuru bir bezle temizleyin.
gya uB EC t, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarna uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini
www.trust.com/16593/ce
internet adresinde bulabilirsiniz.
lkanalO EEEW ysa, aygt elden çkarrken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygt elden çkarrken her zamanki çöp kutularna atmayn.
Garanti ve telif hakk Bu aygt satn alndğ� tarihten itibaren iki yl süreyle garanti kapsamndadr. Ayrntl bilgi için, bkz: www.trust.com/warranty
Bu kullanm klavuzu, Trust International
B.V. kuruluşunun yazl izni olmadan ksmen veya tamamen çoğaltlamaz.
DECLARATION OF CONFORMITY
We, the manufacturer / importer,
Trust International
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands
Fax: +31-(0)78-6543229
Declare that the product
Kind of product 2.4GHz Wireless Mouse
Type designation Trust Wireless Deskset
Item No. 16593
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the
following directives:
EMC Directive (2004/108/
EC)
Low Voltage Directive (2006/95/EC)
R&TTE Directive (1999/5/EC)
The product is compatible with the following norms / standards:
EN 55022 (2006 Class B)
EN 301489-1 (2005-09)
EN 301489-3 (2002-08)
EN 61000-4-2 (2001)
EN 61000-4-3 (2006)
EN 60950-1 (2001 +A11:2004)
EN 50371
(2002)
The CE mark was first applied in: 2008
Intended use: indoor
Restrictions for usage: none
Manufacturer/Authorised representative
Harm Donker
International Manager Procurement.
Dordrecht, 20-04-2009
Wireless information
This class 1 wireless device meets the essential requirements and other relevant conditions of
R&TTE Directive 1999/5/EC. Be careful when using wireless devices if you have a pacemaker or are
dependent on o
ther life-saving, sensitive electronic equipment, because this device transmits radio
signals.
1
2
3

У вас возник вопрос относительно изделия Trust Wireless Deskset?

Задайте вопрос другим пользователям Trust Wireless Deskset. Предоставьте четкое и исчерпывающее описание проблемы и своего вопроса. Чем детальней описание проблемы/вопроса, тем легче будет другим пользователям Trust Wireless Deskset предоставить вам исчерпывающий ответ.

Спецификации

Бренд Trust
Модель Wireless Deskset
Изделие Клавиатура
EAN 8713439175851
Язык английский, русский, румынский, турецкий, словацкий, греческий, венгерский
Группа товаров Клавиатуры
Тип файла PDF
Мышь
Мышь входит в комплектацию
Прокрутка
Прочие свойства
Внутренний
Минимальные системные требования Порт USB
Совместимые операционные системы Windows 7, Vista, XP
Клавиатура
Интерфейс устройства Беспроводной RF
Раскладка клавиатуры QWERTY
Полоса частот 2.4
Технология подключения Беспроводной
Системные требования
Поддерживаемые операционные системы Mac
Дизайн
Цвет товара Черный
Материал Пластик
Энергопитание
Тип батареек AA
Число поддерживаемых батарей 2
Технология батареи Щелочной