Zelmer FP1100 инструкция

Zelmer FP1100

Справа вы найдете вашу инструкцию Zelmer FP1100. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Zelmer FP1100 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Zelmer FP1100. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Zelmer FP1100 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Zelmer
Модель
FP1100
Изделие
EAN
5900215029146
Язык
английский, польский, русский, чешский, румынский, словацкий, венгерский, Украинец
Тип файла
PDF
7
ZFP1100-001_v02
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolno
-
ści zycznej, czuciowej i psychicz-
nej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącz
-
nie pod nadzorem lub po wcześniej-
szym zrozumiałym objaśnieniu moż-
liwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzysta
-
nia z urządzenia.
Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Nie stawiaj urządzenia na mokrej
powierzchni.
Trzymaj urządzenie i przewód zasi-
lający z daleka od płyt grzewczych
i palników.
Nie wkładaj twardych przedmiotów
(łyżeczka, łopatka, itp.) do dzieży
podczas pracy urządzenia.
Używanie akcesoriów innych niż
rekomendowane przez producenta
może spowodować pożar, porażenie
prądem lub uszkodzenia ciała.
one między innymi usunąć naniesione informacyjne
symbole graczne takie, jak: oznaczenia, znaki ostrze-
gawcze, itp.
Urządzenie powinno być użytkowane tylko wewnątrz
pomieszczeń.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym
stabilnym podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wen-
tylacyjnych w obudowie.
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci
elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napię-
ciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Nie zanurzaj napędu urządzenia w wodzie, ani nie myj
go pod bieżącą wodą.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych deter-
gentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie
i wskazówki dotyczące
użytkowania
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego. W przypadku wykorzystywania go do
celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji
zmieniają się.
Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie materiały
opakowaniowe i dokładnie umyj elementy wyposażenia.
Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Robot planetarny jest urządzeniem klasy I, wyposażonym
w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczką ze
stykiem ochronnym.
Pojemność dzieży: 4 l.
Robot planetarny spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określo-
nych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem
na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności
znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Budowa urządzenia
1
Przycisk zwalniający/blokujący ruchomą głowicę napędu
2
Ruchoma głowica napędu
3
Pokrętło regulacji prędkości
4
Osłona dzieży z podajnikiem
5
Dzieża ze stali nierdzewnej
6
Podstawa
7
Rózga
8
Mieszadło
9
Mieszacz hakowy
A

У вас возник вопрос относительно изделия Zelmer FP1100?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Zelmer FP1100, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Свойства
Вместимость миски 4
Тип управления Вращающийся
Импульсная функция yes
Нескользкое основание yes
Переменная скорость -
Число скоростей -
Емкость 6.9
Цвет товара   Красный
Энергопитание
Мощность 1000
Потребляемая мощность (в обычном режиме) 1000
Содержимое упаковки
Инструмент для замешивания теста yes
Насадки для взбивания yes
Вес и размеры
Ширина -
Глубина -
Высота -
Материал
Материал миски -

Relaterade produkter: